Hyppää pääsisältöön

Täydellinen lomarauha toteutuu harvoin

Prolainen lomailee vuodessa keskimäärin noin viisi viikkoa, joista viikko kuluu työasioissa. Kaikista lomista ja vapaista 28 prosenttia kuluu työhäiriöihin. Työhyvinvoinnin tasapainon kannalta laadukkainta lomaa vietetään valtiolla ja julkisella sektorilla.

Täydellinen lomarauha toteutuu harvoin

Julkaistu 20.06.2019 klo 08:00
Uutiset
Prolainen lomailee vuodessa keskimäärin noin viisi viikkoa, joista viikko kuluu työasioissa. Kaikista lomista ja vapaista 28 prosenttia kuluu työhäiriöihin. Työhyvinvoinnin tasapainon kannalta laadukkainta lomaa vietetään valtiolla ja julkisella sektorilla.

Pro Uutiset / Lähde: Pron työmarkkinatutkimus 

Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan prolainen viettää vuodessa keskimäärin 5,2 viikkoa erilaisilla vapailla ja lomilla. Julkisen sektorin jäsenet lomailevat 6,7 viikkoa vuodessa.

Prolaiset työskentelevät vuodessa 1 300–1 900 tuntia. Vuotuinen työaikapanos vaihtelee sopimusalan ja tehtäväaseman mukaan.

Lomapäivien määrä selittyy työajan, työvuosien ja työsuhteen keston mukaan, mutta vain noin 72 prosenttia kaikista ansaituista vapaa- ja lomapäivistä oli täysin työasioilta rauhoitettua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lomista noin viikkoa kuluu työasioissa. Kaikista lomista ja vapaista 28 prosenttia kuluu työhäiriöihin.

Siirry tilastoon. Valitse Vapaa-aika ja lomarauha –mittari sinisestä valikosta ja sitten punaisesta taustamuuttujaksi sopimusala. Voit valita erilaisia taustamuuttujia, kuten sopimusalan tai katsoa yksittäistä taustamuuttujaa, jonka ohjelma lihavoi.

Parasta lomaa viettävät julkisen sektorin assistentit ja asiantuntijat

Työmarkkinatutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin tasapainon kannalta laadukkainta lomaa vietetään valtiolla ja julkisella sektorilla. Löytyykö työhyvinvoinnin paras tasapaino julkiselta sektorilta, Pron vastaava tutkija Petri Palmu?

– Työpanokset pysyvät valtiolla vuosittain kohtuullisina. Tehokasta työaikaa he käyttävät keskimäärin noin 1 600 tuntia vuodessa tehtäväasemasta riippuen. Kohtuullinen työpanos ehkäisee omaa sähläämistä ja ylikuormittumista sekä pitää työyhteisön toimintatavat helpommin hallittavissa, kertoo tutkija.

Tutkimusaineiston mukaan julkisella sektorilla on yksityistä sektoria pidemmät lomat. Lomarauha eli työltä rauhoitetut lomapäivät toteutuvat myös verrattaen hyvin.

Työaikatasapainon lisäksi valtiolla työskentelevien tuntiansiot ovat yksityisen sektorin luokkaa. Yksityisen sektorin asiantuntijoiden ja esihenkilöiden palkaton ylityö pienentää merkittävästi heidän laskennallisia tuntiansioitaan.

Julkisen sektorin vs. kiinteistöalan esihenkilöt

Jos valtion esihenkilöitä verrataan kiinteistöalan esihenkilöihin, kiinteistöalan esihenkilö tekee vuodessa 200 tuntia enemmän työtunteja valtion esihenkilöön verrattuna. Valtion esihenkilöllä on hyviä lomia 5,5 viikkoa ja kiinteistöalalla noin kolme. Valtiolla tuntiansiot ovat 22 euroa tunti ja kiinteistöalalla 17 euroa. Valtiolla esihenkilöt sairastavat 9,5 päivää ja kiinteistöalalla 13,5.

– Kumman työtehtävän valitsisit näiden tietojen perusteella? Palmu kysyy.

Yleinen olettamus on, että he, jotka tekevät paljon työtunteja, tuottavat ensituntumalta enemmän arvoa yhteiskunnalle.

– Toisaalta on myös hyvä pohtia, onko tämä kestävää kokonaistuottavuutta työntekijän ja yhteiskunnan kannalta? Palmu jatkaa.

Lomarauha laski finanssialalla

Yksityisellä sektorilla rauhallisinta lomaa vietetään lääketeollisuudessa. Työmarkkinatutkimuksen mukaan keskimääräistä rauhallisempaa on myös ICT-alalla, finanssialalla, Danske Bankissa, suunnittelu- ja konsulttialalla, kemianalalla, kumiteollisuudessa ja lentoliikenteessä. He lomailevat rauhassa yli 75 prosenttia loma-ajasta.

– Vielä vuonna 2017 finanssialalla lomarauha toteutui 81,5 prosenttisesti. Viime vuonna enää 75,2 prosenttisesti, tutkija kertoo.

Tutkijan mukaan finanssialan teknologinen ja liiketoiminnallinen muutos näkyy rauhattomuutena ja epävarmuutena alan työntekijöissä. Muuttuva työ vaikuttaa siihen, että työasioita hoidetaan yhä enemmän vapaa-ajalla.

Yksityisellä sektorilla rauhallisin loma on viestintäalan assistenteilla

Eniten työasioilta vapaita lomaviikkoja yksityisellä sektorilla oli viestintäalan assistenteilla. Heidän työpanoksensa oli vuodessa noin 1 470 tuntia ja työltä rauhoitettuja lomaviikkoja kertyi 5,4.

Danske Bankin ja rahoitusalan asiantuntijat työskentelivät noin 1 540 tuntia vuodessa ja viettivät rauhallista lomaa 5,3 viikkoa vuodessa. Alan esimiehille kertyi noin 1 630 vuosityötuntia ja 5,2 viikkoa rauhallista lomaa.

Satama- ja ahtausalan pomot painoivat noin 1770 työtuntia vuodessa, mutta lomailivat rauhassa viisi viikkoa.

Rauhattominta lomaa ICT-alan vuokratyöntekijöillä

ICT-alan vuokratyöntekijöillä työtunteja ja hyviä lomapäiviä oli työmarkkinatutkimuksen mukaan vähän. He työskentelivät vuodessa noin 1 500 tuntia ja lomailijat ilman työnantajan yhteydenottoja 2,9 viikkoa vuodessa. – Töiden rikkonaisuus aiheuttaa epävarmuutta myös vapaa-ajalle, kertoo Palmu.

Palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon assistentit työskentelivät noin 1 330 tuntia vuodessa ja saivat lomailla rauhassa noin kolme viikkoa. Työpanoksiin nähden heikoimmassa tilanteessa ovat esihenkilöt kiinteistö-, rakennus-, rahapeli- ja energia-alalla. Esimerkiksi kiinteistöalan esihenkilöt työskentelivät 1 900 tuntia vuodessa ja lomailivat rauhassa 3,1 viikkoa.

Vapaa-aika on palautumista varten

Vapaa-ajan suojeleminen tukee hyvinvointia vapaa-ajalla ja työssä.

– Vapaa-aika on palautumista varten. Väsynyt työntekijä, joka ei palaudu vapaa-ajalla, ei ole tehokas työntekijä, toteaa palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen Ammattiliitto Prosta.

Työntekijä voi kuvitella esimiehen odottavan häneltä välittömiä vastauksia sähköpostiin myös vapaa-ajalla, vaikka näin ei tosiasiassa olisikaan sovittu.

– Ylisuorittavan “hyvän työntekijän syndroomasta” kannattaa vapaa-ajalla hankkiutua eroon, summaa Pyykönen.

Esimiehen kanssa kannattaa vaikka käydä keskustelu, jotta työntekijällä on selvillä se, mitä esimies häneltä aidosti odottaa. Toisaalta kohtuuttomiin vaatimuksiin ei myöskään pidä suostua.

Vapaa-ajalla tehtävä työ on lähtökohtaisesti palkallista ylityötä

Työaika on useimmiten sovittu. Jos sen ulkopuolella tehdään töitä, on se lähtökohtaisesti työnantajan ja työntekijän sopimaa ylityötä, josta on saatava lain, virka- tai työehtosopimuksen mukainen korvaus. Työnantajien tulee kunnioittaa jokaisen vapaa-aikaa.

– Esimerkiksi Ranskassa on kriminalisitu sähköpostien lähettäminen työntekijälle tämän vapaa-aikana. Sähköpostit voi lähtökohtaisesti ohjelmoida lähtemään aamulla, vaikka ne olisi kirjoitettu yömyöhällä. Tällä vältetään turhia paineita siitä, että työntekijän pitäisi olla aina käytettävissä ja tavoitettavissa, kertoo Pyykönen.

Tutustu työtuntien ja työasioilta rauhoitettujen lomaviikkojen suhteeseen sopimusalan ja aseman mukaan. Interaktiivisesta kartasta voit tarkastella työpanostunteja, hyviä lomaviikkoja, tuntiansioita ja sairauspäiviä.

Miten käytetyt tilastokäsitteet ovat muodostettu?

Lomarauha-käsite perustuu Pron toukokuun työmarkkinatutkimukseen. Pron jäseniltä kysyttiin, miten hyvin pidetyt lomat ja vapaat ovat aidosti rauhoitettu työasioilta. Vastaajat arvioivat omaa tilannettaan asteikolla 0–100.
Työaikapanos-mittari on rakennettu siten, että vastaajilta kysyttiin heidän keskimääräinen viikkotyöaikansa, joka kerrottiin vuositasolle. Sen jälkeen vuosisummasta vähennettiin lomat, sairauspäivät, työttömyydet, lomautukset ja muut poissaolot, kuten perhevapaat.
Tuntiansiot on laskettu siten, että keskimääräisistä kokonaiskuukausiansioista on johdettu viikkoansiot. Sitten viikkoansiot on suhteutettu keskimääräiseen kokonaisviikkotyöaikaan.