Hyppää pääsisältöön

Tunnetaakka, kuormittaako se sinua?

Kuvituskuva tunnetaakka-aiheeseen
Onko nuorten työntekijöiden tunnetaakka työkykyongelmien taustalla? Miten tunnetaakka ja nuorten naisten mielenterveydestä aiheutuvat poissaolot liittyvät toisiinsa?

Tunnetaakka, kuormittaako se sinua?

Julkaistu 07.03.2024 klo 14:36
ProStoori
Kuvaaja Adobe Stock
Onko nuorten työntekijöiden tunnetaakka työkykyongelmien taustalla? Miten tunnetaakka ja nuorten naisten mielenterveydestä aiheutuvat poissaolot liittyvät toisiinsa?

Millaisia tunteita sinussa herää töissä? Ovatko ne stressiksi ja taakaksi asti? Jos vastaat kyllä, saatat kokea tunnetaakkaa eli emootiokuormaa. Tunnetaakka tarkoittaa työssä koettua toistuvaa stressiä ja taakan tunnetta, joka liittyy tunteisiin.

Tunnetaakkaa syntyy esimerkiksi siitä, kun omat työelämän toiveet ovat ristiriidassa oman työpaikan ja työtehtävien todellisuuden kanssa. Vaikeat tunteet voivat liittyä tilanteisiin, joissa kaipaat työssäsi itsenäisyyttä, mutta koet johtamisen käskyttäväksi. Jatkuva tunne siitä, ettei omaa työpanosta arvosteta, voi myös aiheuttaa tunnetaakkaa.

Jos työpaikalla on liian vähän työntekijöitä ja liian paljon tehtävää, vaikeat tunteet saattavat liittyä siihen, miten työstä selviää kunnialla.

Eri sukupolvet kokevat tunnetaakkaa eri tavoin

Tunnetaakka on työpaikoilla tunnistettu ilmiö, jota halutaan ymmärtää paremmin. Tunnetaakkaa tutkitaankin Työterveyslaitoksen äskettäin alkaneessa Erottavat emootiot -hankkeessa tutkimusprofessori Ari Väänäsen tutkimustiimin voimin.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että eri sukupolvet saattavat kokea samanlaisetkin työolot eri tavalla kuormittaviksi ja erilaisia tunteita herättäviksi. Esihenkilöt ovat kokeneet neuvottomuutta, miten auttaa nuoria työkyvyn haasteissa, jotka kytkeytyvät vaikeisiin tunteisiin.

– Erityisesti alle 45-vuotiaat naiset ovat mielenterveydellisistä syistä muita useammin pois töistä. Miten tämä liittyy tunnetaakan kokemukseen? Millaisia eroja sukupuolten tunteiden kokemuksessa ja niiden hallintatavoissa löytyy? Miten eri sukupolvet kokevat tunnetaakkaa ja pyrkivät hallitsemaan sitä? Miten työ tähän niveltyy? Muun muassa näitä asioita tutkimme, Väänänen kertoo.

Tällä hetkellä nuoret sukupolvet näyttävät pyrkivän hallitsemaan työelämässä koettua tunnetaakkaa esimerkiksi käymällä psykoterapiassa ja puhumalla tunteista ja osin eri tavalla kuin vanhemmat sukupolvet.

Ratkaisukeinoja tunnetaakan hallintaan

Erottavat emootiot -hankkeen tutkija Kristiina Lehmuskosken mukaan eri sukupolvien väliset jännitteet tunteiden ja työkyvyn kokemuksissa on tärkeä asia tutkia.

– Hankkeessa tarkastellaan tunteita yhteisöllisten toimintakulttuurien näkökulmasta, ei yksilölähtöisesti. Kun lisäämme ymmärrystä tunnetaakasta ja sen erilaisia hallintakeinoista, voimme luoda työpaikoille yhteistä ymmärrystä siitä, mistä tunteisiin liittyvissä ilmiöstä on kysymys. Sen sijaan, että tunteet aiheuttaisivat vastakkainasettelua eri sukupolvien välillä. On tärkeä ymmärtää, miksi eri ikäiset tuntevat asiat eri tavalla ja mitkä kaikki asiat aiheuttavat tunnetaakkaa, Lehmuskoski pohtii.

Erottavat emootiot -hankkeessa pyritään ymmärryksen lisäämisen lisäksi löytämään työpaikoille sopivia ratkaisukeinoja tunnetaakan tunnistamiseksi ja lievittämiseksi.

– Nyt tunteisiin liittyvät työkyvyn ongelmat ohjautuvat usein lääkärille ja hoitajille työterveyshuoltoon, ja moninaisen psykologisen tuen piiriin erilaisissa terveys- ja hyvinvointipalveluissa. Meidän on kuitenkin hyvä tutkia, mitä muita vaihtoehtoisia ratkaisukeinoja tunnetaakan ja sen hallintakeinoihin löytyy, Väänänen sanoo.

Kaksivuotinen Erottavat emootiot -tutkimushanke päättyy kesällä 2026.

ProStoori kertoo työelämän uusimmat vinkit ja ilmiöt

Liity sähköpostilistalle ja saat ProStoori-uutiskirjeen sähköpostiisi kerran kuukaudessa.