Hyppää pääsisältöön

Työelämän asiantuntija vastaa: Kannattaako työpaikalle valita luottamusmies vai luottamusvaltuutettu?

Huolestunut työntekijä
Huolestunut työntekijä
​​​​​​​Haluamme ottaa liukuvan työajan työpaikalla käyttöön ja meillä ei ole luottamusmiestä. Kaverin työpaikalla valittiin luottamusvaltuutettu. Kannattaako meidän valita luottamusmies vai luottamusvaltuutettu?

Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava ja juristi Roni Jokinen vastaa jäsenen kysymykseen.

Lyhyesti sanottuna kannattaa valita luottamusmies, sillä hän on toimihenkilöiden ensisijainen edustaja luottamusvaltuutettuun nähden. Luottamusvaltuutetun valinta tulee kysymykseen silloin, kun alalla ei ole työehtosopimusta.

Luottamusmiehen voi valita, kun työpaikalla on vähintään kolme toimihenkilötyötä tekevää Pron jäsentä ja työpaikalla sovelletaan Pron työehtosopimusta. Jäsenet valitsevat luottamusmiehen, ja hänenkin on oltava Pron jäsen.

Liukuvan työajan järjestelyssä työehtosopimus antaa laajemmat sopimusoikeudet kuin lainsäädäntö. Pron työehtosopimuksissa luottamusmiehellä on laajat mahdollisuudet sopia esimerkiksi työpaikan toimihenkilöitä ja työnantajaa hyödyttävistä liukumakertymistä ja -rajoista sekä muista joustavan työajan järjestelyistä. Jos työpaikalla tehdään esimerkiksi vuorotyötä, luottamusmies voi sopia erilaisista vuoromalleista työehtosopimuksen puitteissa työaikalakia joustavammin.

Luottamusvaltuutetulla ei ole oikeutta tehdä työehtosopimuksen tarkoittamia paikallisia sopimuksia. Käytännössä työpaikalla ei siis voida käyttää kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka työehtosopimus antaa.

Luottamusmiehen asema ja oikeudet perustuvat alan työehtosopimukseen. Luottamusmies edustaa yrityksessä liittoon kuuluvia toimihenkilöitä ja valvoo lakien ja sopimusten noudattamista. Hänen tekemänsä paikalliset sopimukset koskevat työpaikan kaikkia toimihenkilöitä ja hän toimii myös neuvottelijana, kun työpaikalla neuvotellaan työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista.

Luottamusvaltuutetun tehtävä ja toimivalta määräytyvät työlainsäädännön kautta ja hän toimii ainoastaan sen puitteissa. Hänet voidaan erikseen valtuuttaa sopimaan työsuhteisiin liittyvistä asioista, mutta työehtosopimuksen kautta hänellä ei ole sopimisoikeutta.

Luottamusmiehillä taas on oikeudet ja myös edellytykset tehdä näitä sopimuksia, koska liitto järjestää luottamusmiehille kattavan koulutuksen työlainsäädännön ja työehtosopimusten soveltamisesta.

Luottamusmiehellä on paremmat mahdollisuudet hoitaa työpaikan edunvalvontaa, koska työehtosopimuksissa on sovittu säännöllisestä ajasta luottamustehtävän hoitamiseen. Hänellä on oikeus saada työnantajalta kattavasti tietoa, joka auttaa työpaikan jäsenten edunvalvonnassa. Hänellä on kattavampi irtisanomissuoja, joten hän uskaltaa ottaa kipeitäkin asioita puheeksi työnantajan kanssa. Luottamusmies saa tehtävästään myös erillisen korvauksen toisin kuin luottamusvaltuutettu.

Lue lisää  tietoa luottamushenkilöistä ja luottamusmiehen valinnasta