Hyppää pääsisältöön

Ammattiliitto Pro: hallituksen esitys vähentää paikallista sopimista

Jorma Malinen
Jorma Malinen
Ammattiliitto Pro on pettynyt paikallisen sopimisen lisäämistä käsitelleen kolmikantaisen työryhmän työn lopputulokseen. Liiton tietojen mukaan työryhmän mietinnössä ei ole huomioitu sen valmistelun aikana työntekijäpuolen esiin nostamia huolia ja ratkaisuehdotuksia.

Sen sijaan mietintö sisältää lähes kaikki hallitusohjelmassa listatut keinot paikallisen sopimisen lisäämiseksi siitäkin huolimatta, että valtiovarainministeriö ei ole kyennyt laskemaan niille työllisyysvaikutuksia.  

– On siis jälleen menty työnantajapuolen ja hallituksen tahto edellä. Tässä muodossa hallituksen esitys tulee pikemminkin vähentämään haluja paikalliseen sopimiseen eli se toimii itseään vastaan, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen ennakoi. 

Työryhmän mietinnössä esitetään paikallisen sopimisen kieltojen poistamista yleissitovasta kentästä ja yrityskohtaisista työehtosopimuksista. Lisäksi paikallisia sopimuksia voisivat jatkossa tehdä luottamusmiehen ohella luottamusvaltuutettu tai koko henkilöstö yhdessä. Tämä on ongelmallista paitsi kansainvälisten sopimusten, myös työpaikkojen arjen näkökulmasta. Mahdollisuus useaan rinnakkaiseen henkilöstön edustajaan voi johtaa epäselviin tilanteisiin sen suhteen, kuka työpaikalla edustaa ketäkin. Epäselväksi jää sekin, kuka kouluttaa järjestäytymättömän henkilöstön edustajan tehtäväänsä tai valvoo tämän solmiman työehtosopimuksen lainmukaisuutta. Pron näkemyksen mukaan onkin suuri riski, että tämä johtaa työehtosopimusten mukaisten työehtojen, kuten palkkauksen, alittamiseen järjestäytymättömässä kentässä. 

Sen lisäksi, että hallitus jättää nämä ongelmat huomiotta, työnantajia suosivaan mietintöön ei ole sisällytetty tasapainottavia elementtejä, kuten henkilöstön tulkintaetuoikeutta. Tulkintaetuoikeus tarkoittaisi, että mikäli sopimusta tulkitessa tulee riitaa, tilanteessa noudatettaisiin työntekijäpuolen näkemystä, kunnes asiassa saadaan ratkaisu tuomioistuimelta. 

Pro on liittona tähän asti suhtautunut myönteisesti paikalliseen sopimiseen, joka on tapahtunut työehtosopimusjärjestelmän puitteissa, ja jossa koulutettu, liiton asiantuntijoiden tukema luottamusmies on ollut sopijaosapuoli. Hallituksen aikeet voivat kuitenkin muuttaa suhtautumista tulevaisuudessa. 

– Paikallisen sopimisen lisääminen hallituksen esittämällä tavalla ja tasapainottavien kirjausten puute ovat yhdistelmänä sellainen, että työntekijöiden työehtoja on mahdollista heikentää. Emme voi suostua sellaiseen ja se vaikuttaa varmasti syksyn työehtosopimusneuvotteluihin. Niistä tulee erittäin vaikeat, Malinen ennustaa synkkänä.