Hyppää pääsisältöön

ICT-ala varautuu yhdessä työn murrokseen

Tietokone ja reitittimen kyteminen
Ammattiliitto Pro ja Palvelutyönantajat Palta jatkavat vireää vuoropuhelua ICT-alan työn tulevaisuudesta. Keskustelua käydään esimerkiksi siitä, mihin ala on menossa, minkälaista työtä alalla tehdään tulevaisuudessa ja mitä muutos edellyttää yrityksiltä sekä niiden henkilöstöltä. Tavoitteena on myös parantaa alan yhteistyö- ja neuvottelukulttuuria.

ICT-ala varautuu yhdessä työn murrokseen

Julkaistu 10.06.2021 klo 11:27
Uutiset
Ammattiliitto Pro ja Palvelutyönantajat Palta jatkavat vireää vuoropuhelua ICT-alan työn tulevaisuudesta. Keskustelua käydään esimerkiksi siitä, mihin ala on menossa, minkälaista työtä alalla tehdään tulevaisuudessa ja mitä muutos edellyttää yrityksiltä sekä niiden henkilöstöltä. Tavoitteena on myös parantaa alan yhteistyö- ja neuvottelukulttuuria.

Pro ja Palta piirtävät yhteistä kuvaa ICT-alan työn tulevaisuudesta ICT-alan työn tulevaisuus 2030 -hankkeessa.

Liitot tarkastelevat korona-aikana tapahtuneen digiloikan tuomia toiminta- ja työskentelytapoja sekä selvittävät sitä, miten tekoäly ja teknologiset innovaatiot vaikuttavat työtehtävien ja työskentelytapojen kehittymiseen. Yrityksiä ja niiden henkilöstöä kannustetaan ottamaan käyttöön uusia digitaalisia toimintatapoja ja hyödyntämään omassa työssään digitalisaatiota yhä tehokkaammin. 

Vuoropuhelulla kohti yhteistä ymmärrystä ja rakentavaa yhteistyötä  

Vuoropuhelun avulla pyritään myös parantamaan alan yhteistyö- ja neuvottelukulttuuria. Työnantajia ja toimihenkilöitä kannustetaan kehittämään työtä rakentavasti ja tavoitteellisesti sekä liitto- että työpaikkatasolla. Toiveena on, että vuoropuhelu edistää yhteistä ymmärrystä toimialan muutoksista ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä.

Lisäksi yrityksiä ja niiden henkilöstöä rohkaistaan keskustelemaan tulevaisuuden töistä ja uudenlaisen työn osaamisen edellytyksistä.

Vuoropuhelua käydään vuoden 2021 aikana kahden teeman pohjalta, joista ensimmäinen on tekoäly ja muuttuvat osaamisvaatimukset​ ja toinen uudet johtamishaasteet, kuten hybridityön johtaminen ja oman työn hallinta.​ Näitä teemoja alustetaan syksyllä järjestettävissä seminaareissa, joihin osallistetaan laajasti alan yrityksiä ja niiden henkilöstöä.

– ICT-alan työn tulevaisuus -hanke ja sen ympärillä käytävä vuoropuhelu työntekijöiden ja työnantajien välillä luovat pohjan alan tasapainoiselle kehittämiselle, Ammattiliitto Pron ICT-alan sopimusalavastaava Mika Mäkelä toteaa.