Hyppää pääsisältöön

Kuinka sovittaa yhteen työ ja monimuotoiset perhetilanteet?

työn ja perheen yhteensovittaminen
​​​​​​​Miten yhdistää ylityöt ja vuoroviikoin asuvan lapsen päiväkodista haku? Miten saa työvuorot rullaamaan, kun perheessä on yksi aikuinen? Miten järjestää aikataulut töissä niin, että erityislapsi ehtii tutkimuksiin? Lainsäädäntö ja työehtosopimukset pysyvät heikosti perheiden tilanteissa mukana, kertoivat luottamushenkilöt kyselyssä.

Kuinka sovittaa yhteen työ ja monimuotoiset perhetilanteet?

Julkaistu 17.03.2021 klo 09:00
Uutiset
Kirjoittanut
Pro Uutiset
​​​​​​​Miten yhdistää ylityöt ja vuoroviikoin asuvan lapsen päiväkodista haku? Miten saa työvuorot rullaamaan, kun perheessä on yksi aikuinen? Miten järjestää aikataulut töissä niin, että erityislapsi ehtii tutkimuksiin? Lainsäädäntö ja työehtosopimukset pysyvät heikosti perheiden tilanteissa mukana, kertoivat luottamushenkilöt kyselyssä.

Työntekijöiden perhesuhteilla on merkitystä työn ja perheen yhteensovittamisen onnistumisessa työpaikoilla, selviää Monimuotoiset perheet verkoston tekemästä kyselystä. Tämä tulee esiin erityisesti työssäjaksamisessa, perhearjen ja työn yhdistämisessä sekä etätöiden järjestämisessä.

– Kyselyn mukaan yleisimpänä ongelmana koetaan perhearjen ja työn yhdistäminen, joka on erityisen hankalaa yhden vanhemman perheissä, avio- tai avoeron jälkeen sekä etävanhemmilla tai vuoroasuvan lapsen vanhemmilla. Työssäjaksaminen on koetuksella erityisesti avio- tai avoeron jälkeisessä tilanteessa. Ongelmia on myös esimerkiksi lapsen sairauden hoitoon liittyvien poissaolojen järjestämisessä erityistarpeisten lasten perheissä, tutkija Tapio Rissanen Ammattiliitto Prosta kertoo.

Ammattiliitto Pro tutki perheiden monimuotoisuutta työpaikalla yhdessä verkoston, Insinööriliiton ja Pamin kanssa viime vuoden syys-lokakuussa. Kyselyyn vastasi 798 luottamushenkilöä, joista prolaisia oli 57 prosenttia. Työsuojeluvaltuutettuja oli 26 prosenttia, muita henkilöstön edustajia 1 prosenttia ja loput luottamusmiehiä (72 prosenttia).

Työnantaja tukee työn ja perheen yhteensovittamista, mutta parannettavaa löytyy

Työntekijöiden perhevelvollisuudet otetaan huomioon työpaikalla vaihtelevasti. Luottamushenkilöistä 61 prosenttia arvioi, että työnantaja tukee yleensä perheen ja työn yhteensovittamista riittävästi. Kolmannes näkee yhteensovittamisen tukemisessa parannettavaa.

Sen sijaan moninaisten perhemuotojen huomioiminen on vähäisempää. Luottamusmiehistä 42 prosenttia ei osaa sanoa, onko moninaiset perhesuhteet otettu huomioon riittävästi työpaikan toiminnassa, 29 prosenttia katsoo niiden huomioidun hyvin ja 29 prosenttia näkee tässä parantamisen tarvetta.

– Kysely osoittaa, että erilaiset perhetilanteet tuovat erilaisia arjen haasteita työntekijöille ja heijastuvat jaksamiseen. On luonnollista, että muutoksia tapahtuu monissa perheissä, kun parisuhteet voivat muuttua tai perheenjäsen voi sairastua, tutkija Rissanen jatkaa.

Pahimmillaan työn ja perheen yhteensovittamattomuus voi johtaa vanhemman irtisanoutumiseen työpaikastaan.

Työnantajan edistettävä tasa-arvoa suunnitelmallisesti

Perhetilanteet on pyritty ottaa huomioon lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa, mutta parannettavaa riittää. Tasa-arvolain mukaan työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa edellyttää, että jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Työehtosopimuksissa on paljon kirjauksia työn ja perheen yhteensovittamisesta. Niissä on sovittu esimerkiksi palkallisista perhevapaista lapsista ja omaisista huolehtimiseksi, yhteydenpidosta perhevapaan aikana ja perehdytyksestä perhevapaan jälkeen sekä työaikajoustoista. Tarkista oma työ- tai virkaehtosopimuksesi sekä työpaikkasi tasa-arvosuunnitelma!

Entä uusperheiden ja adoptioisien perhevapaat?

Lainsäädäntö ja työehtosopimukset eivät kuitenkaan takaa samanlaisia mahdollisuuksia kaikille perheille yhteensovittaa perhettä ja työtä eivätkä tarjoa palkallista vapaata perheitä kuormittavissa erityistilanteissa.

Lainsäädännössä on jonkin verran puutteita, esimerkiksi:
– Osa sosiaalisista vanhemmista uusperheissä, sateenkaariperheissä ja sijaisperheissä ei ole oikeutettu perhevapaisiin.
– Raskauteen ja perhevapaiden pitämiseen liittyvään syrjintään on puututtava nykyistä tehokkaammin. Perhevapaalta palaavalla tulisi olla vielä paluun jälkeen irtisanomissuoja. 
– Työntekijöillä tulisi olla subjektiivinen oikeus lyhentää työaikaansa nykyistä enemmän lasten hoitamisen takia.  

Työehtosopimuksissakin riittää vielä parannettavaa, esimerkiksi:  
– Osa vanhemmista, kuten adoptioisät, ovat vielä heikosti palkallisen vapaan piirissä. 
– Työehtosopimuksiin voitaisiin kirjata mahdollisuuksia joustoihin tai vapaisiin tukemaan perhetilanteiden muutoksissa kuten eroissa.  
– Omaisen hoitamiseen tulisi saada palkallista vapaata, ja myös lapsettomuuden hoitoon liittyviin poissaoloihin. 

Parempaan päin kuitenkin ollaan menossa. Perhevapaauudistuksen tavoitteena on ottaa huomioon perheiden monimuotoisuus aiempaa paremmin. Uudistus tulee voimaan 2022.

Joustavat järjestelyt jeesaavat kaikkia perheitä

Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteita ja niiden ratkaisemista kannattaa seurata koko työyhteisössä. Tietoa ja koulutusta tarvitsevat erityisesti henkilöstön edustajat ja esihenkilöt. Jos heillä olisi tietoa erilaisten perhetilanteiden haasteista työyhteisöissä, ei työntekijän tarvitsisi ratkoa niitä yksin.

Erilaiset perhetilanteet vaativat erilaisia joustoja, mutta ihan kaikkiin joustoihin ei ole vielä työpaikoilla konkreettisia malleja. Siksi on tärkeää, että työpaikoilla tuetaan työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksia oman työn järjestelyihin ja työntekemisen joustavuutta.

Tutustu https://perheystavallinentyopaikka.fi, Monimuotoiset perheet verkoston vinkit https://monimuotoisetperheet.fi/tyo-ja-perhe/vinkkeja-perheystavallisyyteen/ sekä Työn ja muun elämän yhteensovittaminen - Työterveyslaitos (ttl.fi)

 

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana perhemuodot ovat nopeasti moninaistuneet 

Parisuhteiden rikkoutumisen seurauksena yhden vanhemman perheet ovat yleistyneet, kuten myös etävanhemman perheet ja uusperheet.

Kahden kulttuurin perheitä (vähintään yksi vanhempi on jostakin muualta kuin Suomesta) ja maahanmuuttajaperheitä on 9 % perheistä.

Sateenkaariperheiden määrä on nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kaksosia syntyy noin 700 monikkoperheeseen vuosittain.

Sijaisperheitä tai adoptioperheitä on useita tuhansia.

Pari tuhatta perhettä vuosittain kohtaa vanhemman tai lapsen kuoleman.

Tahatonta lapsettomuutta kohtaa joka viides lasta toivova pari.