Hyppää pääsisältöön

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hydrogeelipalloja
Perhevapaauudistus toteutetaan muuttamalla sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia ja varhaiskasvatuslakia. Lisäksi muutoksia ehdotetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin sekä yhteensä 23 muuhun lakiin. Ehdotetuilla muutoksilla pannaan täytäntöön Työelämän tasapainodirektiivi (EU) 2019/1158. Muutoksilla pyritään edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä sekä helpottamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Julkaistu 25.05.2021 klo 08:52
Lausunnot
Perhevapaauudistus toteutetaan muuttamalla sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia ja varhaiskasvatuslakia. Lisäksi muutoksia ehdotetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin sekä yhteensä 23 muuhun lakiin. Ehdotetuilla muutoksilla pannaan täytäntöön Työelämän tasapainodirektiivi (EU) 2019/1158. Muutoksilla pyritään edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä sekä helpottamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Ammattiliitto Pron keskeiset viestit: 

Hallituksen esitys on kokonaisuutta tarkasteltaessa oikeasuuntainen ja tarpeellinen.

Sairausvakuutuslaki on erittäin joustava, mutta työsopimuslaki asettaa paljon rajoituksia joustojen käyttämiselle. Työsuhteessa olevat ja ei-työsuhteiset joutuvat erilaiseen asemaan.

Joustojen toteutuminen on esityksen mukaan liian usein kiinni työnantajasta. Ilman työnantajan myönteistä suhtautumista ja asenteiden muuttumista uudistuksen tarkoitus vesittyy.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Lue koko lausunto tästä