Hyppää pääsisältöön

Luottamusmiehelle vahvempi asema lainsäädännöllä

työelämän pyörteissä
​​​​​​​– Pro tavoittelee luottamusmiehille vahvempaa roolia työelämässä. Lainsäädännöllä tulee taata luottamusmiesten suoja ja luottamusmiesasemaan liittyvät työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Luottamusmiehelle vahvempi asema lainsäädännöllä

Julkaistu 25.01.2023 klo 13:15
Uutiset
​​​​​​​– Pro tavoittelee luottamusmiehille vahvempaa roolia työelämässä. Lainsäädännöllä tulee taata luottamusmiesten suoja ja luottamusmiesasemaan liittyvät työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Teollisuuden palkansaajat (TP) on tänään 25. tammikuuta julkaissut oikeustieteen tohtori Jaana Paanetojan laatiman raportin luottamusmiehistä 2020-luvun työpaikoilla.

Luottamusmiehet ovat keskeinen osa suomalaista työelämää ja tärkeässä roolissa työpaikoilla. Heidän pääasiallinen tehtävänsä on valvoa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön noudattamista, mutta raportin mukaan heidän toimenkuvansa on tessejä ja lakeja laajempi.

Raportin mukaan luottamusmiehet pitävät asemansa vahvistamista lainsäädännöllä tärkeänä. Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan luottamusmiehen rooli työpaikalla on ensiarvoisen tärkeä sopimusten noudattamisen, työnlainsäädännön valvomisen ja ennen kaikkea paikallisen sopimisen neuvotteluiden osalta.

– Pro tavoittelee luottamusmiehille vahvempaa roolia työelämässä. Lainsäädännöllä tulee taata luottamusmiesten suoja ja luottamusmiesasemaan liittyvät työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.

Tiedonsaantiin, asemaan ja työsuhdeturvaan liittyviin asioihin on tarvittaessa puututtava lainsäädäntöä kehittämällä.

– Näin vahvistetaan työntekijöiden mahdollisuuksia myös reiluun paikalliseen sopimiseen turvaamalla järjestäytyneiden työntekijöiden oikeus jatkossakin valita keskuudestaan luottamusmies kaikilla työpaikoilla – myös yleissitovassa kentässä.

Lue Teollisuuden palkansaajien raportti ja tutustu Pron eduskuntavaalitavoitteisiin sopimusjärjestelmän vahvistamiseksi