Hyppää pääsisältöön

Palkkakeskustelu kaipaa avoimuutta 

Kaksi naista keskustelevat toistensa kanssa.
Palkkakeskustelu on näytön paikka niin organisaatiolle, esihenkilölle kuin toimihenkilöllekin. Hyvä valmistautuminen ja avoimuus auttavat onnistumaan, kun taas muodon vuoksi käydyt näennäiset keskustelut rapauttavat luottamusta malliin. Pro selvitti vakuutusalalla työskentelevien kokemuksia palkkakeskusteluista alkuvuodesta.

Palkkakeskustelu kaipaa avoimuutta 

Julkaistu 14.06.2021 klo 08:00
Uutiset
Palkkakeskustelu on näytön paikka niin organisaatiolle, esihenkilölle kuin toimihenkilöllekin. Hyvä valmistautuminen ja avoimuus auttavat onnistumaan, kun taas muodon vuoksi käydyt näennäiset keskustelut rapauttavat luottamusta malliin. Pro selvitti vakuutusalalla työskentelevien kokemuksia palkkakeskusteluista alkuvuodesta.

Vakuutusalalla osa palkankorotuksista jaetaan palkkakeskustelujen avulla.  Vakuutusalan henkilöstön mukaan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat onnistumisen edellytys.  Toimihenkilöllä on oikeus tietää toimenkuvaansa perustuva palkkaryhmä eli miten toimi on pisteytetty ja miten kokonaispalkka muodostuu. 

Lisäksi palkkauksen perusteet on hyvä käydä läpi, olipa kyse palkkaryhmien yläpuolisesta tai yhtiökohtaisen palkkausjärjestelmän piirissä olevista henkilöistä.

Palkkakeskustelun eväät ovat heikot, jos toimihenkilö ei tunne pisteytystään tai palkkauksen perusteita. Valitettavasti tällaisia tapauksia on tullut vakuutusalalla vastaan.

Työnantaja ei suostu näyttämään meille Hay-luokituksen mukaista toimenkuvausta. En saa nähdä omaa toimenkuvaustani, eräs palkkakeskustelukyselyn vastaaja kertoo.

Mitä minun pitää tehdä, jotta saan korotuksen? 

Avoimuus koskee myös pätevyyden ja suoriutumisen arviointia. Tiimi- tai toimintokohtaisesti olisi hyvä käydä läpi, mitä mikäkin kriteeri työssä tarkoittaa. Lisäksi pitäisi keskustella siitä, millainen suoritus täyttää tai ylittää tietyn tason.

— Olisi hyvä, että hyvissä ajoin esihenkilö kävisi jokaisen kanssa läpi ne tekijät, joihin voisi vaikuttaa. Millaista suoriutumista odotetaan ja mitä voi itse tehdä, että saisi korotuksen.  

Kyselyn vastaajat vaativat myös selkää linjaa siihen, millä perusteella korotuksia jaetaan.

— Pitäisi olla selkeät tavoitteet, joihin pääsemällä voisi saada palkankorotuksen. Nyt niitä annetaan epämääräisin perustein.

Kerro palkkapotin koko

Avoimen viestinnän tulee jatkua rahasta puhumiseen asti.  Paljonko rahaa on jaossa, millä perusteella korotukset on maksettu ja mitä tekemällä toisin voisi jatkossa saada korotuksen. 

— Perusteet palkan korotukselle pitäisi saada läpinäkyväksi, samoin kuin se, kenelle palkankorotus on myönnetty ja millä perustein. Esimiehen pitäisi antaa riittävästi tietoa millä toimin voin edesauttaa palkkani korotusta jatkossa.  

Tiimitasolla olisi hyvä kertoa, kuinka isosta potista palkkakeskustelussa on kyse. Tieto tuo realismia palkankorotustoiveisiin. 

Esihenkilöllä iso merkitys 

Kyselyn perusteella esihenkilön toiminta vaikuttaa vahvasti siihen, millaiseksi palkkakeskustelumalli koetaan. 

— Palkkakeskustelu ja siinä onnistuminen on hyvin pitkästi esimiehestä kiinni ja siitä, kuinka paljon hän tietää ja ymmärtää työn sisällöstä sekä sen haasteista.  

Pienikin korotus voi tuntua kivalta ja kannustavalta, kun keskustelu on käyty hyvässä ja arvostavassa hengessä.

— Olen luonnollisesti tyytyväinen saamaani pieneen palkkakeskustelukorotukseen, itselläni sattuu olemaan hyvä ja ammattitaitoinen esimies. 

Pahimmillaan esimies ei tunne alaistensa töitä eikä ole kiinnostunut niistä. Silloin keskustelukin jää helposti hyvin heppoiseksi. Uskottavuutta palkkakeskustelumalliin syö myös se, jos työntekijästä tuntuu keskustelussa siltä, että päätökset on tehty jo etukäteen.

— Esimiehellä oli jo päätös ja spiikit valmiina, kun keskustelut alkoivat. Muodon vuoksi itseäni kuultiin, koska näin piti tehdä. 

Vakuutusalan ammattilaisten kokemuksia palkkakeskusteluista selvitettiin kyselyn avulla helmi-maaliskuun aikana.  Sitaatit on poimittu kyselyn tuloksista.