Hyppää pääsisältöön

Pro, prolaiset luottamusmiehet ja yhdistykset huolehtivat vakuutusalan edunvalvonnasta

Henkilöt pelaavat kuvassa shakkia.
Pro neuvottelee ja sopii vakuutusalaa koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen. Pron luottamusmiehet ja jäsenyhdistykset hoitavat edunvalvontatehtävät eikä luottamusvaltuutetuille ole minkäänlaista tarvetta.

Pro, prolaiset luottamusmiehet ja yhdistykset huolehtivat vakuutusalan edunvalvonnasta

Julkaistu 22.06.2021 klo 09:00
Blogit
Kirjoittanut
Antti Hakala
Kuvaaja Shutterstock
Pro neuvottelee ja sopii vakuutusalaa koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen. Pron luottamusmiehet ja jäsenyhdistykset hoitavat edunvalvontatehtävät eikä luottamusvaltuutetuille ole minkäänlaista tarvetta.

Ammattiliitto Pro neuvottelee ja sopii vakuutusalaa koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa.  Vakuutusalan työehtosopimuksessa Pro on ainoa toimihenkilöitä, asiantuntijoita ja esimiehiä edustava sopijapuoli. 

Työpaikkakohtaisesta edunvalvonnasta puolestaan vastaavat työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet yhdessä Pron jäsenyhdistysten kanssa. 

Joissakin vakuutusalan yhtiöissä niin sanotut ylempien toimihenkilöiden yritysyhdistykset ovat masinoineet prosesseja luottamusvaltuutetun valitsemiseksi.  Prosessit perustuvat useamman vuoden takaisen korkeimman oikeuden ratkaisun tarkoitushakuiseen tulkintaan.

Puuhamiehet antavat ymmärtää, että Prohon kuulumattomat henkilöt voisivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Näin asia ei ole työsopimuslain nojalla. Pron luottamusmiehet hoitavat vakuutusalan edunvalvontatehtävät eikä luottamusvaltuutetuille ole minkäänlaista tarvetta.

Vain vakuutusalan työehtosopimuksen ulkopuolella, johtavassa asemassa olevat henkilöt voivat työsopimuslain perusteella valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Luottamusvaltuutetun tehtävät ja toimintamahdollisuudet ovat rajatummat kuin työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen. Luottamusvaltuutetun valinta perustuu työsopimuslakiin. Ylempien toimihenkilöiden työpaikkakohtaisilla yhdistyksillä ei voi olla tässä mitään roolia. 

Kuka edustaa ja ketä yhteistoimintaneuvotteluissa? 

Yhteistoimintalain mukaan yt-neuvotteluissa ovat osallisina henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja sekä kulloinkin käsiteltävässä asiassa toimivaltainen työnantajan edustaja. Vakuutusalalla ei ole erillistä asiantuntijoiden ja esimiesten henkilöstöryhmää.

Vakuutusalan prolainen luottamusmies, joka voi olla myös esimies tai asiantuntija, edustaa kaikkia työehtosopimuksen piirissä olevia toimihenkilöitä yt-menettelyssä — myös niitä toimihenkilöitä, jotka eivät ole Pron jäseniä.  

Vakuutusalalla ei ole niin sanottuja ylempiä toimihenkilöitä eikä työehtosopimuksen soveltamisala määräydy esimerkiksi palkkausjärjestelmän perusteella. 

Pron jäsenyhdistys tekee paikalliset yrityskohtaiset sopimukset 

Vakuutusalan työehtosopimuksen mukaisia paikallisia sopimuksia voi tehdä ainoastaan prolainen henkilöstöyhdistys. Pron henkilöstöyhdistyksen nimeämät neuvottelijat edustavat paikallista sopimusta koskevissa neuvotteluissa kaikkia työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevia toimihenkilöitä. 

Kirjoittaja on Ammattiliitto Pron edunvalvontajohtaja.