Hyppää pääsisältöön

Pro sijoittaa asuntorakentamiseen eri tavoin

- Pro on sijoittanut seitsemän vuoden kuluessa lähes saman verran vuokra-asuntorakentamiseen kuin mitä olemme saaneet osinkoja Kojamosta, kertoo puheenjohtaja Jorma Malinen Prosta.

Pro sijoittaa asuntorakentamiseen eri tavoin

Julkaistu 01.03.2021 klo 09:28
Uutiset
Kirjoittanut
Pro Uutiset
- Pro on sijoittanut seitsemän vuoden kuluessa lähes saman verran vuokra-asuntorakentamiseen kuin mitä olemme saaneet osinkoja Kojamosta, kertoo puheenjohtaja Jorma Malinen Prosta.

Pro osallistuu suomalaiseen asuntotuotantoon usealla tavalla. Liitto on sijoittanut vuokra-asuntoyhtiö Kojamoon ja sijoittanut Kojamosta saatuja osinkoja kohtuuhintaiseen vuokra-asuntorahastoon. Pro on myös mukana kaavoittamassa asuntoaluetta Kirkkonummen Masalaan.

– Kohtuuhintaisten asuntojen puute on hidastanut ihmisten mahdollisuuksia muuttaa sinne, missä töitä on.  Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvavissa kaupungeissa on ollut tarvetta lisätä vuokra-asuntojen rakentamista. Ilman uutta asuntotuotantoa nykyinen vuokrataso nousisi entisestään, sanoo puheenjohtaja Jorma Malinen Prosta.

Vähemmistöosakkaana Kojamossa

Pro omistaa vuokra-asuntoyhtiö Kojamon osakkeista 3,2 prosenttia, kun esimerkiksi hallintarekisteröidyt omistajat omistavat 40 prosenttia.

Kojamon osinkoehdotus on 0,37 senttiä osakkeelta vuodelta 2020. Ehdotuksen toteutuessa Pro saa osinkoina lähes 3 miljoonaa euroa, jonka Pro sijoittaa Vuokrakoti-asuntorahastoon.

Kojamon osakkeita omistaa myös osa muista ammattiliitoista sekä eläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen. Liitot omistavat yhteensä alla kolmanneksen yrityksen osakkeista ja esimerkiksi rahoitus- ja vakuutuslaitokset ovat suurempi omistaja kuin ammattiliitot.

Osingot kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon

Pro on sijoittanut Kojamosta saatuja osinkoja vuodesta 2016 alkaen Vuokrakoti-asuntorahastoon, jonka perusti rahoituspalvelua ja varainhoitoa tarjoava Taaleri.

Tavoite on rakennuttaa tuhansia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja suomalaisiin kasvukeskuksiin. Rahaston tuottotavoite on maltillinen, joten vuokralainen saa hyödyn keskimääräistä edullisempana vuokrana.

– Vuokra-asuntopulan ratkaisussa olemme halunneet olla aktiivisia ja toimia pitkäjänteisesti. Mitä monipuolisemmin alalla on toimijoita, sitä enemmän saadaan aikaiseksi, kertoo Pron Malinen.

Taaleri Vuokrakodin tavoitteena on hankkia noin 20–30 vuokrakerrostalon sijoitusvarallisuus. Rahasto panostaa ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen puurakentamiseen ja uusiin rakennustekniikoihin.
Puuelementeistä tehtyjä vuokra-asuntoja on valmistunut esimerkiksi Kirkkonummelle .

Helmikuussa 2020 rakennusyhtiö SRV, Pro, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL allekirjoittivat urakkasopimuksen kahden vuokratalon rakentamisesta Tampereelle.

Pro on myös mukana kaavahankkeessa, jossa suunnitellaan monipuolista ja laadukasta asumista Kirkkonummen Masalaan noin 2 000 asukkaalle.

Mihin liitto käyttää osinkorahoja?

Vakaa talous tuo liitolle uskottavuutta ja osingot ovat tärkeä osa ammattiliiton taloutta.

– Käytämme varoja jäsenten palveluihin kuten työsuhdeneuvontaan, lakipalveluihin ja työpaikkojen luottamushenkilöiden koulutuksiin. Vain harva pysyy samassa työpaikassa koko elämänsä, ja siksi Pro tuottaa urapalveluja uusien työpaikkojen löytämiseksi. Liitto tarjoaa myös jäsenhintaisia vakuutuspalveluja, Pron Malinen kertoo.

Miksi yleishyödylliset järjestöt on vapautettu tuloverosta?

Julkista keskustelua käydään siitä, saako ay-liike osallistua kannattavaan liiketoimintaan ja miksi osingoista ei makseta veroa.

Ammattiliitot luokitellaan yleishyödyllisiksi yhdistyksiksi samoin kuten työnantajaliitot, urheiluseurat, maamiesseurat ja puolueet, ja ne on vapautettu tuloveron maksamisesta. Näin määrää Tuloverolain 23 pykälä.  

Yleishyödyllinen järjestö toimii yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Työmarkkinajärjestöt tekevät työtä, jota kukaan muu ei tee. Jos työmarkkinajärjestöjä ei olisi, valtiovalta joutuisi järjestämään verovaroin liittojen nyt tuottamaa neuvontaa, palveluja, koulutusta ja valvontaa.

Yleishyödylliset yhdistykset ovat arvonlisäveron loppumaksajia

Yleishyödylliset yhdistykset eivät maksa sijoitustoiminnan tuotoista veroa. Sen sijaan yleishyödyllinen yhdistys maksaa täyden 24 prosentin arvonlisäveron (alv) jokaisesta toimintaan liittyvästä ostosta, olipa se tavaraa tai palveluja.

– Vuonna 2020 Pro maksoi arvonlisäveroa useita miljoonia, koska liiton kaikki toiminta palkkoja lukuunottamatta on arvonlisäverovelvollista, kertoo Jorma Malinen Prosta.

 Jos yleishyödylliset yhdistykset rinnastettaisiin verotuksessa yrityksiin, valtio menettäisi merkittävästi verotuloja, kun arvonlisäverotuotto vähenisi.

Verolle tulevaisuudessa?

 Marinin hallituksen ohjelmassa linjataan, että hallitus selvittää, onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuus ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille viiden prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä.

Pron hallitus suhtautuu myönteisesti viiden prosentin lähdeveron käyttöönottoon, joka koskisi myös ay-liikettä.

–Kunhan säännöt ovat samat kaikille ja lähdevero koskee kaikkia yleishyödyllisiä toimijoita yhtäläisesti.
 

Aiheesta lisää:

Mitä hyödyllistä työmarkkinajärjestöt tekevät? | Ammattiliitto Pro (proliitto.fi)