Hyppää pääsisältöön

Pron jäsen sai vuoden palkan korvauksena irtisanomisesta

Pro voitti jäsenen jutun korkeimmassa oikeudessa
Pro voitti jäsenensä irtisanomista koskeneen riidan. ISS Palvelut ei täyttänyt työntarjoamisvelvoitettaan eikä sillä ollut asiallista ja painavaa syytä työsopimuksen irtisanomiseen.

Pron jäsen sai vuoden palkan korvauksena irtisanomisesta

Julkaistu 19.05.2022 klo 08:54
Uutiset
Pro voitti jäsenensä irtisanomista koskeneen riidan. ISS Palvelut ei täyttänyt työntarjoamisvelvoitettaan eikä sillä ollut asiallista ja painavaa syytä työsopimuksen irtisanomiseen.

Pro voitti jäsenensä irtisanomista koskeneen riidan korkeimmassa oikeudessa. Jäsen sai korvaukseksi 12 kuukauden palkan.

Jutussa oli kyse siitä, oliko ISS Palvelut tarjonnut irtisanotulle työntekijälleen hänen koulutustaan, ammattitaitoaan ja kokemustaan vastaavaa työtä ennen työsuhteen päättymistä. Lisäksi oikeus punnitsi sitä, oliko ISS Palveluilla syytä irtisanoa työsopimus vai olisiko irtisanottu voitu sijoittaa toisiin tehtäviin.

Kirjeellä tiedoksi kaikki työpaikat

Kun työntekijä irtisanottiin, yhtiössä olisi ollut tarjolla hänen koulutustaan, ammattitaitoaan ja kokemusta vastaavaa työtä tai työtä, johon hän olisi ollut kohtuudella koulutettavissa. ISS Palveluiden olisi pitänyt tarjota työtä henkilökohtaisesti irtisanottavalle. Näin ei kuitenkaan toimittu.

Irtisanomisajan kuluessa työntekijälle ei myöskään tarjottu työtä työsopimuslain edellyttämällä tavalla. ISS Palvelut lähetti irtisanotuille viikoittain kirjeellä tiedon kaikista yhtiössä avoinna olevista työpaikoista. Kirjeessä olivat kaikki avoimet työpaikat riippumatta niiden edellyttämästä koulutuksesta ja kokemuksesta tai tehtävien sisällöstä. Irtisanotuilla oli mahdollisuus hakea työtä, joka vastaa hänen koulutustaan, ammattitaitoaan ja kokemustaan.

Korkeimman oikeuden mukaan työnantaja ei voi siirtää aktiivista työntarjoamisvelvollisuuttaan työntekijän oman aktiivisuuden varaan. Yksilöimättömiä rekrytointikirjeitä ei pidetty henkilökohtaisena työn tarjoamisena pelkästään sillä perusteella, että kirjeen todettiin olevan henkilökohtainen. Avoimia työpaikkoja ei valikoitu siten, että ne soveltuisivat irtisanotulle.

ISS Palvelut rikkoi työntarjoamisvelvoitettaan

Korkein oikeus katsoi, että ISS:n menettely ei juurikaan eronnut sellaisesta menettelystä, jossa työntekijä olisi ohjattu seuraamaan avoimia työpaikkoja esimerkiksi työpaikkapankista. Työnantajalla on oma-aloitteinen velvollisuus selvittää työntekijälle tarjottavissa olevat työt.  Korkeimman oikeuden tuomion mukaan ISS Palvelut rikkoi työntarjoamisvelvoitettaan eikä työsopimuksen irtisanomiselle ollut asiallista ja painavaa syytä.

- Tilanne on ollut pitkään epäselvä, ja oikeuskäytäntö epäyhtenäinen kirjeitse tai sähköpostitse tapahtuvan työntarjoamisen hyväksyttävyyden osalta. Ratkaisu toivottavasti selkeyttä tilannetta tulevaisuudessa niin työntekijöiden kuin työnantajienkin näkökulmasta, Pron juristi Päivikki Uimonen sanoo.

Nyt ratkaistu tapaus liittyy kokonaisuuteen, jossa kuusi palveluesimiestä riitautti irtisanomisensa. Asioita käsiteltiin neljässä eri käräjäoikeudessa ja ratkaisuissa oli hajontaa. Kaikkien palveluesimiesten asioissa saavutettiin lopulta hyvät lopputulokset. Kaikki saivat korvausta työsuhteiden päättämisestä.