Hyppää pääsisältöön

Rakennusalalla käytetään maskia, muistuttavat rakennusalan järjestöt 

koronavirus on saanut yritykset muuttamaan tuotantoaan
- Useimmat rakennusliikkeet ovat tehneet merkittäviä toimia pandemian suitsimiseksi, joten rakennusalan syyllistäminen taudin leviämisestä turhauttaa, sanoo rakennusalan sopimusalavastaava Jyrki Suihkonen Prosta.  

Rakennusalalla käytetään maskia, muistuttavat rakennusalan järjestöt 

Julkaistu 05.03.2021 klo 13:42
Uutiset
Kirjoittanut
Pro Uutiset
- Useimmat rakennusliikkeet ovat tehneet merkittäviä toimia pandemian suitsimiseksi, joten rakennusalan syyllistäminen taudin leviämisestä turhauttaa, sanoo rakennusalan sopimusalavastaava Jyrki Suihkonen Prosta.  

Jokaisen alan toimijan tulee huolehtia rakennustyömaiden turvallisesta työskentelystä, painottavat Ammattiliitto Pro, Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto yhteisessä kannanotossaan. 

- Rakennusalan koronatilanteesta on jauhettu niin paljon potaskaa julkisuudessa, että on hyvä muistuttaa toimintatavoista, kertoo rakennusalan sopimusalavastaava Jyrki Suihkonen Ammattiliitto Prosta. 

Työnjohtajat hoitavat työnjohtovastuunsa ja edellyttävät maskien käyttöä työmaalla.  

- Vaikka löytyy ihmisiä, jotka eivät käytä maskeja, kuitenkin suurin osa rakennusalalla tekee parhaansa. Keskeinen vastuu on lopulta yksilöillä, nyt on syytä noudattaa ohjeita.  

Rakennustyömaan töitä ei voi tehdä etänä ja siinä joudutaan väistämättä lähityöhön. 

- Pääsääntöisesti kaikilla järjestäytyneillä ja kunnollisilla työmailla on totuttu käyttämään muitakin turvavälineitä, Suihkonen huomauttaa. 

- Maski on henkilösuojain samalla tavoin kuin kypärä tai turvakengät, sitä on nyt vaan käytettävä.  

Työstä ei saa aiheutua vaaraa tekijälle eikä muille 

Työmarkkinajärjestöt toteavat kannanotossaan, että työturvallisuuslainsäädännön mukaan pääurakoitsijan on yhdessä kaikkien yhteisen työmaan työnantajien kanssa huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Kaikkien yhteisellä työmaalla toimivien tulee noudattaa pääurakoitsijan antamia asiallisia ohjeita ja määräyksiä. 

 Nykyisessä koronatilanteessa korostuu erityisesti työmaiden terveysturvallisuus. Siisteyden ylläpito, hygieniakäytäntöjen ja riittävien, yli 2 metrin turvaetäisyyksien noudattaminen sekä suojamaskien käyttö ovat ratkaisevassa asemassa koronaepidemian torjumisessa.  

Työmaiden siisteydestä on huolehdittava  

Koronaepidemian aikana työmaan yhteisten tilojen siisteyteen ja hygieniaan tulee panostaa aivan erityisesti. 

Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että henkilöstötilat pidetään puhtaina ja siivotaan vähintään päivittäin, työvaiheiden tai muiden olosuhteiden sitä vaatiessa useamminkin. Sosiaali- ja pukeutumistiloja tulee olla riittävästi.  

Lisäksi tulee varmistua siitä, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Käsienpesupisteillä tulee olla riittävä määrä saippuaa ja kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä, myös käsidesiä tulee olla tarjolla.  

Vastuu yhteisten tilojen siivouksesta koronatilanteen edellyttämälle tasolle on työmaan pääurakoitsijalla. Sen lisäksi aivan jokaisella työntekijällä on vastuu itsestään ja työkavereistaan. Jokainen voi omalla toiminnallaan parantaa työympäristön sekä yhteisten tilojen siisteyttä ja sen myötä vähentää sairastumisen riskiä. Pitämällä paikat siisteinä ja noudattamalla tinkimättä poikkeustilan vaatimia käsihygienia-, turvaväli- ja muita poikkeusolojen käytäntöjä, jokainen voi vaikuttaa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen työmailla.  

Lähikontakteja vältetään työn aloitusta porrastamalla  

Työntekijöiden työskentely tulee järjestää siten, että työmaalla voidaan noudattavaa riittäviä yli 2 metrin turvaetäisyyksiä muihin henkilöihin.  

Lähikontakteja voidaan välttää myös esimerkiksi porrastamalla töiden aloitus- ja lopetusaikoja siten, että työntekijöiden ei tarvitse vaihtaa vaatteita samanaikaisesti. Myös taukoja voi porrastaa siten, että taukotiloissa on korkeintaan vain muutamia henkilöitä kerrallaan. Toimihenkilöitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan ohjata etätöihin. 

Kasvomaskeja käytettävä  

Kasvomaskia tulee käyttää työmailla silloin, kun samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Tartuntariskin pienentämiseksi tulee huolehtia maskin käyttämisestä myös työmaiden ulkopuolella liikuttaessa mm. tauoilla julkisilla paikoilla, kaupoissa, kahviloissa ja lounasravintoloissa sekä työmatkaliikenteessä.  

Pääurakoitsijan tulee huolehtia siitä, että suojamaskeja on työmailla riittävästi tarjolla ja jokaisen työntekijän siitä, että niitä käytetään suositusten mukaisesti.  

Majoitusolosuhteet turvallisiksi 

Työnantajien tulee järjestää komennustyöntekijöiden ja erityisesti ulkomaisten työntekijöiden majoitusolosuhteet siten, että majoituspaikassa voidaan turvallisesti oleskella. Työntekijöiden terveys ei saa vaarantua asumisolosuhteiden vuoksi. Yhteismajoituksessa tulee voida säilyttää riittävä yli kahden metrin turvaetäisyys muihin henkilöihin.  

Mikäli yhteismajoituksessa oleva työntekijä on sairastunut tai altistunut ja asetettu karateeniin, tulee lisäksi huolehtia siitä, että kaikkia lähikontakteja muihin henkilöihin voidaan välttää. Tarvittaessa sairastuneet tai karanteenin asetetut altistuneet tulee siirtää pois yhteismajoituksesta. 

 Pääurakoitsijan on kiinnitettävä sopimuskumppaniensa (aliurakoitsijat ym.) huomioita siihen, että nämä ovat järjestäneet työntekijöidensä majoituksen edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. 

 

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Mika Kuukkanen puolilähikuvassa.
Uutiset
Julkaistu 25.03.2021
Kun rakentamisen korkeus kaksinkertaistuu, haasteet nelinkertaistuvat. Työmaapäällikkö Mika Kuukkanen on 31-kerroksisen Lumo One -asuinrakennuksen työmaalla unelmatyössään.
saatavuusharkinnasta ei tule luopua
Uutiset
Julkaistu 11.05.2020
Ammattiliitto Pron hallitus hyväksyi uudet toimihenkilöiden työehtosopimukset rakennusalalle sekä rakennusaine- ja betoniteollisuuteen. Palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa.
saatavuusharkinnasta ei tule luopua
Uutiset
Julkaistu 29.04.2020
Ammattiliitto Pro sai neuvottelutulokset rakennusalan sekä rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöille.