Hyppää pääsisältöön

Tessin kirjaus piti: Työnantajan piti maksaa ylitöiden vuorolisät

Kuva: Shutterstock
Työtuomioistuimessa puitiin sitä, tarvitseeko työnantajan maksaa vuorolisät silloin, kun ylityötä teetetään keskeytyvissä työaikamuodoissa aikana, jolloin säännöllistä vuorotyötä ei muutoin teetetä. Asia ratkesi Pron hyväksi. 

Tessin kirjaus piti: Työnantajan piti maksaa ylitöiden vuorolisät

Julkaistu 14.11.2023 klo 08:00
Uutiset
Työtuomioistuimessa puitiin sitä, tarvitseeko työnantajan maksaa vuorolisät silloin, kun ylityötä teetetään keskeytyvissä työaikamuodoissa aikana, jolloin säännöllistä vuorotyötä ei muutoin teetetä. Asia ratkesi Pron hyväksi. 

Kemianteollisuuden yrityksen Espoon, Turun ja Salon toimipaikkojen toimihenkilöillä teetettiin keväällä 2020 keskeytyvää kaksivuorotyötä ja keskeytyvää kolmivuorotyötä. Työt keskeytettiin normaalisti viikonloppujen ja arkipyhien ajaksi. 

Toimihenkilöiden kanssa sovittiin ylityöstä pääsiäisenä 9.–13.4.2020. Pääsiäinen olisi muuten ollut toimihenkilöillä vapaa-aikaa. Yhtiö ei maksanut toimihenkilöille vuorotyölisiä ylitöiden osalta pääsiäisen ajalta. 

Kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimuksessa on määräys:  
Vuorotyössä olevalle toimihenkilölle maksetaan ylityön ajalta sen vuoron mukainen vuorotyölisä, jonka aikana ylityö tehdään. Milloin toimihenkilö kaksivuorotyössä jää iltavuoron jälkeen ylityöhön, maksetaan hänelle ylityöstä vuorotyölisä yövuoron mukaan.  

Erimielisyys koski sitä, tarvitseeko työnantajan maksaa vuorolisät silloin, kun ylityötä teetetään keskeytyvissä työaikamuodossa aikana, jolloin säännöllistä vuorotyötä ei muutoin teetetä. Nyt työtä oli poikkeuksellisesti teetetty arkipyhinä ja viikonloppuna, vaikka näin ei normaalisti tehty. 

Asiaa puitiin työtuomioistuimessa, ja Pro voitti tapauksen. Jonna Riiali hoiti asianajon oikeudessa.

Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava Taru Reinikainen kertoo, että työtuomioistuin vahvisti sen, että keskeytyvissä työaikamuodoissa on maksettava vuorolisät ylityön ajalta myös silloin, kun ylityötä on tehty henkilön vapaapäivänä. 

– Olennaisena seikkana työtuomioistuin piti sitä, onko ylityötä teetetty vastaavissa vuoroissa kuin säännöllisenä työaikana. Tapauksessa toimihenkilöiden työajat ovat riidattomasti vastanneet aamu-, ilta- ja yövuoroissa noudatettuja työaikoja. Tällaisessa tilanteessa merkitystä ei voida katsoa olevan sillä, että ylitöitä on teetetty toimihenkilön vapaapäivänä.

Reinikainen muistuttaa, että samanlainen työehtosopimusmääräys on jossain muissakin Pron työehtosopimuksissa. Työtuomioistuimen tuomio on voimassa myös näissä sopimuksissa. 

Työnantaja tuomittiin maksamaan vuorolisät viivästyskorkeineen ja korvaamaan Pron oikeudenkäyntikulut.