Hyppää pääsisältöön

Testaa: Onko työsi palkitsevaa?

satu berlin
Palkitsevassa työssä kohdallaan ovat sisältö, syy, suhde ja suunta. Työelämätarpeet ovat eri ihmisillä erilaisia, mutta mitä paremmin työ näihin tarpeisiin vastaa, sitä palkitsevampana työ koetaan.

Testaa: Onko työsi palkitsevaa?

Julkaistu 13.10.2021 klo 15:45
ProStoori
Kirjoittanut
Maija Kajanto
Kuvaaja Kauppakamarikirjat, Istockphoto
Palkitsevassa työssä kohdallaan ovat sisältö, syy, suhde ja suunta. Työelämätarpeet ovat eri ihmisillä erilaisia, mutta mitä paremmin työ näihin tarpeisiin vastaa, sitä palkitsevampana työ koetaan.

Palkitseva työ seisoo useamman pilarin varassa. Kun tehtävät, vastuut, työskentelytavat ja työhyvinvointi, työn laajempi tarkoitus ja palkka ovat tasapainossa, asiat ovat jo melko hyvin.

– Työn pitää olla merkityksellistä ja motivoivaa, ja siitä pitää saada riittävä korvaus. Silloin se on myös palkitsevaa, palautteen antamisesta ja suorituksen johtamisesta tohtoriksi väitellyt Satu Berlin kiteyttää.

Neljä kovaa s-kirjainta

Berlin tiivistää palkitsevan työn neljään s-kirjaimeen: sisältö, syy, suhde ja suunta.

Sisältö keskittyy päivittäisen työn kehittämiseen tarkoituksenmukaiseksi ja mielekkääksi. Lisäksi työmäärän tulee olla sopiva. Mielekkäässä työssä on myös vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Syy varmistaa, että työn tarkoitus on selvillä.

– Syyt työlle voivat olla monitasoisia. Syyn täytyy kuitenkin koskettaa sisäistä motivaatiota ja olla linjassa omien arvojen kanssa.

Suhteella tarkoitetaan sitä, kenen kanssa työtä tehdään. Inspiraatiota pyritään löytämään yhteistyöstä esimerkiksi esihenkilön ja kollegojen kanssa.

– Lisäksi suhde käsittää suhteen itseen, eli sen, miten omat ajatusmallit tukevat palkitsevan työn saamista.

Suunta varmistaa, että työssä saa riittävästi hyvälaatuista ja täsmällistä ohjausta ja palautetta. Lisäksi tarkoituksenmukaiset työskentelytavat antavat suuntaa työntekoon.

Työelämätarpeet tarkastelussa

Jos neljän s-kirjaimen esittelemät ajatukset ovat kunnossa, mistä muusta työn palkitsevuuden kokemus kumpuaa? Satu Berlin lähtee liikkeelle siitä, että jokaisella on omat työelämätarpeensa, jotka voivat ajan kanssa muuttua.

– Työelämätarpeita ovat esimerkiksi turvallisuuden, arvostuksen ja tarkoituksen kokeminen. Korona-aikana turvallisuuden tunne korostui monella, kun työn jatkuvuudesta oli huolta. Jotkut saattavat puolestaan kaivata työhönsä enemmän yhteisöllisyyttä, parempaa työssäjaksamista, uudistumista tai mahdollisuutta vaikuttaa työhön.

Mitä enemmän oma työ ja työpaikka vastaavat työelämätarpeisiin, sitä paremmin työstä voi motivoitua ja siinä onnistua.

– Työelämätarpeet kumpuavat ihmisten arvoista, urasuunnitelmista ja halusta saada työ yhä enemmän omannäköiseksi. Omaa työtilannettaan on helpompi lähteä muuttamaan, kun on tietoinen siitä, mitä työssään kaipaa ja miksi. 

Lisää tietoa työelämätarpeista, työn palkitsevuudesta ja siihen vaikuttamisesta löydät Satu Berlinin kirjasta Palkitseva työ.