Hyppää pääsisältöön

Tyytyväisyys palkkaan vähentää prolaisten sairauspäiviä

Kuva: Shutterstock
Korona-aika on kääntänyt Pron jäsenten sairaspäivien määrän laskuun. Pron tutkijan Petri Palmun mukaan sairastuvuuteen vaikuttaa myös tyytyväisyys omiin työoloihin.

Tyytyväisyys palkkaan vähentää prolaisten sairauspäiviä

Julkaistu 25.08.2021 klo 10:51
Uutiset
Korona-aika on kääntänyt Pron jäsenten sairaspäivien määrän laskuun. Pron tutkijan Petri Palmun mukaan sairastuvuuteen vaikuttaa myös tyytyväisyys omiin työoloihin.

Ennen koronapandemian puhkeamista keväällä 2020 Pron jäsen sairasti keskimäärin noin 12 päivää vuodessa. Pandemian myötä sairaspäivien määrä kääntyi kuitenkin selkeään laskuun – viime vuonna sairauspäiviä kertyi keskimäärin 10 päivää.

Pron tutkija Petri Palmun mukaan prolaisten sairastaminen selittyy sekä fyysisellä että psyykkisellä terveydellä.

– Jäsenkunnassa vakavat somaattiset sairaudet ovat mielenterveyshäiriöitä yleisempiä eli käytännössä prolaisen sairaspäivä on tyypillisesti perusflunssan kaltaisten tautien tai jonkin fyysisen vamman aiheuttamaa, Palmu sanoo.

kuvaaja terveyteen vaikuttavista tekijöistä

Sairauspäivien syntyyn vaikuttavat tekijät (klikkaa suurentaaksesi kuvaa)

Sairastamista voivat aiheuttaa myös henkinen väkivalta, vapaa-ajalle jäävän energian vaje ja vähäinen yöuni, heikot taloudelliset toimintaresurssit, tyytymättömyys omaan palkkaan ja työstä palkitsemiseen sekä työpaikalla tapahtuva suosinta ja syrjintä.

Myös omalla työnkuvalla on keskeinen vaikutus terveyteen.

– Työnkuva on monessa mielessä tärkeä sairautta ehkäisevä tekijä. Työnkuvaan kohdistuvat heikennykset, heikot vaikutusmahdollisuudet, yksitoikkoisuus ja jatkuvasti liian suuri työmäärä lisäävät ratkaisevasti sairastamista, Palmu toteaa.


Hyvä johtaminen edistää alaisten terveyttä


Palmun mukaan työpaikan johtamisella on iso rooli ennaltaehkäistä työntekijöiden sairastamista.

– Johdon pitää johtaa läheltä ja edestä sekä olla tietoinen Pron jäsenten työn vaatimuksista. Henkilöstölle on myös annettava aitoja vaikutusmahdollisuuksia ja tarjota laadullisesti tarkoituksenmukaista ja riittävää koulutusta. Johdon tulee myös vaalia työntekijöiden loma- ja vapaa-ajan rauhaa, jonka järkkyminen johtaa sairauspäivien kasvuun, hän muistuttaa.

Vapaa-aikaan kuuluu levon lisäksi myös erilaisten itselle tärkeiden asioiden aktiivinen tekeminen, omien arvojen ja ihanteiden toteuttaminen, sosiaalinen toiminta sekä palvelujen ja tuotteiden fiksu kuluttaminen.

– Vapaa-aika ei voi olla vain työrasituksista palautumista varten, Palmu korostaa.

 

Järjestäytymisellä myönteinen vaikutus


Työpaikan vahva ammattiyhdistystoiminta vaikuttaa Pron tutkimusten mukaan sairauspäivien vähentymiseen. 

– Tulostemme perusteella ay-liike ja joukkovoima näyttävät lisäävän myös palkansaajien terveyttä, mikä varmasti tarkoittaa myös organisaatiolle tuottavampaa työvoimaa, Palmu sanoo.

Pron aiemmassa tutkimuksissa ay-järjestäytymisasteen on havaittu myös olevan yhteydessä korkeampaan palkkatasoon.

 

Tutustu Pron jäsenistä kertovaan tutkimusaineistoon: