Hyppää pääsisältöön

Ammattiliitto Pro: Orpon hallituksen esitys työttömyysturvan heikennyksistä lisää yli 55-vuotiaiden riskiä pudota köyhyyteen

Jorma Malinen
Ammattiliitto Pro vastustaa Orpon hallituksen kaavailemia seuraavia heikennyksiä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Lakiesitys heikentää kohtuuttomasti työnsä menettäneiden ja yli 55-vuotiaiden työttömien toimeentuloa.

Ammattiliitto Pro: Orpon hallituksen esitys työttömyysturvan heikennyksistä lisää yli 55-vuotiaiden riskiä pudota köyhyyteen

Julkaistu 25.01.2024 klo 09:53
Uutiset
Ammattiliitto Pro vastustaa Orpon hallituksen kaavailemia seuraavia heikennyksiä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Lakiesitys heikentää kohtuuttomasti työnsä menettäneiden ja yli 55-vuotiaiden työttömien toimeentuloa.

Ansiopäivärahan leikkaaminen tulee lisäämään toimeentulotuen tarvitsijoita. Tämä leikkaus yhdistettynä ansiopäivärahan ikäsidonnaisten poikkeusten luopumiseen tulee heikentämään voimakkaasti nimenomaan kuuttakymmentä ikävuotta lähestyvien ja sitä vanhempien työttömien taloudellista toimeentuloa. 

– Työmarkkinoilla esiintyvän ikäsyrjinnän vuoksi heidän uudelleentyöllistymismahdollisuutensa ovat nuorempia ikäryhmiä huomattavasti heikommat. Riski pudota työmarkkinatuelle ja köyhyyteen tulee olemaan todellinen aktiivisesta työnhausta huolimatta, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen huomauttaa.  

Malinen muistuttaa, että ongelma piilee myös ennakkoluuloissa ja asenteissa: ikäsyrjinnästä luopuminen on osa työvoimapulan ratkaisua. Yli 55-vuotiaat ovat osaavaa, motivoitunutta ja hyvinvoivaa työvoimaa. Suomella ei ole varaa eikä syytä rakentaa eläkeläisköyhyyttä. 
 
Hallitus on jo aiemmin vienyt läpi sosiaaliturvan heikennyksiä ja jatkaa leikkauslinjaa tällä lausuntokierroksella olleella esityksellä. Tällä esityksellä hallitus aikoo heikentää ansiopäivärahan määrää porrastamalla. Käytännössä kahdeksan viikon työttömyyden jälkeen ansiosidonnainen päiväraha alenisi 20 prosenttia ja 34 viikon jälkeen 25 prosenttia. Sen lisäksi hallitus esittää, että jatkossa työssäoloehtoa ei kertyisi palkkatuesta sekä ikäsidonnaisista poikkeuksista luopumista. 
 
Esityksen vaikutusten arviointi on puutteellista erityisesti työttömien näkökulmasta. Esityksessä ei ole kyetty luotettavasti arvioimaan, miten työttömät työnhakijat muuttavat käyttäytymistään työttömyysturvan heikennysten vuoksi. Myös oikeuskansleri katsoi lausunnossaan, että hallituksen esittämiä muutoksia työttömyysturvaan ja niiden yhteisvaikutuksia aiemmin annettujen sosiaaliturvaa heikentävien lakiesitysten kanssa ei ole arvioitu riittävän hyvin. 

Ammattiliitto Pro jätti kielteisen ja kriittisen lausunnon lakiluonnoksesta. Työttömyysturvan kehittämisessä pitää palata aitoon kolmikantaiseen valmisteluun, jossa pyritään löytämään ratkaisuja, jotka huomioivat julkisen talouden lisäksi myös työttömäksi joutuneen henkilön taloudellisen toimeentulon riittävyyden ja työmarkkinakelpoisuuden säilymisen. 

Lue kaikista Orpon hallituksen esittämistä työttömyysturvan leikkauksista tämän linkin takaa.