Hyppää pääsisältöön

Hyvä työn sisältö on itsensä toteuttamista

Aikuinen nainen puhuu videopuhelua, koulutus tai tapaaminen, skype
​​​​​​​Hyvä työn sisältö on Pron jäsenille työllistymisen, työyhteisössä oikeudenmukaisen aseman ja palkkauksen ohella eniten työelämän kokonaistyytyväisyyttä lisäävä tekijä. Tämä selviää Pron jäsenten työmarkkinatutkimuksesta.

Hyvä työn sisältö on itsensä toteuttamista

Julkaistu 19.09.2022 klo 08:52
Blogit
Kirjoittanut
Petri Palmu
Kuvaaja Shutterstock
​​​​​​​Hyvä työn sisältö on Pron jäsenille työllistymisen, työyhteisössä oikeudenmukaisen aseman ja palkkauksen ohella eniten työelämän kokonaistyytyväisyyttä lisäävä tekijä. Tämä selviää Pron jäsenten työmarkkinatutkimuksesta.

Pron tutkimuksessa työn sisällöllä tarkoitetaan itse työn kohdetta. Työn pitää olla kiinnostavaa sekä sopivan vaihtelevaa ja vaativaa, tavoitteiden ja tarkoituksen tarkasti määriteltyjä. Työn sisältöön ja työntekotapaan pitää voida vaikuttaa. Työ pitää kokea yhteiskunnallisesti merkittävänä, tekijän pitää saada käyttää osaamispotentiaaliaan ja tehdä työtä tuloksellisesti. Hyvään työn sisältöön kuuluu myös hyödyllisen ja asiallisen palautteen saaminen työyhteisöltä ja pomolta.

Tyytyväisyyttä kukkivan työn arjessa näkyy sosiaalinen toiminta, työyhteisön jäsenten motivointi, jopa kouluttaminen, töiden jakaminen ja erilaisiin projekteihin osallistuminen. Toisaalta visaisten ja keskittymistä vaativien – esimerkiksi matemaattisten ja lainsäädännöllisten – pulmien ratkominen näyttää myös tuottavan Pron jäsenille erityistä tyytyväisyyttä. Miellyttävästä työn sisällöstä valuu Pron datan perusteella hyvää myös vapaa-ajan askareihin.  

Moderni toimihenkilö- tai asiantuntijatyö on myös paljolti itsenäistä toimintaa. Koulutetun ja työhön sitoutuneen työntekijän johtamisessa ja esihenkilötyössä korostuu molemminpuolinen luottamus. Työntekijä tekee työtä vastuullisesti sovittujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Ylisuorittaminen on siinä mielessä ongelmallista, että se saattaa johtaa ilmaiseen työntekoon ja luo muulle työyhteisölle kielteisiä suorituspaineita. Lisäksi ylisuorittaminen pitkine työtunteineen saattaa usein olla määrällistä suorittamista kenties heikommalla yksikkölaadulla.

Valitettavasti Pron jäsenillä vapaiden ja lomien pitäminen työasioilta rauhoitettuna ei täysin toteudu. Kuormittavassa ja usein silppuisessa työviikossa esihenkilöllä on tärkeä rooli vaalia työn ja vapaa-ajan erillisyyttä niin vuorokauden, viikon kuin kuukauden aikahorisontissa. Vapaa-aika on nimensä mukaisesti sitä osaa ihmisen elämästä, joka ei kuulu työnantajalle. Työnantajalle riittää, kunhan tulee työkykyisenä vapailta töihin. Hyvä palautuminen työstä lisää työntekijän terveyttä, luovuutta ja tehoa ratkaista entistä vaikeampia työongelmia.

Lisää Pron tutkimuksia.

Kirjoittaja on Ammattiliitto Pron vastaava tutkija.