Hyppää pääsisältöön

Ikäsyrjintä estää osaajapulan ratkaisemista 

Minean blogi
KirjoittanutMinea Pyykönen
Minean blogi
Osaajapulaan ei pystytä vastaamaan ilman koko väestön osaamisen valjastamista ja osaamisen kehittämistä.

Toimialojen kasvu perustuu nykyistä korkeampaan osaamiseen, jota hankitaan rekrytoimalla korkeakoulutettuja. Kasvavilla toimialoilla työvoiman kysyntä keskittyykin korkeakoulutettuihin johto- ja asiantuntijatehtäviin. Opetushallituksen mukaan vuoteen 2035 mennessä uusista työpaikoista 80 prosenttia edellyttää korkeakoulutasoista osaamista. Samaan aikaan Suomi kärsii kroonisesta osaajapulasta.   

  Suomessa on kymmenien tuhansien kokoinen täysin hyödyntämätön osaajareservi, joka on enemmän kuin valmis työelämään – nimittäin yli viisikymppiset.  

 Kokeneet työntekijät ovat kartuttaneet osaamistaan ja kokemustaan. He ovat usein sitoutuneita ja motivoituneita työllistymään tai alan vaihtamisen jälkeen kehittymään uudella alalla.   

 Kokeneiden ammattilaisten heikot työllisyysnäkymät ovat kuitenkin ristiriidassa työvoimapulan kanssa. Ennakkoluulot ja ikärasismi estävät todellisten timanttien löytymisen.   
  
Pitkään työuraa tehneillä ja monipuolista kokemusta omaavilla on asiantuntijatehtävissä eniten annettavaa. Siihen tarvitaan oman osaamisen tunnistamista ja sen kehittämistä sekä rohkeutta ajatella urapolun jatkoa uudella tavalla.   

 Osaamisen tunnistaminen on Suomen kohtalonkysymys  

 Asennemuutoksen lisäksi tilannetta voidaan korjata panostamalla työikäisen aikuisväestön täydennys- ja jatkokoulutukseen.  

 Avainasemassa on sekä opinnoissa ja työelämässä että niiden ulkopuolella karttuneen osaamisen tunnistaminen nykyistä paremmin. Osaamisen tunnistaminen on kaikkein tärkein väline työnhaun ja uuden urankehityksen suunnan määrittelylle.   

Työpaikoilla osana kehityskeskustelua käytävä laaja-alainen osaamiskartoitus piirtäisi kuvaa kehittyvistä osaamisresursseista, auttaisi tunnistamaan osaamisen puutteita ja konkretisoisi työntekijöille osaamisen tarpeita. Yhdessä suunniteltu yksilöity koulutus ja osaamisen vahvistaminen hyödyttäisi työnantajia ja työntekijöitä.   

Me Ammattiliitto Prossa haluamme kitkeä ikärasismin rekrytoinneista ja työpaikoilta sekä luoda kannustimia kokeneiden työntekijöiden palkkaamiseen. Jos kokenut työntekijä irtisanotaan, hänen uudelleentyöllistymistään on nopeutettava. Hän voi tarvita ammatinvalinnan ohjausta ja muuta syvällistä koulutusneuvontaa. Koulutustarpeiden ja -mahdollisuuksien selvittäminen vaatii työtä. TE-toimistojen asiantuntijoille pitää varata riittävät resurssit, jotta palvelut johtaisivat tavoitteen mukaisesti nopeaan työllistymiseen.