Hyppää pääsisältöön

Katsaus vuoteen 2019

Katsaus vuoteen 2019

Vuosi 2019 oli Ammattiliitto Pron yhdeksästoimintavuosi. Taloudellinen kasvu maailmanlaajuisesti ja euroalueella jatkui vahvana ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Maan hallitus saavutti hallitusohjelmassa asetetun työllisyystavoitteensa. Eduskuntavaalien jälkeen Juha Sipilän hallitus vaihtui Antti Rinteen viiden puolueen hallitukseksi, joka Rinteen loppuvuoden eron jälkeen muuntui Sanna Marinin hallitukseksi.

Elinkeinoelämän mukaan yrityksillä oli kasvavia vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa ja työttömyyden lasku sekä työllisten määrän kasvu hidastui vuoden loppua kohti mennessä. Pron jäsenten työllisyyskehitys jatkui hyvänä.

Prolle vuoden 2019 alku oli merkittävä. Palkansaajajärjestö Pardian purkautumisen myötä valtaosa Pardian jäsenjärjestöistä aloitti liiton jäseninä 1.1.2019. Liittoon syntyi viides edunvalvontaryhmä Julkinen sektori. Valtaosa Pardiasta tulleesta henkilö kunnasta sijoittui Julkiselle sektorille vastaamaan valtionhallinnon virastojen, laitosten ja yliopistojen työ- ja virkaehtojen sopimustoiminnasta. Kevätkauden suurin vaikuttamistyö keskittyi eduskuntavaalien jälkeen valittavan uuden hallituksen hallitusohjelmansisältöön. Pron hallitusohjelman tavoiteasiakirja laadittiin yhteistyössä liiton toimiston ja hallituksen kanssa. Pron tavoitteet jäsenten edunvalvontaan ja hyvinvointiin näkyvät pääministeri Rinteen muodostaman viiden puolueen hallitusohjelmassa varsin kattavasti.

Liiton toimitilojen pitkän aikavälin korjaustarpeen selvitys käynnisti merkittävän muutosprosessin. Liiton hallitus aloitti uusien toimitilojen kartoittamisen ja selvityksen nykyisten toimitilojen myynnistä. Ruoholahden toimitilat myytiin kesän kuluessa ja uudeksi toimitilaksi valikoitui Kalasatamanalueelta Työpajankatu 13. Pro muuttaa vuokralle uusiin tiloihin vuoden 2020 kesällä. Samalla uudistetaan koko henkilökunnan työskentelyolosuhteet ja-tavat. Uusissa tiloissa työskennellään asiantuntija- ja toimistotyöhön suunnitellussa monitilaympäristössä.

Liitto näkyi julkisuudessa monin tavoin vuodenaikana. Kesällä jatkui yhteistyö Sodankylän elokuvajuhlien kanssa. Yhteistyötä kehitettiin Pron keskustelutilaisuuksilla ja elokuvajuhlien henkilökunnalle suunnatuilla työelämäinfojen muodossa.

Levi Spa Hotellin yhteyteen valmistui loppuvuodesta uusi Levi Design Hotel. Hotelliinvestointi toi Leville yli 70 uutta korkeatasoistahuonetta. Valmistuessaan hotelliherätti laajaa huomiota sekä koti-että ulkomailla. Design Hotel on luonnollisesti jäsenetu kohdeliiton jäsenille.

Syksyllä käynnistyivät työehtoneuvottelut. Ennakoimme neuvottelukierroksesta hyvin vaikeaa. Keskeiseksi ongelmaksi osoittautuivat ns. kiky-tunnit. Pääministeri Sipilän hallituksen aikana keskusjärjestöt joutuivat sopimaan vuonna 2016 Kilpailukykysopimuksen, jonka keskeisenä osana olivat työnantajamaksujen merkittävät siirrot palkansaajille ja ilman palkkaa tehtävät 24 vuosityötuntia. Syksyllä 2019 liiton jäsenten vaatimus neuvottelutavoitteeksi oli ehdoton. Palkattomasta työstä olisi päästävä eroon. Luonnollisesti kaikilla työnantajaliitoilla oli asiasta täysin päinvastainen näkemys. Työehtosopimukset saatiin neuvoteltua lopulta vuoden 2020 puolella.