Hyppää pääsisältöön

Uran alussa

Image
Kaksi ihmistä, mies ja nainen, katsovat karttaa ja suunnittelevat tulevaa

Uran alussa

Etsitkö ensimmäistä oikeaa työpaikkaa tai vakituista työtä? Kaipaatko neuvoja, miten tuoda omat vahvuutesi esille työhakemuksessa? Täältä löydät elämäntilanteeseesi liittyvän tiedon.
Etkö ole vielä jäsen? Liity jäseneksi jo tänään!
Aikuinen mies, puhelin
Hei, haluatko tietää lisää?
Jos jäit vielä miettimään jäsenyyttä, voit olla meihin yhteydessä.

 

Katso, miten Pro voisi auttaa juuri sinua uran alussa

 


Ydinpalvelumme
Sininen turkoosi aaltoileva tausta
Oman alasi työehtosopimus on käytössäsi

Näkyvin osa työtämme on sopiminen ja sopimusten valvominen. Sovimme työnantajan kanssa muun muassa minimipalkoista, työajoista ja palkan lisistä.

Aikuinen mies, puhelin
Asiantuntijamme ovat palveluksessasi

Oman työpaikkasi luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun lisäksi apunasi ovat Pron asiantuntijat ja lakimiehet. Oikeusapu on sinulle täysin riskitöntä ja maksutonta.

Aikuinen nainen puhuu videopuhelua, koulutus tai tapaaminen, skype
Saat sparrausta ja neuvoja uralla kehittymiseen

Saat luottamuksellisia ja konkreettisia neuvoja henkilökohtaiselta uravalmentajalta. Valmennuksen avulla menestyt urallasi, osaat tuoda osaamisesi esiin ja taklaat työhaastattelun.

Uran alussa
Kokenut nainen, puhelin
Palkkalaskurista tutkittua tietoa päätöksentekoon

Mikä olisi palkkatoiveesi uudessa työpaikassa tai miten sen perustelisit? Palkkalaskureidemme avulla selvität, mitä sinun kannattaa pyytää palkaksi eri aloilla tai eri puolella Suomea. 

Aikuinen mies, puhelin
Työelämän tietopankki vastaa kysymyksiin

Maksettiinko lomaraha tai loppupalkka oikein? Työelämän tietopankista löydät vastauksen. Jos et löydä vastausta, voit kääntyä työelämän asiantuntijoidemme puoleen.

Nuori nainen hymyilee sohvalla, puhelin kädessä
Katso videoita ja webinaareja, kun haluat

Tarjoamme huikean määrän videoita sekä webinaareja hyödynnettäväksesi juuri silloin kun haluat. Saat tietoa, vinkkejä ja inspiraatiota.

Muut palvelumme
Elämäntilanteessasi usein kysyttyjä kysymyksiä

Luottamusmies edustaa yrityksessä Ammattiliitto Pron järjestäytyneitä työntekijöitä ja valvoo lakien ja sopimusten noudattamista.

Luottamusmies auttaa liittonsa jäseniä pulmatilanteissa ja on mukana kehittämässä työyhteisöä. Hän toimii ensisijaisena, työntekijöiden valitsemana edustajana neuvottelutilanteissa.

Työpaikalla kaikkien liiton jäsenten tulee saada tieto siitä, kuka on heidän luottamusmiehensä.

Palkkasi on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. Palkanmaksupäivä on pääsääntöisesti kirjattu työsopimukseesi tai työsuhteessa noudatettavaan työehtosopimukseen. Mikäli palkkasi erääntyy sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä, se maksetaan edeltävänä arkipäivänä. Palkanmaksun tulee toteutua säännönmukaisesti sopimuksissa sovittuina päivinä. Mikäli palkanmaksupäivästä ei ole sovittu, se maksetaan kerran kuukaudessa. Jos palkka määräytyy viikkoa lyhyemmältä ajalta, voidaan se poikkeuksellisesti maksaa kaksi kertaa kuukaudessa.

Säännönmukaisena palkanmaksupäivänä maksetaan kunkin työskentelykauden palkka. Useissa työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu, että muut kuin säännölliset lisät esimerkiksi ylityöt ja vuorolisät voidaan maksaa työskentelykuukautta seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Jos osa palkastasi määräytyy voitto-osuutena, provisiona tai muulla vastaavalla perusteella, saa tämän osan maksukausi olla edellä säädettyä pitempi, enintään kuitenkin 12 kuukautta. 

Mikäli maksettavaksi erääntyvää palkkaa ei makseta, vaadi työnantajaa välittömästi maksamaan viivästynyt palkka. Mikäli et saa vastausta palkan maksamatta jäämiseen kohtuullisen ajan kuluessa tai palkkaa ei ole maksettu kahden viikon kuluessa sen erääntymisestä lisättynä odotusajan palkalla sekä viivästyskorolla, tee palkkaturvahakemus. Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvahakemus on tehtävä viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan eräpäivästä ELY-keskukseen.

Palkkalaskurimme auttaa jäseniämme oman palkkatason arvioinnissa. Tiedot perustuvat laajaan jäsentutkimukseen. Palkka-asiat selviävät myös juttelemalla työpaikan luottamusmiehen kanssa tai ottamalla yhteyttä Pron lähimmän aluetoimiston sopimusala-asiamieheen.

Mikäli olet sopinut työnantajasi kanssa nettopalkasta, voit arvioida bruttopalkkasi määrää netto/bruttopalkkalaskurilla. Laskuri sopii tilanteeseen, jossa nettopalkka on ainoa ansiotulo eikä työnantaja vastaa muista tuloista menevistä veroista.

Saat palkkaa myös vuosilomasi ajalta. Tämän lisäksi saat tyypillisesti myös lomarahaa.  Lomaraha on lomapalkkasi päälle maksettava lisäpalkkio, joka on 50 prosenttia vuosilomapalkasta. Se maksetaan lomapäivien normaalin palkan lisäksi yleensä joko vuosilomaa ennen, vuosiloman jälkeen tai kahdessa erässä ennen ja jälkeen loman. 

Lisää tietoa

Työsopimusta, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan tarjoaman työn perusteella työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä, kutsutaan työsopimuslaissa vaihtelevan työajan sopimukseksi. Vaihtelevan työajan sopimuksia ovat myös työaikajärjestelyt, joissa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa (ns. extraajat eli tarvittaessa työhön kutsuttavat työntekijät).

Vaihtelevan työajan sopimuksia saa käyttää vain silloin, kun työnantajan työvoiman tarve aidosti vaihtelee. Työsopimukseen kirjattava vähimmäistyöaikaa ei saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin työnantajan työvoiman tarve edellyttää. Jos toteutunut työaika edeltäneiltä kuudelta kuukaudelta osoittaa, ettei sovittu vähimmäistyöaika vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta, työnantajan on työntekijän pyynnöstä neuvoteltava työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan todellista tarvetta. Neuvottelut on käytävä kohtuullisessa ajassa ja työntekijällä on oikeus käyttää neuvottelussa avustajaa

Työsuhteen alkaessa työnantajan pitää antaa työntekijälle selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta. Nämä tiedot voivat olla työsopimuksessa, tai erillisessä selvityksessä.

Myös vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevällä on oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan. Työvuoroluetteloa laadittaessa työntekijälle tulee varata tilaisuus ilmoittaa, missä määrin ja millä edellytyksillä hän voi ottaa työtä vastaan, jos työnantajalla on tarjota työtä sopimuksen mukaista vähimmäistyöaikaa enemmän. Enää ei nollasopimuslaisenkaan siten tarvitse suostua rajattomaan lisätyöhön.

Usein liiallista työmäärää pyritään hallitsemaan työntekoon käytettävää aikaa lisäämällä. Työtahti kasvaa, tauot jäävät pois ja työntekoa jatketaan jopa vapaa-ajalla. Vaikka työajan valvonta on työnantajan lakisääteinen tehtävä, aina työnantajakaan ei tiedä, kuinka paljon omaa vapaa-aikaansa työntekijät käyttävät työn tekemiseen. Jos huomaamattasi olet joutumassa 24/7 tunnin työkierteeseen, pysähdy ja mieti. Onko tämä ylenmääräinen työnteko järkevää jaksamisesi kannalta? Tottuuko työnantajakin vaatimaan aina vain lisää, kun jatkan työpäivää omalla ajalla? Olisiko aika ottaa asia esiin esimiehen kanssa?

Luottamushenkilöt neuvovat työaikanormien sisällöstä.

Lomaraha on lomapalkkasi päälle maksettava lisäpalkkio, joka on 50 prosenttia vuosilomapalkasta. Se maksetaan lomapäivien normaalin palkan lisäksi yleensä joko vuosilomaa ennen, vuosiloman jälkeen tai kahdessa erässä ennen ja jälkeen loman. Lomaraha ei perustu vuosilomalakiin vaan työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työpaikan käytäntöön.

Lomakorvauksella tarkoitetaan korvausta, joka maksetaan työsuhteen loppuessa tai työntekijän lähtiessä esimerkiksi asepalvelukseen. Lomakorvauksella korvataan pitämättömät lomat. Lomarahaa ei siis pidä sekoittaa lomapalkkaan tai lomakorvaukseen, sillä nämä kaksi perustuvat lakiin.

Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Ruuhkavuodet
Vauhti päällä töissä ja kotona. Keskitytkö oikeisiin asioihin? Uravalmentaja auttaa työelämän suuntaamisessa.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Työnhakija
Kassasta päiväraha tilille rivakasti. Uusi suunta työelämään löytyy uravalmennuksen avulla.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Kokenut työntekijä
Vielä ei ole kiire eläkkeelle, vaikka kokemusta onkin kertynyt rutkasti.
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Opiskeluaika
Opiskelun ja työnteon yhdistäminen voi olla haastavaa. Meiltä saat apua ja vinkkejä.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Uralla eteenpäin
Uravalmentaja auttaa työelämän suuntaamisessa. Mihin muuhun kuin nykyiseen työhön osaamisestasi olisi hyötyä?
Icon
Elämäntilanne uran alku
Uran alussa
Asiantuntijamme auttavat työelämäkysymyksissä. Saat henkilökohtaista sparrausta työhaastatteluun.
Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Yrittäjyys
ProSoolo helpottaa ja turvaa arkea sekä tarjoaa mahdollisuuksia yksinyrittäjän verkostoitumiseen.
Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.