Hyppää pääsisältöön

Uralla eteenpäin

Image
kyltit

Uralla eteenpäin

Olet jo löytänyt paikkasi työelämässä, mutta onko paikka oikea? Kaipaatko lisää koulutusta tai harkitsetko alan vaihtoa? Haluatko kehittää osaamistasi uuteen suuntaan? Kiinnostaisiko luottamustehtävä? Täältä löydät ideoita ja vaihtoehtoja tulevaisuuteen.

Etkö ole vielä jäsen? Liity jäseneksi jo tänään.
Aikuinen mies, puhelin
Hei, haluatko tietää lisää?
Jos jäit vielä miettimään jäsenyyttä, voit olla meihin yhteydessä.

 

Katso, miten Pro voisi auttaa juuri sinua eteenpäin urallasi

 


Ydinpalvelumme
Sininen turkoosi aaltoileva tausta
Oman alasi työehtosopimus on käytössäsi

Näkyvin osa työtämme on sopiminen ja sopimusten valvominen. Sovimme työnantajan kanssa muun muassa minimipalkoista, työajoista ja palkan lisistä.

Aikuinen mies, puhelin
Asiantuntijamme ovat palveluksessasi

Oman työpaikkasi luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun lisäksi apunasi ovat Pron asiantuntijat ja lakimiehet. Oikeusapu on sinulle täysin riskitöntä ja maksutonta.

Aikuinen nainen puhuu videopuhelua, koulutus tai tapaaminen, skype
Saat sparrausta ja neuvoja uralla kehittymiseen

Saat luottamuksellisia ja konkreettisia neuvoja henkilökohtaiselta uravalmentajalta. Valmennuksen avulla menestyt urallasi, osaat tuoda osaamisesi esiin ja taklaat työhaastattelun.

Uralla eteenpäin
Kokenut nainen, puhelin
Palkkalaskurista tutkittua tietoa päätöksentekoon

Mikä olisi palkkatoiveesi uudessa työpaikassa tai miten sen perustelisit? Palkkalaskureidemme avulla selvität, mitä sinun kannattaa pyytää palkaksi eri aloilla tai eri puolella Suomea. 

Aikuinen mies, puhelin
Löydä Pron koulutus läheltäsi

Onko luottamusmieskurssista jo aikaa? Hyötyisitkö uusimmasta lakitiedosta tai taloudellisten tunnuslukujen paremmasta osaamisesta? Katso koulutukset. 

Nuori nainen hymyilee sohvalla, puhelin kädessä
Katso videoita ja webinaareja, kun haluat

Tarjoamme huikean määrän videoita sekä webinaareja hyödynnettäväksesi juuri silloin kun haluat. Saat tietoa, vinkkejä ja inspiraatiota.

Muut palvelumme

Sinua voisivat kiinnostaa nämä aiheet, kun menet eteenpäin

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Tietokone sekaisella pöydällä, jossa vihkoja, kyniä ja post it -lappuja.
ProStoori
Julkaistu 04.08.2023
Kaikki tietävät ne tavalliset ohjeet työpaikan vaihtoa harkitsevalle: päivitä cv, kartoita työnhakupalvelut, lähesty kiinnostavia työnantajia suoraan. Harvemmin puhutaan siitä, että työpaikan vaihtamisessa iso työ tehdään omien korvien välissä. ProStoori listasi vinkit, miten se työ tehdään.
opiskelija tekee muistiinpanoja tietokoneen näytöllä opettaja
ProStoori
Julkaistu 15.04.2021
Kaipaatko työmarkkina-arvon korotusta? Harkitseko uranvaihtoa tai haluatko vain oppia uutta? Olipa tavoitteesi mikä tahansa, Pron jäsenenä avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun monipuolinen kurssitarjonta on ulottuvillasi edullisesti.
Blogit
Julkaistu 08.02.2021
Koko maailmaa koskettava pandemia on saanut meidät miettimään, voimmeko luottaa päättäjiin, osaavatko he tehdä oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan? Entä voimmeko luottaa ihmisiin, että he noudattavat säädettyjä ohjeita ja suosituksia?
Elämäntilanteessasi usein kysyttyjä kysymyksiä

Ensinnäkin sinulla on oltava vähintään 20 vuoden työhistoria ennen vapaan alkamista. Tähän lasketaan eläkettä kerryttänyt palkkatyö sekä yrittäjyysaika 18-vuotiaasta alkaen. Työhistoriaan voidaan myös laskea aika, jolloin olet ollut hoitovapaalla, varusmies- tai siviilipalveluksessa tai aika, jolta sinulle on maksettu sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa.

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää myös, että olet ollut kokoaikatyössä ja saman työnantajan palveluksessa yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vapaan alkamista. Työajan on täytynyt olla yli 75 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. 13 kuukauden jakso voi sisältää enintään 30 palkatonta kalenteripäivää

Lisäksi vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että sijaiseksi palkataan työtön työhakija, jonka työttömyys on jatkunut yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Yhden päivän työttömyys riittää, jos sijainen on alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi, tai jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Opintovapaan ajalta kertyy vuosilomaa siten, että opintovapaasta katsotaan työssäolon veroiseksi ajaksi enintään 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden aikana. Toisin sanoen yhden kuukauden ajalta kertyy vuosilomaa.

Työsuojeluvaltuutettu puolestaan on työpaikan turvallisuuden asiantuntija. Työsuojeluvaltuutettu valvoo työpaikalla henkilöstön edustajana työsuojelulain toteutumista. Hän perehtyy työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin ja osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin.

Usein liiallista työmäärää pyritään hallitsemaan työntekoon käytettävää aikaa lisäämällä. Työtahti kasvaa, tauot jäävät pois ja työntekoa jatketaan jopa vapaa-ajalla. Vaikka työajan valvonta on työnantajan lakisääteinen tehtävä, aina työnantajakaan ei tiedä, kuinka paljon omaa vapaa-aikaansa työntekijät käyttävät työn tekemiseen. Jos huomaamattasi olet joutumassa 24/7 tunnin työkierteeseen, pysähdy ja mieti. Onko tämä ylenmääräinen työnteko järkevää jaksamisesi kannalta? Tottuuko työnantajakin vaatimaan aina vain lisää, kun jatkan työpäivää omalla ajalla? Olisiko aika ottaa asia esiin esimiehen kanssa?

Luottamushenkilöt neuvovat työaikanormien sisällöstä.

Vuorotteluvapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta, jonka suuruus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Työttömyyspäivärahan lapsikorotuksia ei oteta huomioon. Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassalta, jos jäsenyysaikaa on kertynyt vähintään 26 viikkoa ennen vapaan alkamista.

Kaikki julkisen valvonnan alainen opiskelu tai koulutus oikeuttaa opintovapaaseen. Tällainen opiskelu tai koulutus voi käsittää opetuksen seuraamista,  opetussuunnitelmiin kuuluvaa ohjattua käytännön harjoittelua, valtion viranomaisen vahvistaman tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen valmistautumista, päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi sekä koetilaisuuteen osallistumista.

Opintovapaa voidaan myöntää myös julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen rinnastettavia ulkomailla tapahtuvia opintoja varten.

Opintovapaata on myönnettävä, jos sen siirtämiseen myöhempään ajankohtaan ei löydy riittäviä perusteita ja opiskelun tai koulutuksen sisältö täyttää lain edellytykset.

Kun opintovapaata haetaan yli viideksi päiväksi, työnantajan on ilmoitettava päätöksensä kirjallisesti 15 päivää ennen opintovapaan alkua. Kun vapaata haetaan enintään viideksi päiväksi, työnantajan on ilmoitettava ratkaisusta seitsemän päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkua.

Jos työnantaja pyytää erikseen, henkilön on esitettävä todistus opintovapaan käyttämisestä hyväksyttävällä tavalla. Työnantaja ei saa irtisanoa tai purkaa toimihenkilön työsopimusta sillä perusteella, että hän on hakenut tai käyttänyt opintovapaata.

Jos opintovapaasi kestää yli viisi työpäivää,  sitä haetaan työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen vapaan alkua. Jos opintovapaasi kestää enintään viisi työpäivää, sitä haetaan kirjallisesti tai suullisesti vähintään 15 päivää ennen opiskelun alkua. 

Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta, opiskelun muoto ja tavoite, oppilaitos tai muu koulutuksen järjestäjä sekä päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika. Lisäksi sinun tulee mainita, onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen,

Mikäli opintovapaata haetaan tutkinnon suorittamista varten, on hakemukseen liitettävä todistus ilmoittautumisesta tutkintoon.

Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Ruuhkavuodet
Vauhti päällä töissä ja kotona. Keskitytkö oikeisiin asioihin? Uravalmentaja auttaa työelämän suuntaamisessa.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Työnhakija
Kassasta päiväraha tilille rivakasti. Uusi suunta työelämään löytyy uravalmennuksen avulla.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Kokenut työntekijä
Vielä ei ole kiire eläkkeelle, vaikka kokemusta onkin kertynyt rutkasti.
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Opiskeluaika
Opiskelun ja työnteon yhdistäminen voi olla haastavaa. Meiltä saat apua ja vinkkejä.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Uralla eteenpäin
Uravalmentaja auttaa työelämän suuntaamisessa. Mihin muuhun kuin nykyiseen työhön osaamisestasi olisi hyötyä?
Icon
Elämäntilanne uran alku
Uran alussa
Asiantuntijamme auttavat työelämäkysymyksissä. Saat henkilökohtaista sparrausta työhaastatteluun.
Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Yrittäjyys
ProSoolo helpottaa ja turvaa arkea sekä tarjoaa mahdollisuuksia yksinyrittäjän verkostoitumiseen.
Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.