Hyppää pääsisältöön

Tutkimusuutiset

Kuva: Shutterstock

Tutkimusuutiset

Ammattiliitto Pro on yksi Suomen merkittävimmistä työelämän tutkimustietoa tuottavista asiantuntijaorganisaatioista. Tuotamme laadukasta ja luotettavaa tutkimustietoa kaikista työelämän keskeisistä osa-alueista.

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Kuvituskuva
ProStoori
Julkaistu 18.03.2024
Naisten ja miesten väliset erot työelämässä pysyvät Suomessa sitkeästi ennallaan. Muutos tasa-arvoisempaan työelämään on ollut hyvin hidasta.
Petri Palmun blogi
Blogit
Julkaistu 17.01.2024
Pron suuri arvojen, ihanteiden ja asenteiden tutkimus toistettiin syksyllä 2023. Tutkimus on tehty joka neljäs vuosi vuodesta 2011 lähtien. Tällä kertaa laajaan arvokyselyyn vastasi 4 300 Pron jäsentä. Näin he vastasivat.
Kaksi henkilöä neuvottelee.
Uutiset
Julkaistu 13.12.2023
Pron tutkimuksen mukaan paikallisessa sopimisessa liiton tuki koettiin tärkeäksi. Jäsenille on ratkaisevan tärkeää, että juuri oma liitto neuvottelee heidän työehtonsa.
saatavuusharkinnasta ei tule luopua
Uutiset
Julkaistu 07.11.2023
Melkein joka kymmenes rakennusalan asiantuntija oli lomautettuna tai työttömänä, selviää Pron tilastoista. Pron sopimusalavastaava Jyrki Suihkonen ei usko hallituksen suunnittelemien lomautusheikennysten nostavan rakennusalaa ahdingosta, vaan heikentävän työntekijöiden ja yritysten asemaa entuudestaan.
Kiire, kellosta aikaa
Uutiset
Julkaistu 28.08.2023
Tuntuuko, ettei aika riitä omien ydintehtävien tekemiseen? Et ole yksin, selviää Pron tutkimuksesta.
Ryhmä kollegoita katsoo kameraan työpöydän ääressä
Uutiset
Julkaistu 19.04.2023
Pron tutkija rankkasi hyvin ja huonosti johdetut yritykset ja organisaatiot jäsenten vastausten pohjalta.
Kuva tyhjästä huoneesta
Uutiset
Julkaistu 02.03.2023
Tuoreen työmarkkinatutkimuksen uusi data piirtää kuvaa koronavuosien jälkeisestä työelämästä: etätyöt ovat vähentyneet ja työmatkojen määrä on nousussa. Vapaa-aikaa arvostetaan: jäsen haluaisi tehdä noin viittä tuntia lyhyempää työviikkoa.
Uupunut nainen
Uutiset
Julkaistu 01.02.2023
Tuntuuko, etteivät tänään hommat suju? Et ole yksin, sillä joka kymmenes asiantuntija on koko ajan suorituskykynsä äärirajoilla. Hyvä johtaminen ja ammattitaitoiset työkaverit voivat vähentää kokemusta liiallisesta työkuormasta.
nainen pitää kahvikuppia kädessä
Uutiset
Julkaistu 10.01.2023
Pron yksityisen sektorin jäsenillä pyyhki hyvin vuoden 2022 lopussa, sillä työttömänä oli vain 3,5 prosenttia jäsenistä. Viimeksi yhtä hyvä työllisyystilanne oli yli kymmenen vuotta sitten.
Petri Palmun blogi
Blogit
Julkaistu 12.12.2022
Enemmistö Pron jäsenistä uskoo, että työpaikoilla tuottavuus syntyy yhteistyötä tekemällä ja auttamalla toisia, kertoo Pron tutkimus. Tällä logiikalla tuloerot ovat luonnostaan pienemmät, koska yhden työn tulos riippuu muiden töiden tuloksesta.
Lapsi ja isä peltsaavat
Uutiset
Julkaistu 11.11.2022
Joka toinen suomalainen mies on isä ja isäksi tullessaan keskimäärin noin 32-vuotias. Miehet haluavat tehdä lyhyempää työviikkoa ja antaa lapsilleen enemmän aikaa sekä resursseja. Kuitenkin alle kouluikäisten lasten isät painavat pisintä työviikkoa.
Nainen katsoo ikkunasta pidellen kahvikuppia
Uutiset
Julkaistu 01.11.2022
Työelämän yksinäisyyttä voi olla hankala tunnistaa, mutta sitä voidaan ehkäistä esimerkiksi hyvällä esihenkilötyöllä ja panostamalla fyysisiin tapaamisiin, Pron vastaava tutkija kertoo.
Nuori nainen katsoo synkkänä ulos ikkunasta
Uutiset
Julkaistu 28.09.2022
​​​​​​​Nuorten masennus ja uupumus ovat lisääntyneet työelämässä. Nuoret tarvitsevat lisää tietoa ja tukea työpaikoilla.
keski_ikainen mies pohtii lähikuva
Uutiset
Julkaistu 21.09.2022
​​​​​​​Vapaa-ajalla voidaan entistä huonommin ja sairauspäivät ovat nousussa. Yksityisen sektorin työpaikoilla menee hyvin, mutta työpaikoilla kärsitään heikosta johtamisesta. Tämä selviää Pron tutkimuksesta.
Aikuinen nainen puhuu videopuhelua, koulutus tai tapaaminen, skype
Blogit
Julkaistu 19.09.2022
​​​​​​​Hyvä työn sisältö on Pron jäsenille työllistymisen, työyhteisössä oikeudenmukaisen aseman ja palkkauksen ohella eniten työelämän kokonaistyytyväisyyttä lisäävä tekijä. Tämä selviää Pron jäsenten työmarkkinatutkimuksesta.
Aurinkoinen koivumetsä suomessa, luonto kesällä
Uutiset
Julkaistu 22.09.2021
Prolaiset kokevat ekologisen vastuullisuuden toteutuneen työpaikoillaan keskimäärin tyydyttävästi. Sen kehittämiseen on kuitenkin paljon avaimia.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 25.08.2021
Korona-aika on kääntänyt Pron jäsenten sairaspäivien määrän laskuun. Pron tutkijan Petri Palmun mukaan sairastuvuuteen vaikuttaa myös tyytyväisyys omiin työoloihin.
tutkimus tilasto
Uutiset
Julkaistu 30.06.2021
Koulutus, palkkataso ja järjestäytymisaste ovat yhteydessä korkeampaan työllisyyteen, kertoo Pron tuore työmarkkinatutkimus.
Liittoon kuuluminen
Uutiset
Julkaistu 23.06.2021
Työmarkkinatutkimuksen mukaan jäsenten tyytyväisyys liittoon, luottamusmiehiin ja työsuojeluvaltuutettuihin on mittaushistorian korkein. Liittoon kuuluminen on monelle taloudellisesti järkevä ratkaisu, sillä se voi nostaa palkkaa jopa viisi prosenttia.
Tietokone ja älypuhelin metsässä.
Uutiset
Julkaistu 15.06.2021
Miten pidetyt lomat ja vapaat ovat aidosti rauhoitettu työasioilta? Viimeisen kahden vuoden aikana prolaisten lomarauha on ottanut takapakkia ja toteutuu 70–80 prosenttisesti, kertoo Pron työmarkkinatutkimus.
etätöissä sotkuinen koti
Uutiset
Julkaistu 02.06.2021
Pron vuodesta 2008 tehdyn työmarkkinatutkimustiedon perusteella etätyöpäivien määrä kuukaudessa nousi vuonna 2020 peräti viisinkertaiseksi verrattuna aiempiin vuosiin. Joillakin aloilla tai tehtävissä työt tehtiin melkein kokonaan etänä.
Uutiset
Julkaistu 10.11.2020
Suunnittelua, organisointia, koordinointia, kehittämistä ja innovointia sisältävät työnkuvat ovat vaikeammin korvattavissa koneilla. Kun työtapa on hyvin itsenäinen, tekoälyä on vaikeampi koodata matkimaan yksilöllistä työprosessia, selviää Pron työmarkkinatutkimuksesta.
sukupuolten palkkaerot
Uutiset
Julkaistu 01.11.2020
Naisten ja miesten palkkojen välinen selittämätön palkkaero on edelleen noin 8 prosenttia. - Toimivat ja avoimet palkkausjärjestelmät ovat keino parantaa palkkatietoisuutta ja parantaa palkkatasa-arvoa, korostaa johtaja Minea Pyykönen Prosta.
palkkalaskelma
Blogit
Julkaistu 01.11.2020
Naisten koulutustaso on Suomessa miehiä korkeampi, mutta miksi naisten keskimääräinen palkka on 16 prosenttia miehiä pienempi? Suuri osa sukupuolittaisesta palkkaerosta johtuu sukupuolten ammatillisesta eriytymisestä eli segregaatiosta.
Kokenut työntekijä katselee tulevaisuuteen.
Uutiset
Julkaistu 21.10.2020
Millaista on menettää työpaikka uran lopulla? Prolainen Hannele kertoo.
Eläkeputkesta puhutaan kuin se olisi yksittäisen työntekijän oma valinta, vaikka putken alkupää on työelämän ikäsyrjinnässä. - Eläkeputki on yksi tapa paikata ikäsyrjinnän vaikutuksia yksilötasolla, toteaa tutkija Petri Palmu.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 09.09.2020
Koronaviruksen aiheuttaman lomautusaallon huippu vaikuttaa olevan takanapäin Ammattiliitto Pron yksityisillä aloilla. Pron yksityisen sektorin jäsenistä lomautettuina oli 3,7 prosenttia elokuussa 2020, mikä on noin 4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin toukokuussa.  
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 01.07.2020
Koronakriisi on vaikuttanut Pron jäsenistöön monin ja osittain ristiriitaisinkin tavoin. Vaikka  seuraukset ovat olleet vakavia, kriisi on myös lähentänyt prolaisia asiantuntijoita ja organisaatioiden johtoa, sanoo Pron tutkija Petri Palmu.  
Uutiset
Julkaistu 26.05.2020
Selvitimme, millaisiin tehtäviin prolaiset hakeutuvat ja mitä työhaastattelussa arvostetaan. Uusien töiden etsiminen kertoo usein siitä, ettei nykyiseen työpaikkaan olla tyytyväisiä.
Uutiset
Julkaistu 27.04.2020
Mitkä asiat vaikuttavat työelämän tyytyväisyyteen? – Kärjessä ovat kiinnostava työn sisältö, ja tyytyväisyys omaan asemaan organisaatiossa, kertoo Pron tutkija.
palkkalaskelma
Uutiset
Julkaistu 02.04.2020
Kymmenen prosenttia Pron jäsenistä ansaitsi 4 650 euroa tai enemmän, ja kymmenen prosenttia enintään 2 461 euroa vuonna 2019.
Uutiset
Julkaistu 20.03.2020
Tällä hetkellä noin 75 prosentilla Ammattiliitto Pron jäsenistä on mahdollisuus etätyöhön, mutta vain kolmannes on todellisuudessa ollut etätyössä, selviää Pron jäsenkyselystä. – Etätyöntekijän tehokkaat työtunnit voivat olla suuria verrattuna häiriöiseen työtilaan, kertoo tutkija Petri Palmu.
tutkimus tilasto
Uutiset
Julkaistu 04.12.2019
Vuoden 2019 alusta Prohon Pardiasta liittyneet valtion sektorin sopimusalat pärjäävät hyvin jäsenten työhyvinvointimittauksissa. Pron yksityiseen sektoriin verrattuna valtiolla työskentelevä pärjää keskimääräistä heikommin lähinnä kuukausipalkoissa.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 25.11.2019
Pron jäsenet haluaisivat kohdentaa entistä enemmän veroja sosiaaliturvaan, sisäiseen turvallisuuteen, koulutukseen, julkiseen liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, kierto- tai kierrätystalouteen ja yleensä ympäristönsuojeluun. Nämä kaikki verotuksen kohteet korostuivat vuosien 2015 ja 2019 Pron jäsenten arvot- ja ihanteet tutkimuskyselyiden välillä.
Uutiset
Julkaistu 01.11.2019
Pro selvitti lokakuussa 2019, mitkä ovat sen jäsenistölle mieluisimpia puolueita.
neuvottelu
Uutiset
Julkaistu 15.10.2019
Pron henkilöstön edustajat eli HEDit arvioivat STTK:n HED-barometrin perusteella palkkauksen selvästi vaikeimmaksi asiaksi paikallisessa sopimisessa. Puolet vastaajasta kokee palkkauksen vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi eikä kukaan koe sitä erittäin helpoksi paikallisesti sovittavaksi.
Uutiset
Julkaistu 10.10.2019
Pron jäsenellä on keskimäärin 4,5 työn ulkopuolista, oman alan henkilökontaktia kuukaudessa. Esihenkilöillä on asiantuntijoita laajemmat kollegaverkostot, naisten verkostot taas ovat miehiä suppeammat.
Uutiset
Julkaistu 20.06.2019
Prolainen lomailee vuodessa keskimäärin noin viisi viikkoa, joista viikko kuluu työasioissa. Kaikista lomista ja vapaista 28 prosenttia kuluu työhäiriöihin. Työhyvinvoinnin tasapainon kannalta laadukkainta lomaa vietetään valtiolla ja julkisella sektorilla.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 07.05.2019
Vastaatko työsähköpostiin ja teet muutaman “nopean työjutun” vapaa-ajalla? Ei kannattaisi, sillä vain noin kymmenes vapaa-ajalla tehdystä työstä korvataan, selviää Pron työmarkkinatutkimuksesta. 
Uutiset
Julkaistu 22.03.2019
Noin 10 prosenttia Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimukseen vastanneista koki, että ulkoisella olemuksella on ollut työnsaantia haittaavaa vaikutusta työnhakuprosessissa. Luultavasti ilmiö on tilastollisesti tätäkin pienempi, koska vastaajajoukkona olivat rekrytointitilanteissa olleet Pron jäsenet.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 14.03.2019
Työpaikan korkea järjestäytymisaste tukee toimivan palkkausjärjestelmän kehittämistä. Suora palkkahyöty voi olla palkansaajalle jopa 5 prosenttia, selviää Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimuksesta. Ammattiliitto Pron hallitus käsitteli järjestäytymisastetta kokouksessaan.
Uutiset
Julkaistu 08.03.2019
Veikkauksen toimihenkilöt ovat tänään perjantaina 8. maaliskuuta kello 12 marssineet ulos työpaikoiltaan vastalauseena työnantajan henkilöstöpolitiikalle sekä ylimitoitetulle yhteistoimintaneuvotteluille. Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan henkilöstön tyytymättömyys johdon toimintaan kasvaa edelleen.
Lakimies keskustelee asiakkaiden kanssa
Uutiset
Julkaistu 14.12.2018
Henkilöstökoulutuspäivien määrä on laskussa, vaikka koulutukseen osallistuminen lisää työntekijän työmotivaatiota. Koulutusvajetta paikataan osallistumalla vapaa-ajalla omaehtoiseen koulutukseen. 
Uutiset
Julkaistu 21.11.2018
Prolaisten asiantuntijoiden ja esimiesten mukaan kilpailu työpaikoista, heikko työllisyystilanne ja alhaiset palkat ovat suurimmat työllistymisen esteet, selviää Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimuksesta.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 08.10.2018
Prolaiset olisivat valmiita parantamaan maapallon ekologista tilaa. – Työpaikan palkanjako voisi muuttua paljonkin, jos työssä palkittaisiin merkittävästi myös siitä, miten paljon eri tehtävien luonteiden rajoissa niin johto kuin työntekijät voisivat näkyvästi panostaa työn ekologisuuteen, visioi Pron tutkija.
Uutiset
Julkaistu 19.09.2018
Hallitus haluaa parantaa työllistymistä helpottamalla alle 20 hengen yritysten irtisanomisoikeutta. Pron tilastojen valossa työllistymisen esteet löytyvät kuitenkin muualta. Kehitettävää riittäisi varsinkin pienten yritysten rekrytointiprosesseissa.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 17.09.2018
Maksettuja ylitöitä teknologiateollisuudessa tehdään hieman vajaa tunti viikossa ja harmaata ylityötä noin puoli tuntia viikossa eli yhteensä noin puolitoista viikkoa vuodessa.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 10.09.2018
Yhä useampi prolainen nainen on pomo. Naisilla teknisen työn määrä on kasvussa, kun taas miehillä asiakaspalvelutehtävät.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 05.09.2018
Palkkaerosta noin 20 prosenttia on sukupuolesta johtuvaa ja loput noin 80 prosenttia selittämättömästä palkkaerosta on muuta, niin sanottua piilosyrjintää, selviää Pron tutkimusanalyysistä. – Panostaminen piilosyrjinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn korjaisi myös naisten palkkasyrjintää, väittää tutkija Petri Palmu.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 20.08.2018
Mitkä ovat prolaisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan työpaikkaorganisaatioonsa ja sen kehittämiseen? Varsin keskinkertaiset, kertoo Pron tutkimus. – Kun annetaan enemmän vaikutusmahdollisuuksia osaaville ja oman työnsä tunteville asiantuntijoille, niin työn tuottavuus kasvaa paremman organisoinnin ja työnkuvien kehittämisen kautta, väittää Pron tutkija.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 20.06.2018
Ikäsyrjintää kokevat Pron työmarkkinatutkimuksen sekä EK:n julkaisun mukaan sekä iäkkäät että nuoret työntekijät. Ikäsyrjintä näkyy palkkauksessa, työuran kestossa sekä työyhteisössä.
Uutiset
Julkaistu 26.05.2018
Prolaisten työttömyysluku on mittaushistorian alimmalla tasolla. Prolaisista työttömänä on 5,7 prosenttia.
samapalkkaisuus
ProTV
Julkaistu 24.05.2018
Palkka-avoimuus voi lisätä palkkaoikeudenmukaisuutta ja palkkatyytyväisyyttä, kertoo Tanja Arffman.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 17.05.2018
Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa ja saatavuusharkinnasta voidaan luopua, linjaa STTK.  Prolaiset eivät ole varauksetta samaa mieltä, selviää Pron tutkimuksista.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 19.04.2018
Työpaikkojen huonosti toimivat palkkausjärjestelmät alentavat Pron jäsenten palkkoja.
sukupuolten palkkaerot
ProStoori
Julkaistu 14.03.2018
Naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventamiseen vaaditaan tekoja niin työnantajilta, ammattiliitoilta kuin päättäjiltäkin. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon puhumalla omasta palkastaan.
Uutiset
Julkaistu 22.02.2018
– Osa sosiaalisista taidoista kehittyvät jo kasvatuksen ja kokemusten kautta, mutta niitä voidaan myös opetella, siksi ne ovatkin esimerkiksi monien ikääntyvien vahvuus. Taito olla muiden kanssa kasvaa työelämän haasteissa ja elämänkokemuksen karttuessa, toteaa työympäristöasiantuntija Luukkanen Prosta.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 28.11.2017
Prolaisista 68 prosenttia oli tyytyväisiä työelämään vuonna 2017, kertoo Pron työmarkkinatutkimus. Paljonko siitä on kilpailukykysopimuksen ansiota, tutkija Petri Palmu?
Anne Koskela-Laakso etätyöpiste
ProStoori
Julkaistu 15.11.2017
Hiljainen kotitoimisto, toimivat yhteydet esimiehiin ja kollegoihin sekä lisää omaa aikaa. Kodin ja perheen yhteensovittaminen helpottuu. Etätyöläinen voi saada kaiken tämän, mutta hän voi jäädä kaipaamaan esimerkiksi työyhteisöä. Kaksi prolaista kertoo, millaista on tehdä lähes aina töitä kotona.
Uutiset
Julkaistu 30.10.2017
Harva tietää, paljonko työkaveri tienaa ja millä perusteella palkkaa maksetaan. Prolaisista vain 6 prosenttia kertoo, että oman työpaikan palkka- ja palkitsemistieto on avointa.
eläkkeellä töissä
ProStoori
Julkaistu 13.09.2017
Noin joka kymmenes 63–67-vuotias vanhuuseläkkeellä oleva paiskii yhä töitä. Työhaluja voisi olla vielä tätä useammalla, mutta kaikilla aloilla ei ole ollut kysyntää seniorien osaamiselle.
kuka käyttää valtaa ay-liikkeessä
ProStoori
Julkaistu 30.08.2017
Ammattiyhdistysliikkeessä on mukana noin 70 prosenttia suomalaisista palkansaajista. Yli sadantuhannen jäsenen Pro on yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista. Sillä on aktiivien ja luottamushenkilöiden kautta suora yhteys tuhansiin suomalaisiin työpaikkoihin. Julkisessa keskustelussa ammatillinen järjestäytyminen näyttäytyy kuitenkin monesti pysähtyneenä liikkeenä, joka vaalii vain harvojen etua.
prolaisen työviikko 40 tuntia
ProStoori
Julkaistu 29.08.2017
Vuosityöaika pitenee kiky-sopimuksen seurauksena tänä vuonna 24 tunnilla. Työpaikoilla on sovittu, merkitseekö se kolmea lisätyöpäivää, päivittäisen työajan muutaman minuutin pidennystä tai vaikkapa työaikapankin tuntien leikkauksia. Kiky-sopimuksen tavoitteena oli tuottavuuden nosto näiden tuntien avulla. Siitä ei ainakaan toistaiseksi ole näyttöjä.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 07.06.2017
Prolaisista yhä useampi haluisi suunnata veroja uusiutuvaan energiaan ja kierrätystalouteen, kertovat Pron arvotutkimukset.
Prolaiset vastustavat maapallon luonnonvarojen ylikäyttöä ja yhä isompi enemmistö haluaisi suunnata veroja uusiutuvaan energiaan ja kierrätystalouteen. Asenteet näkyvät Pron arvotutkimuksissa, joita on tehty vuosina 2011 ja 2015. Niihin vastasi yhteensä noin 13 000 yksityissektorin asiantuntijaa ja esimiestä.
Uutiset
Julkaistu 31.05.2017
Miten nopeasti teknologia korvaa nykyisen työsi?  Pron työmarkkinatutkimukseen vastanneista 37 prosenttia arvioi, että oma nykyinen työ on korvattavissa tekoälyllä, robotisaatiolla tai digitalisaatiolla seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. 
Uutiset
Julkaistu 26.05.2017
Myös Työttömyyskassa Prossa työttömyys vähenee, mutta samalla pitkäaikaistyöttömyys kasvaa. Suurin osa prolaisista ei ole kokenut työttömyyttä lainkaan.
ProStoori
Julkaistu 03.05.2017
Työaikalain uudistamista miettivässä työryhmässä on esitetty, että uusi laki ei koskisi lainkaan itsenäistä työtä.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 27.04.2017
Pron jäsenet haluaisivat tehdä yli neljä tuntia nykyistä lyhyempää työviikkoa. Nykyisin prolaisten työviikko kestää keskimäärin 40 tuntia viikossa.
Uutiset
Julkaistu 22.12.2016
Baronan ja Manpowerin ulosmarssi toteutui kattavasti. - Jäsenet ovat ymmärtäneet, että tämä ei ole yksittäisen yrityksen tapaus, vaan päänavaus sille, että töitä halutaan teettää yhä heikommin ehdoin, toteaa ICT-alan sopimusalavastaava Arto Heikkilä Ammattiliitto Prosta.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 13.12.2016
Prolainen asiantuntija ja esimies suosii kotimaista ja on ostopäätöksissään kriittinen hinnan ja laadun suhteen. Ammattiyhdistysliikkeessä aktiiviset ja teollisuustoimialalla työskentelevät kiinnittävät muita todennäköisemmin huomiota tuotteen kotimaisuuteen. Puoluekantakin vaikuttaa.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 14.11.2016
Miesten välillä on prosentuaalisesti suuremmat keskinäiset palkkaerot kuin naisten välillä.
Uutiset
Julkaistu 31.10.2016
Sukupuolten välinen palkkaero on kasvanut hieman viime vuodesta. Epätietoisuus palkoista ja palkkausjärjestelmistä on yksi hidaste samapalkkaisuuteen pyrittäessä. 
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 03.10.2016
Yli viisikymppisen pitkäaikaistyöttömän on vaikea löytää vakituista työtä. Joka viides ei enää pääse takaisin töihin.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 16.08.2016
Naisen keskimääräinen palkka yksityissektorilla on yli 700 euroa pienempi kuin miehen palkka. Alalla, jossa on syrjintää, mies ehtii tienata työurallaan jopa 250 000 euroa enemmän kuin nainen.
työttömyys on identiteettikriisi
Uutiset
Julkaistu 14.07.2016
Työttömyys uusiutuu ja pitkittyy herkästi. Suurin osa prolaisista ei kuitenkaan ole kokenut työttömyyttä tai lomautusta edes taantumassa.
Uutiset
Julkaistu 13.07.2016
Asiantuntijoiden ja esimiesten työttömyysriski kohoaa pian sen jälkeen, kun viisikymppiset on juhlittu.
 
Aktia Pankki käynnistää yhteistoimintaneuvottelut.
Uutiset
Julkaistu 12.07.2016
– On tuhlausta, että koulutettu väki istuu kotona työttömänä tai lomautettuna, sanoo tutkija Petri Palmu.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 21.06.2016
Asiantuntijat ja esimiehet lomailevat paperilla noin viisi viikkoa vuodessa. Lomarauha kuitenkin toteutuu puutteellisesti, kun viikko lomasta saattaa kulua työasioita hoitaessa. Mobiilityön lisääntyessä työaika ei ole menettänyt merkitystään, vaan sen hallinta on yhä tärkeämpi osa työpaikan johtamista.
Uutiset
Julkaistu 06.05.2016
​Naisilla on miehiä enemmän väsymystä ja velvoitteita vapaa-ajalla. Miehet kuitenkin ovat valmiimpia antamaan aikaansa ja resursseja jälkikasvun menestymisen eteen, kertoo Pron tutkimus. Miten miehet saataisiin työpaikoilta kotiin muksujen luokse ja äidin ura nousukiitoon?
Ammatissa Pro, palkkalaskelma
Uutiset
Julkaistu 18.04.2016
Toimihenkilö tienasi noin 18 euroa tunnissa vuonna 2015. Pron tutkimusten mukaan palkkaoikeudenmukaisuus työpaikoilla toteutuu vain osittain. Ylimmän johdon ja toimihenkilötyön välinen palkkakuilu osaltaan selittää palkkatyytymättömyyttä.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 16.03.2016
Onko sinulla jatkuvasti liikaa töitä? Keskeytetäänkö sinut jatkuvasti? Teetkö turhaa työtä? Silloin työpaikallasi melko varmasti sählätään.

 
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 07.03.2016
Kaksikymppiset naiset ja miehet tienaavat saman verran, mutta kun eläke häämöttää, sukupuolten välinen palkkaero on rävähtänyt lähes kymmeneen prosenttiin. Koko työuran aikana nainen voi menettää keskimäärin 110 000 euroa iästä ja sukupuolesta johtuvan palkkasyrjinnän vuoksi. – Palkkaa ei pidä jakaa pärstäkertoimen perusteella, vaan palkan pitää perustua työn vaativuuteen ja tehtäväluokitukseen, kertoo puheenjohtaja Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 07.03.2016
Maksetaanko työkaverillesi samasta työstä enemmän kuin sinulle? Sukupuolten väliset palkkaerot työpaikalla on lain mukaan kartoitettava säännöllisesti. Jos tämä jää tekemättä, myös palkkauksen vääristymät jäävät korjaamatta.
Uutiset
Julkaistu 04.02.2016
Yli viisikymppisten sitoutuminen työnantajaan on vahvaa, mutta ikäsyrjintä näkyy rekrytoinneissa.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 23.11.2015
Ylitöistä pitäisi maksaa kunnon korvaus, esimerkiksi 500 prosenttia, väläyttää Ammattiliitto Pron tutkija Petri Palmu.

 

 
Uutiset
Julkaistu 19.10.2015
Ansioturvan pienentäminen söisi keskituloiselta prolaiselta mieheltä yli viisi tuhatta euroa ja naiselta neljä tuhatta euroa, jos työttömyys kestäisi yhtäjaksoisesti yli neljäsataa päivää. Sen jälkeen maksettaisiin pelkkää työmarkkinatukea.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 30.09.2015
Yksitysellä sektorillä työskentelevä toimihenkilö, asiantuntija ja esimies sairastaa keskimäärin noin päivän kuukaudessa. Esimies sairastaa hieman assistenttia enemmän.

Hallituksen ensimmäisen sairauspäivän karenssi vaikuttaa enemmän naisiin, koska naiset ovat enemmän sairaana poissa töistä kuin miehet. Pron tutkimukseen vastasi yli 10 000 toimihenkilöä keväällä 2015.
Ammatissa Pro, palkkalaskelma
Uutiset
Julkaistu 20.08.2015
– Suomalaisten ostovoima on ollut pysähtyneessä tilassa monta vuotta ja palkkojen kasvu on ollut hidasta, kertoo Pron tutkija Petri Palmu.
Uutiset
Julkaistu 13.07.2015
Työnantajan kustantamien koulutuspäivien määrä on laskussa ja koulutus kasautuu valikoidulle työntekijäjoukolle. Yhä useampi toimihenkilö kustantaa koulutuksensa itse.
mitä tapahtuu, jos irtisanoudun
Uutiset
Julkaistu 17.06.2015
Toimihenkilön työviikosta kuusi tuntia katoaa keskeytyksiin. Onko työajanpidennysvaatimuksissa järkeä? Työajan keskeytyksiä vähentämällä tehokas työaika lisääntyisi useita viikkoja vuodessa.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 04.06.2015
Toimihenkilönaisten eläkkeet ovat noin 25 prosenttia pienempiä kuin eläkkeellä olevien toimihenkilömiesten. – Naisten palkat jämähtävät neljänkympin kohdalla. Miesten palkat nousevat usein työuran loppupäässä, jolloin eläkekerroin on suurempi, tutkija kertoo.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 08.05.2015
Äitienpäivänä työelämän tasa-arvoon on vielä matkaa. Naisen työllisyys vähenee ja miehen lisääntyy lapsen saannin myötä. Ilmiö on tuttu koko Euroopassa. 
ProTV
Julkaistu 02.03.2015
Ylityöt eivät aina näy palkkapussissa.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 30.10.2014
Suomen Yrittäjien tuore selvitys väittää, että alle kymmenen hengen yrityksissä työskentelee tyytyväisintä väkeä. Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimusten mukaan yrittäjät antavat väärän todistuksen. Yrityksen koko ei erottele työpaikkoja näin mustavalkoisesti.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 30.10.2014
Vakituinen työsuhde tuottaa enemmän turvaa, mutta vakiväki pelkää työnkuvansa heikentymistä. Pelko syö innostusta, yhteisöä ja vie energiaa pois suunnitelmallisesta toiminnasta.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 02.10.2014
Ammattiliitto Pro on käynnistänyt hyvään johtamiseen liittyvän sertifikaattihankkeen. Sertifikaatti hyödyntää liiton mittavaa työmarkkinatutkimusaineistoa.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 16.09.2014
Ansiosidonnaisen päivärahan määrää ollaan ensi vuonna laskemassa niiltä uusilta työttömäksi jääviltä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa. Pron työssäkäyvistä jäsenistä lähes puolella ansiot ylittävät rajan.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 04.09.2014
Työuran liian aikainen päättyminen tai alemmin palkatut tehtävät asettavat eläkeläiset eriarvoiseen asemaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja terveydellisesti. Tämä selviää Ammattiliitto Pron tutkimuksesta.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Yleiskorotuksista luopuminen tuntuu mahdottomalta, kun työpaikoilla epäonnistutaan pienenkin summan reilussa jakamisessa, kirjoittavat tutkija Petri Palmu sekä rahoitusalan sopimusalavastaava Ira Saarnio Ammattiliitto Prosta.
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Suomalaisäideistä kolme neljästä käy töissä. Toimihenkilöäidin hommat jatkuvat illalla kotona palkatta.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Iäkkäiden pitäminen työelämässä vaatii työnantajilta radikaalia ajatusten muutosta.
Kiire, kellosta aikaa
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Pron työmarkkinatutkimuksen vastausaikaa pidennetään.
palkkalaskelma
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Toimihenkilöiden selittämätön palkkaero on yhä kahdeksan prosenttia, kertovat Pron työmarkkinatutkimuksen ennakkotiedot.
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Työntekijöiden näkemykset oman työpaikan talouden muutoksista ovat kielteisiä jo kolmatta vuotta peräkkäin, kertoo työministeriön barometri.
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Hei sinä toimihenkilö, pyyhi kengänkuvat selästäsi ja nouse ylös. Näkymättömäksi ei pidä suostua.
keski_ikainen mies pohtii lähikuva
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Kukaan ei enää hae konekirjoittajaa, juoksupoikaa tai reikäkortinlävistäjää. Onko sinun ammattisi uhanalainen? Mitä töitä on tarjolla tulevaisuudessa?
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Puolet toimihenkilöistä voi vain unelmoida useammasta kuin yhdestä koulutuspäivästä, kertoo Pron työmarkkinatutkimus.
sukupuolten palkkaerot
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Suomalaiset toimihenkilöt ovat tiukempia kuin sveitsiläiset. Pomolle sopiva palkka on korkeintaan kolme kertaa alaisen palkan kokoinen, totesivat Ammattiliitto Pron jäsenet arvo- ja asenne tutkimuksessa.
Luottamus ja liiketoiminta. Muotokuva nuori mies yrittäjä sininen kauluspaita,
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Ammattiliitto Pron edustajisto vaatii lakimuutosta. Luottamusmiesten on saatava koko henkilöstön palkkatiedot työpaikan tasa-arvosuunnittelun tueksi.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 16.06.2014
Työ- ja elinkeinoministeriön lakiesitys palkkatuen pidentämisestä ei kohdennu ikääntyvän työttömyyteen oikealla tavalla.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 08.04.2014
Toimihenkilöiden tyytyväisyys työelämään on laskenut selvästi edellisvuodesta, kertoo Pron työmarkkinatutkimus. Heikentyvä hyvinvointi ja esimerkiksi koulutusleikkaukset syövät yritysten tuottavuutta.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 07.03.2014
Perusteeton palkkaero miehiin verrattuna on vakiintunut 8 prosenttiin. – Selittämätön palkkaero on häpeällinen, sanoo Pron puheenjohtaja Antti Rinne.
Aurinkoinen koivumetsä suomessa, luonto kesällä
Uutiset
Julkaistu 30.10.2013
Neljä yritystä sai hyvät arviot toimihenkilöiltä kaikilla tutkituilla osa-alueilla.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 10.06.2013
Hyviä työpaikkoja löytyy elintarvike-, teknologia- ja kemian teollisuudesta sekä finanssisektorilta, kertoo Pron työmarkkinatutkimus.
sukupuolten palkkaerot
Uutiset
Julkaistu 19.03.2013
– Monien koulutettujen toimihenkilöiden palkoilla on jo nyt vaikeaa tulla toimeen kasvukeskuksissa, saati sitten elättää perhettä. Pienimpiä palkkoja suhteessa enemmän nostavalle palkkaratkaisulle on painavat perusteet, Pron puheenjohtaja Rinne sanoo.
Perhe sohvalla
Uutiset
Julkaistu 21.01.2013
Pron jäsen asuu kaupunkitaajamassa, tyypillisimmin Uudellamaalla, yhdessä puolison ja yhden kotona asuvan lapsen kanssa. Prolainen työskentelee asiantuntijatehtävissä vakituisessa työsuhteessa ja kuuluu omasta mielestään keskiluokkaan.
Pankit ja raha, talous, säästöpossu sinisellä taustalla
Uutiset
Julkaistu 21.01.2013
Noin 70 prosenttia Pron rahoitusalalla työskentelevistä jäsenistä sanoo suhtautuvansa palkkakeskusteluihin nyt negatiivisemmin kuin ennen, selviää Ammattiliitto Pron tutkimuksesta.
Kolme insinööriä seisoo putkitehtaassa, keskustelevat ja katsovat tablettia.
Uutiset
Julkaistu 05.10.2012
Työsuhdeasioihin saa neuvoja InfraExpo-messuilla Helsingissä lokakuun 9. alkavilla messuilla.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 20.06.2012
Puolet toimihenkilöistä voi vain unelmoida useammasta kuin yhdestä koulutuspäivästä, kertoo keväällä 2012 julkaistu Pron työmarkkinatutkimus.
Kokenut työntekijä katselee tulevaisuuteen.
Uutiset
Julkaistu 07.05.2012
Ikäsyrjintä on tavallisin syrjinnän muoto suomalaisilla työpaikoilla. Ikäsyrjintää on havainnut työpaikallaan joka kymmenes työntekijä.
Uutiset
Julkaistu 19.03.2012
Pron työmarkkinatutkimuksen ennakkotulokset vuodelta 2011 kertovat vuokratyön todellisuudesta.
Uutiset
Julkaistu 15.03.2012
Toimihenkilöt tekevät viikossa puoli tuntia harmaata ylityötä, kertoo Pron työmarkkinatutkimus.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 08.03.2012
Paremman palkan ennusmerkit paljastuivat Pron työmarkkinatutkimuksesta.
Uutiset
Julkaistu 15.02.2012
Opiskeluhalu on suurta, kertoo Pron jäsenille tehty arvotutkimus vuodelta 2011. Työnantaja ei ole lisännyt toimihenkilöiden koulutusta.
Uutiset
Julkaistu 07.02.2012
Yritysten johdon toiminta nakertaa toimihenkilön työtyytyväisyyttä.
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 07.06.2011
Eläkeputkeen lähetetyt kärsivät muita useammin muun muassa uniongelmista.