Hoppa till huvudinnehållet

Framåt i karriären

Image
kyltit

Framåt i karriären

Du har redan funnit din plats i arbetslivet, men är platsen rätt? Saknar du mera utbildning eller funderar du på branschbyte? Vill du utveckla din kompetens i en ny riktning? Är du intresserad av förtroendeuppdrag? Här hittar du idéer och alternativ för framtiden.

Är du ännu inte medlem? Anslut dig redan i dag.

 

Se hur Pro skulle kunna hjälpa just dig framåt i karriären

 


Våra kärntjänster
Sininen turkoosi aaltoileva tausta
Kollektivavtalet för din bransch till ditt förfogande

Den synligaste delen av vårt arbete är att avtala och övervaka avtalen. Vi avtalar med arbetsgivaren om bland annat minimilöner, arbetstider och lönetillägg. 

Aikuinen mies, puhelin
Våra sakkunniga till din tjänst

Utöver förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen på din egen arbetsplats har du Pros sakkunniga och jurister till din hjälp. Rättshjälpen är helt riskfri och gratis för dig. 

Aikuinen nainen puhuu videopuhelua, koulutus tai tapaaminen, skype
Du får sparrning och råd för att utvecklas i arbetslivet

Du får konfidentiella och konkreta råd av en personlig karriärcoach. Med hjälp av coachningen har du framgång i karriären, kan föra fram din kompetens och klarar arbetsintervjun.

Framåt i karriären
Kokenut nainen, puhelin
Löneräknaren ger undersökt fakta för beslutsfattande

Vilket skulle ditt löneönskemål vara på ny arbetsplats eller hur skulle du motivera det? Med hjälp av våra elektroniska löneräknare utreder du vad det lönar sig för dig att be i lön i olika branscher eller på olika håll i Finland.

Aikuinen mies, puhelin
Hitta Pros utbildning nära dig

Har det redan gått lång tid sedan förtroendemannakursen? Skulle du ha nytta av den nyaste lagkunskapen eller av att bättre känna till ekonomiska nyckeltal? Se våra utbildningar.

Nuori nainen hymyilee sohvalla, puhelin kädessä
Se videor och webbinarier då du vill

Vi erbjuder en hisnande mängd videor och -webbinarier som du kan nyttja precis då du vill. Du får information, tips och inspiration.

Våra övriga tjänster

Kanske de här kan vara av intresse för dig då du går framåt i karriären

Ofta ställda frågor i din livssituation

Först och främst måste du ha en arbetshistorik på minst 20 år innan ledigheten börjar. Detta inkluderar avlönad anställning som tjänar in till pension och entreprenörskap från 18 års ålder. I arbetshistoriken kan man även inkludera den period som du har varit vårdledig, gjort din bevärings- eller civiltjänst eller den period som du har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller specialvårdspenning i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Alterneringsledighet förutsätter även att du har arbetat heltid och arbetat för samma arbetsgivare kontinuerligt i minst 13 månader innan ledigheten börjar. Arbetstiden måste ha överskridit 75 % av den arbetstid för heltidsanställda som gäller inom sektorn. 13-månadersperioden kan omfatta upp till 30 obetalda kalenderdagar.

För att få vara alterneringsledig måste dessutom en arbetssökande anställas som vikarie. Personens arbetslöshet ska ha fortlöpt kontinuerligt eller i delar i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår alterneringsledigheten. En dags arbetslöshet räcker om vikarien är arbetssökande under 30 år och har avlagt en yrkes- eller universitetsexamen för högst ett år sedan eller om vikarien är under 25 år eller över 55 år i början av alterneringsledigheten.

Semester tjänas in under studieledigheten på ett sådant sätt att högst 30 kalenderdagar för studieledighet anses vara lika med arbete under kvalifikationsåret. Med andra ord intjänas semester under en månad.

Arbetarskyddsfullmäktigen är för sin del expert på arbetsplatsens säkerhet. Arbetarskyddsfullmäktigen övervakar på arbetsplatsen som personalens representant att arbetarskyddslagen förverkligas. Han eller hon sätter sig in i arbetarskyddsfrågorna på sin arbetsplats och deltar i arbetarskyddsinspektionerna på arbetsplatsen.

Man försöker ofta hantera för stor arbetsbörda genom att öka tiden som används till arbetet.  Arbetstakten ökar, pauserna faller bort och man fortsätter arbetet till och med på fritiden. Fastän övervakning av arbetstiden är arbetsgivarens lagstadgade uppgift, så vet arbetsgivaren inte alltid hur mycket egen tid arbetstagarna använder för arbetet. Om du utan att märka det håller på att hamna i en 24/7 arbetscirkel, stanna upp och tänk efter. Är det klokt att jobba så enormt med tanke på din ork? Blir arbetsgivaren van att kräva allt mer då du fortsätter arbetsdagen på egen tid? Skulle det vara dags att ta en diskussion med chefen?

Förtroendepersonerna informerar om arbetstidsnormernas innehåll. 

Under alterneringsledigheten betalas en alterneringsersättning på 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som du skulle ha rätt till om du blev arbetslös. Barnförhöjningar i arbetslöshetsdagpenning beaktas inte. Du ansöker om alterneringsersättning hos arbetslöshetskassan om du har varit medlem i minst 26 veckor före ledighetens början.

Alla studier eller utbildningar som är föremål för offentlig tillsyn berättigar till studieledighet. Sådana studier eller utbildningar kan omfatta uppföljning av undervisning, handledd praktisk utbildning som ingår i kursplaner, förberedelser för att slutföra en examen eller avhandling som bekräftas av en statlig myndighet, självstudier på heltid för att slutföra en examen eller avhandling och deltagande i ett provtillfälle.

Studieledighet kan också beviljas för utlandsstudier som är jämförbara med studier som står under offentlig tillsyn.

Studieledighet måste beviljas om det inte finns tillräckliga skäl för att skjuta upp den till ett senare tillfälle och innehållet i studierna eller utbildningen uppfyller de lagstadgade kraven.

Vid ansökan om studieledighet i mer än fem dagar ska arbetsgivaren skriftligen meddela sitt beslut 15 dagar innan studieledigheten börjar. Vid ansökan om ledighet i högst fem dagar ska arbetsgivaren meddela beslutet sju dagar innan utbildningen eller studierna börjar.

Om arbetsgivaren begär det separat ska personen uppvisa ett intyg om användning av studieledigheten på ett godtagbart sätt. Arbetsgivaren får inte säga upp eller häva anställningsavtalet på grund av att den anställda har ansökt om eller använt studieledighet.

Om studieledigheten varar längre än fem arbetsdagar lämnar du in en skriftlig ansökan hos arbetsgivaren minst 45 dagar före ledighetens början. Om studieledigheten varar i upp till fem arbetsdagar ansöker du om den antingen skriftligen eller muntligen minst 15 dagar innan studierna påbörjas.

I ansökan om studieledighet ska du ange start- och slutdatum för studieledigheten, studieform och syfte, utbildningsinstitution eller annan utbildningsarrangör samt den studieplan som godkänts gemensamt av den lärare som handleder studierna i självstudier på heltid och den studerande, med tilltänkt examen eller avhandling samt den studieperiod som krävs. Dessutom bör du nämna om det handlar om att slutföra den utbildning eller de studier som påbörjades under tidigare studieledighet.

Om du ansöker om studieledighet för att slutföra en examen ska ansökan åtföljas av ett intyg om anmälan till examen.

Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Företagande
ProSoolo underlättar vardagen och gör den säkrare samt erbjuder ensamföretagare möjligheter att nätverka.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Framåt i karriären
Karriärcoachen hjälper att ta riktning i arbetslivet. I vad annat än i ditt nuvarande arbete kunde din kompetens vara till nytta?
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Studietiden
Det kan vara utmanande att kombinera studier och arbete. Du får hjälp och tips av oss.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Erfaren arbetstagare
Ännu är det inte bråttom på pension, fastän mycken erfarenhet har samlats.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Arbetssökande
Dagpenning snabbt till kontot från kassan. Hitta ny riktning i arbetslivet med hjälp av karriärcoachning.
Icon
Elämäntilanne uran alku
I början av karriären
Våra sakkunniga hjälper i arbetslivsfrågor. Du får personlig sparrning för arbetsintervjun.
Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Småbarnsåren
Fart på arbetet och hemma. Koncentrerar du dig på rätt saker? Karriärcoachen hjälper dig få riktning på arbetslivet.
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.