Hoppa till huvudinnehållet

Studietiden

Image
Kirjoja ja opiskeluvälineitä

Studietiden

Saknar du tips hur du kan förena studier och arbete? Måste arbetsavtal göras skriftligen? Hur gör du om semesterpremien för deltidsarbetet blir obetalt?

Här hittar du information i anslutning till din livssituation. Är du ännu inte medlem? Anslut dig redan i dag!
Aikuinen mies, puhelin
Hej, vill du veta mer?
Om du ännu funderar på medlemskap kan du kontakta oss.

 

Se hur Pro skulle kunna hjälpa just dig under studietiden

 


Våra kärntjänster
Mies ja nainen juristin tai lakimiehen puheilla
Juridisk hjälp i arbetet och på fritiden

Gratis och riskfri rättshjälp av våra jurister specialiserade på arbetsrätt ger dig som Pro-medlem säkerhet i arbetslivet.

Om du behöver reda ut till exempel gräl med grannen eller rumskompisen eller vem som betalar för fuktskada, kan du fråga om det gratis av jurist på advokatbyrå

Nainen urheilee kesällä, liikunta ja hyvinvointi
Du mår bättre

Vi vill att du mår bra, att ditt liv är i balans och du är lycklig. Därför kan du som medlem gratis diskutera med experter på psykiskt eller fysiskt välbefinnande.

Vi erbjuder också videor och webbinarier samt en gemenskap på sociala medier, där du får information, tips och inspiration.

Aikuinen ja lapsi rentoutuvat kotona
Du trivs på fritiden

Är du intresserad av semesterdestinationer, rabatt på hotell och spa eller Må bra-semestrar? Skulle det vara trevligt att fara på förmånlig resa med båt eller bil? Eller hur låter det med rabatterade pris i konditionssalar,  bryggeributik eller på mode?

Bekanta dig med alla förmåner och rabatter för fritiden och använd dem du gillar.

För studerande
Kokenut nainen, puhelin
Du avancerar i karriären

Då du är medlem i Pro får du en personlig karriärcoach, som stöder dig i olika skeden av din karriär. Med coachen kan du planera hur du riktar din kompetens, slipa på ditt pitchtal eller be om sparrning för jobbsökning.

Också ökning av välbefinnandet och upprätthållande av motivationen hör till coachens specialområden.

Turvallisuus, kiipeäminen, työttömyysturva
Du är försäkrad

Då du ansluter dig till Pro får du gratis resenärförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden.

För studerande är försäkringen i kraft på arbetspraktik utomlands som hör till studieprogrammet, rentav i 90 dygn från det resan började.

Kaksi asiantuntijaa keskustelee
Våra sakkunniga stöder dig

Utöver förtroendepersonerna på arbetsplatsen har du Pros sakkunniga och jurister till din hjälp. De ger råd och förhandlar, ingår avtal och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. Rättshjälpen är helt riskfri och gratis för dig. 

Våra övriga tjänster

Kanske de här kan vara av intresse för dig

Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta

Körkort för arbetslivet och för yrkesskola

Arbetslivets spelregler, för att inte tala om anställningsvillkor, är främmande för dem som ska ut i arbetslivet. De är ändå en viktig del av vardagen då man arbetar och för dem som blir färdiga för arbetslivet är det därför nyttigt att känna till dem.

Körkort för arbetslivet-studieperioden kan helt avläggas på webben som fritt valda studier. Omfattningen är beroende på högskolans behov antingen tre eller fem studiepoäng. Studieperioden riktar sig till yrkeshögskolestuderande.

Arbetslivets körkort för dem som studerar för yrke– körkort för yrkesskolor (Amis-körkort) – är för sin del ett mångsidigt användbart webbutbildningsmaterial för att stöda lärarnas och studiehandledarnas arbete på andra stadiet.

Både körkortet för arbetslivet och Amis-körkortet är gratis.
Summary (Lead text)
Det lönar sig att bli medlem i Pro redan under studietiden: studerandemedlemskapet är gratis och du får samma förmåner som de övriga medlemmarna.

Main content

Varför lönar det sig att bli medlem?

Som studerandemedlem i förbundet får du säker kunskap om bakgrunden till och tillämpningen av kollektivavtalet för din bransch. Om du arbetar vid sidan av studierna, på sommaren eller som praktikant, hjälper Pros sakkunniga i arbetslivsfrågor dig då du söker jobb, gör arbetsavtal, under ditt anställningsförhållande och då det upphör.

Vem kan bli medlem?

Alla som studerar för examen kan ansluta sig till Pro oberoende av utbildningsområde. Vi känner anställnings- och tjänstevillkoren för otaliga olika branscher och hjälper dig redan under studietiden mot din drömarbetsplats.

Också ensamföretagare, eller studerande som tänker bli det, är välkomna som medlemmar i Pro. Av oss får du sakkunnig, personlig hjälp också i frågor i anslutning till att grunda och driva ett företag.

Då du studerar hör du till Pros studerandeförening. (länk till finsk sida)


Studerandes medlemsförmåner, då du koncentrerar dig på studierna
Mies ja nainen juristin tai lakimiehen puheilla
Juridisk hjälp för studerande på jobbet och fritiden

Som medlem i Pro tryggas ditt arbetsliv av avgifts- och riskfri rättshjälp av våra jurister specialiserade på arbetsrätt.

Om du får att utreda till exempel en granntvist, fördelning av arv eller betalare för fuktskador, kan du fråga också om dessa gratis av en jurist på advokatkontor.

Karriärtjänster för studerande

Som medlem får du konkreta råd av en personlig karriärcoach. Med hjälp av coachning har du framgång i din karriär, kan föra fram ditt kunnande och är beredd också på överraskande förändringar. Då du identifierar din kompetens, övertygar du lättare andra om den.

 

Kaksi asiantuntijaa keskustelee
Våra sakkunniga som stöd för studeranden

Utöver förtroendepersonerna på arbetsplatsen har du till ditt förfogande Pros sakkunniga och jurister. De ger råd och förhandlar, ingår avtal och försvarar dig i sista hand rentav i rätten. För dig är också rättshjälpen avgifts- och riskfri.

Aikuinen nainen, sateenvarjo, vakuutukset
Studerandes försäkringar för fritiden

Då du ansluter dig till Pro får du gratis resenär- och olycksfallsförsäkring för fritiden. För studeranden är försäkringen i kraft under praktikperiod utomlands som hör till studieprogrammet, rentav i 90 dagar från det resan började.

Iloinen, hyvinvoiva nainen
Tjänster för välbefinnande för studerande

Till specialområdena för de personliga coacharna hör också att öka välbefinnandet och upprätthålla motivationen. Utöver personlig coachning kan du använda workshops och gruppcoachning om många intressanta teman.

Sinisellä taustalla matkalaukku, loma ja matkailu
Du har också till ditt förfogande många andra Pros medlemsförmåner!

Som medlem i Pro får du dessutom rabatt på bland annat semestermål, skidliftbiljetter, kryssningar och på servicestationer. Du kan delta gratis i våra intressanta närutbildningar och webbinarier.

Då du jobbar eller har praktik med lön
Arbetslöshetskassa och arbetslöshetsskydd för studerande

Som studerande kan du intjäna arbetsvillkor för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd redan innan du blir färdig under praktik med lön, sommarjobb eller i arbete vid sidan av studierna.

Studerandes arbetslöshetskassa och medlemsavgift

I praktiken betalar du medlemsavgift bara då du arbetar vid sidan av studierna, sommarjobbar eller praktiserar med lön. Kassans medlemsavgift är helt avdragbar i beskattningen. 

Läs mer på Arbetslöshetskassan Pros webbsidor.

Du kan ansluta dig till arbetslöshetskassan genom att här fylla i uppgifterna om ditt anställningsförhållande. 

Du intjänar till ditt arbetslöshetsskydd
År 2021 betalar du 7,5 € /månad för de månader du arbetar eller praktiserar med lön.
Pro är fackförbundet för vilkas medlemmar det går bättre
Bli studerandemedlem!

Alla som studerar för examen kan ansluta sig till Pro oberoende av utbildningsområde. Vi känner anställnings- och tjänstevillkoren för otaliga olika branscher och hjälper dig redan under studietiden mot din drömarbetsplats.

Nuori nainen hymyilee kuvassa.
Medlemsavgiftserbjudande för nyexaminerade
Nuori nainen hymyilee kuvassa.

Utnyttja Pros medlemsavgiftserbjudande och njut av sänkt medlemsavgift till slutet av examensåret och hela följande kalenderår.

Life situations
Studietiden
Ofta ställda frågor i din livssituation

Vår elektroniska löneräknare hjälper våra medlemmar att bedöma sina lönenivåer. Uppgifterna baseras på en storskalig medlemsundersökning. Lönefrågor kan också utredas genom att prata med förtroendemannen på arbetsplatsen eller genom att kontakta Pros branschombudsman på närmaste regionkontor.

Om du har kommit överens med din arbetsgivare om en nettolön kan du uppskatta beloppet för din bruttolön med hjälp av en netto-/bruttolöneräknare. Räknaren lämpar sig för situationer där nettolönen är den enda löneinkomsten och arbetsgivaren inte ansvarar för att betala skatt på andra inkomster.

Ett arbetsavtal där arbetstagarens arbetstid under en angiven period varierar mellan minimi- och maximiarbetstiden som arbetsgivaren erbjuder på grundval av arbetet kallas i arbetsavtalslagen för ett avtal med varierande arbetstid. I avtal med varierande arbetstid ingår också arbetstidsarrangemang där arbetstagaren åtar sig att arbeta för arbetsgivaren om hen kallas separat (så kallade extratider, dvs. anställda som inkallas att arbeta vid behov).

Avtal med varierande arbetstider får endast tillämpas när arbetsgivarens behov av arbetskraft verkligen varierar. På arbetsgivarens initiativ får den minimiarbetstid som inskrivs i arbetsavtalet inte vara lägre än vad som krävs av arbetsgivarens behov av arbetskraft. Om den faktiska arbetstiden för de föregående sex månaderna visar att den överenskomna minimiarbetstiden inte motsvarar arbetsgivarens faktiska behov av arbetskraft, ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran förhandla fram en ändring av arbetstidsvillkoret för att tillgodose det faktiska behovet. Förhandlingarna ska ske inom skälig tid och arbetstagaren har rätt att använda en assistent i förhandlingarna.

I början av anställningen måste arbetsgivaren ge arbetstagaren en förklaring av de situationer och i vilken utsträckning arbetsgivaren behöver arbetskraft. Denna information kan finnas i arbetsavtalet eller i en separat rapport.

En person som arbetar med ett varierande arbetstidsavtal har också rätt till sjuklön och lön under uppsägningstiden. Vid upprättandet av arbetsskiftsförteckningen måste arbetstagaren ges möjlighet att ange i vilken utsträckning och på vilka villkor hen kan ta emot arbete om arbetsgivaren kan erbjuda mer än den minimiarbetstid som föreskrivs i avtalet. Således behöver inte ens en nollavtalspart längre gå med på obegränsat mertidsarbete.

Prövotiden sker i regel endast i början av anställningen. Om samma eller liknande uppgifter har överenskommits i nästan på varandra följande arbetsavtal kan ingen prövotid tillämpas i början av en ny anställning.

Om dina arbetsuppgifter förändras väsentligt är det möjligt att komma överens om en prövotid mitt i en anställning. I detta fall gör prövotiden det inte möjligt att säga upp arbetsavtalet. Om det visar sig att det inte finns några förutsättningar för att fortsätta i de nya uppgifterna har du rätt att återgå till dina tidigare arbetsuppgifter. Kontrollera kollektivavtalet inom ditt område för eventuella bestämmelser relaterade till prövotid.

När arbetsavtalet är tidsbegränsat kan anställningen inte sägas upp innan perioden har löpt ut. Detta gäller både dig och din arbetsgivare. Ärendet kan dock vanligtvis avtalas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om prövotid har avtalats separat i ditt arbetsavtal kan avtalet hävas under prövotiden trots den utsatta tiden. 

Praktik för studerande vid yrkeshögskola eller universitet baseras huvudsakligen på ett arbetsavtal och sker i ett anställningsförhållande med företaget. Enbart ett praktikavtal upprättas endast om egenskaperna i en anställning inte uppfylls.

Det är lämpligt att teckna ett arbetsavtal för en praktikplats och slutföra praktiken med arbetsuppgifter inom din egen bransch och anpassa dem till kraven i din examen i samarbete med arbetsgivaren. När du har tecknat ett arbetsavtal för praktikperioden förbättrar du din ställning och omfattas även av företagets företagshälsovård och arbetarskydd.

Kom ihåg att be om ett arbetsintyg från din praktik, för att underlätta när du söker jobb nästa gång.

Om du studerar och arbetar vid sidan av studierna och minimikraven för arbetsvillkoret som krävs för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd uppfylls, intjänar du rätt till det här skyddet. Medlemskapet i Arbetslöshetskassan Pro börjar tidigast dagen då anställningsförhållandet inleds och medlemsavgiften betalats

Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Företagande
ProSoolo underlättar vardagen och gör den säkrare samt erbjuder ensamföretagare möjligheter att nätverka.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Framåt i karriären
Karriärcoachen hjälper att ta riktning i arbetslivet. I vad annat än i ditt nuvarande arbete kunde din kompetens vara till nytta?
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Studietiden
Det kan vara utmanande att kombinera studier och arbete. Du får hjälp och tips av oss.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Erfaren arbetstagare
Ännu är det inte bråttom på pension, fastän mycken erfarenhet har samlats.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Arbetssökande
Dagpenning snabbt till kontot från kassan. Hitta ny riktning i arbetslivet med hjälp av karriärcoachning.
Icon
Elämäntilanne uran alku
I början av karriären
Våra sakkunniga hjälper i arbetslivsfrågor. Du får personlig sparrning för arbetsintervjun.
Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Småbarnsåren
Fart på arbetet och hemma. Koncentrerar du dig på rätt saker? Karriärcoachen hjälper dig få riktning på arbetslivet.
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.