Hoppa till huvudinnehållet

Ensamföretagare

Image
Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta

Ensamföretagare

Planerar du börja som ensamföretagare eller är du det redan?

ProSoolo är en tjänst avsedd för ensamföretagare, dem som arbetar med firmanamn och för yrkesutövare, som underlättar vardagen och gör den säkrare samt erbjuder möjligheter att nätverka. Tjänsten är på finska.

Du kan prova tjänsten gratis i två veckor. Därefter är priset 14 euro i månaden. I tjänsten ingår inte arbetslöshetskassans medlemsavgift.
Kaksi ihmistä katsoo puhelinta.
Fråga ProMentorn vad som helst om företagande
Du får ProMentori-tjänsten avgiftsfritt. Som användare kan du fråga om företagande eller sparras om olika idéer i anslutning till företagande. I tjänsten svarar toppexperter inom företagande!

 

 Se hur Pro skulle kunna hjälpa just dig som ensamföretagare

 


Våra kärntjänster
Kaksi ihmistä katsoo puhelinta.
Fråga ProMentorn

Du får ProMentori-tjänsten avgiftsfritt. Som användare kan du fråga om företagande eller sparras om olika idéer i anslutning till företagande. I tjänsten svarar toppexperter inom företagande.

Neuvottelutulos, kädenpuristus
ProSoolos egen avtalsmaskin

Som användare av ProSoolo-tjänsten uppgör, undertecknar och arkiverar du alla avtal och andra dokument för företagsverksamheten på en plattform. Koderna till avtalsmaskinen Sopimuskone får du genom att kontakta oss.

Mies ja nainen juristin tai lakimiehen puheilla
Juridisk rådgivning för ensamföretagaren

Du får råd per telefon av advokatbyrå Eversheds erfarna advokater i frågor i anslutning till företagande, såsom om att grunda företag, försäkringar och om att uträtta ärenden hos myndigheter

Våra övriga förmåner
Pankit ja raha, talous, säästöpossu sinisellä taustalla
Fakturera lätt för ditt kunnande

OP Lättföretagare beviljar nya OP Lättföretagare som kommit via ProSoolo första 1 000 euros faktureringen för serviceavgiften 0 %.

Nuori mies sohvalla, puhelin kädessä
Utbildningar och seminarier

Som användare av ProSoolo kan du delta i avgiftsfria webbinarier och seminarier. Dessutom får du 20 procent rabatt på företagarens yrkesexamen.

Vihreitä kristalleja, timantteja, murska
Vi försäkrar företagaren

Du får en försäkring för rättegångskostnader med försäkringsbeloppet 4 000 € och självrisk på 200 €. Till dig hör också resenär- och olycksfallsförsäkring, ansvarsförsäkring i yrket samt organisationsförsäkring. Företagsförsäkring för – 30%.

 Kanske de här kan vara av intresse för dig som ensamföretagare

Ofta ställda frågor i din livssituation

Som företagare kan du själv bestämma ditt eget arbete och din arbetstid, din prissättning och sätten att arbeta. I Finland finns det fem olika företagsformer: privat näringsidkare (firmanamn), aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag och andelslag. Dessutom finns det egenföretagare, som livnär sig på eget arbete utan anställningsförhållande. De kallas egenanställda eller självsysselsatta.

Företagarens inkomster bildas utgående från gjort resultat och kan variera mycket från månad till månad. Däremot får en löntagare penningsumman som överenskommits i arbetsavtalet, till exempel per arbetad timme eller månad.

Som företagare i huvudsyssla är du i regel inte berättigad till arbetslöshetsskydd, fastän inkomsterna från företagsverksamheten skulle vara små eller helt upphöra. Företagare i bisyssla är däremot i regel berättigad att få arbetslöshetsskydd. Som företagare betalar du dessutom själv för ditt socialskydd och din pensionsavgift.  Arbetsgivaren betalar en betydande del av dem för löntagarna.

 

 

Intjänandet av inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd förutsätter medlemskap i arbetslöshetskassa avsedd för företagare, för företagarens arbetsvillkor intjänas inte i löntagarkassa. Det finns mera information om företagande och förmåner vi erbjuder företagare på vår sida Från löntagare till företagare.

Ytterligare information

ProSoolo är en tjänst avsedd för ensamföretagare, dem som arbetar med firmanamn och yrkesutövare, som underlättar och gör vardagen säkrare och erbjuder möjligheter att nätverka. ProSoolo erbjuder juridisk hjälp, försäkringsförmåner, sparrning, utbildning och många andra förmåner.

Om du är Pros företagarmedlem rekommenderar vi att du ansluter dig till företagarnas arbetslöshetskassa. Du kan bli medlem om årsarbetsinkomsten för din lagstadgade pensionsförsäkring för företagandet (FöPL, LFöPL) var minst 13 076 euro år 2020.

Det lönar sig att gå med i företagarnas arbetslöshetskassa genast du blivit företagare, för som företagare kan du inte intjäna företagarnas arbetsvillkor i Arbetslöshetskassan Pro. För att det inte ska bli avbrott i utkomstskyddet, bör anslutningen till företagarkassan ske senast inom tre månader från det företagandet inleddes. Anslutningen ska dessutom ske inom en månad från utträdet från Arbetslöshetskassan Pro. 

Om du är i lönearbete och din företagsverksamhet är bisyssla, lönar det sig att ordna arbetslöshetsförsäkringen via Arbetslöshetskassan Pro.

I arbetslöshetsskyddet betraktas som företagare en företagare som stadigvarande bor i Finland och enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) är företagare. Som företagare räknas också person som gör förvärvsarbete utan att vara i anställnings- eller tjänsteförhållande.

Som företagare betraktas också person som omfattas av ArPL-försäkring om hen

  • ensam äger minst 15 % eller om hen tillsammans med sin familj äger minst 30 % av bolaget där hen arbetar i ledande ställning
  • ensam äger eller hen tillsammans med sin familj äger minst 50 % av bolaget där hen arbetar.

Med familjemedlem avses make eller maka (också sambo), barn, barnbarn, föräldrar och mor- eller farföräldrar som bor med företagaren i samma hushåll.

Om företagsverksamheten är bisyssla kan personen på vissa villkor få jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Arbetskraftsmyndigheten avgör om företagsverksamheten är bisyssla. Om företagsverksamheten anses vara huvudsyssla och det är fråga om verksamhet som räcker över två veckor, kan jämkad dagpenning inte betalas.

Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Företagande
ProSoolo underlättar vardagen och gör den säkrare samt erbjuder ensamföretagare möjligheter att nätverka.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Framåt i karriären
Karriärcoachen hjälper att ta riktning i arbetslivet. I vad annat än i ditt nuvarande arbete kunde din kompetens vara till nytta?
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Studietiden
Det kan vara utmanande att kombinera studier och arbete. Du får hjälp och tips av oss.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Erfaren arbetstagare
Ännu är det inte bråttom på pension, fastän mycken erfarenhet har samlats.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Arbetssökande
Dagpenning snabbt till kontot från kassan. Hitta ny riktning i arbetslivet med hjälp av karriärcoachning.
Icon
Elämäntilanne uran alku
I början av karriären
Våra sakkunniga hjälper i arbetslivsfrågor. Du får personlig sparrning för arbetsintervjun.
Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Småbarnsåren
Fart på arbetet och hemma. Koncentrerar du dig på rätt saker? Karriärcoachen hjälper dig få riktning på arbetslivet.
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.