Hoppa till huvudinnehållet

Erfaren arbetstagare

Image
Tie vuorille, Alpit

Erfaren arbetstagare

Du har erfarenhet, ståndpunkter och rutin. Funderar du hur du kan trygga dina rättigheter vid förändringar på arbetsplatsen? Eller kunde arbetsbelastningen minskas? Här finns svar för de erfarna med lång tid i yrket.
Är du ännu inte medlem? Anslut dig redan i dag.

 

Se hur Pro skulle kunna hjälpa just dig, som har en stark resurs i erfarenheten 

 


Våra kärntjänster
Sininen turkoosi aaltoileva tausta
Kollektivavtalet för din bransch till ditt förfogande

Den synligaste delen av vårt arbete är att avtala och övervaka avtalen. Vi avtalar med arbetsgivaren om bland annat minimilöner, arbetstider och lönetillägg. 

Aikuinen mies, puhelin
Våra sakkunniga till din tjänst

Utöver förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen på din egen arbetsplats har du Pros sakkunniga och jurister till din hjälp. Rättshjälpen är helt riskfri och gratis för dig. 

Kokenut nainen, puhelin
Gör en plan för välbefinnande

Som medlem kan du gratis ta kontakt till psykolog, terapeut eller expert på fysiskt välbefinnande och näring.  Diskutera till exempel om stresshantering, åldersdiskriminering eller motivation.

Erfaren arbetstagare
Aikuinen nainen, sateenvarjo, vakuutukset
Stöd och tjänster för arbetslöshetsperioder

Som Pro-medlem hör du till Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren för det uppfylls. Arbetslöshetskassan Pros behandlingstider hör bevisligen till de snabbaste i Finland. 

Aikuinen mies, puhelin
Hitta Pros utbildning nära dig

Har det redan gått lång tid sedan förtroendemannakursen? Skulle du ha nytta av den nyaste lagkunskapen eller av att bättre känna till ekonomiska nyckeltal? Se våra utbildningar.

Nuori nainen hymyilee sohvalla, puhelin kädessä
Se videor och webbinarier då du vill

Vi erbjuder en hisnande mängd videor och -webbinarier som du kan nyttja precis då du vill. Du får information, tips och inspiration.

Våra övriga tjänster

Kanske de här kan vara av intresse för dig med gedigen erfarenhet 

Ofta ställda frågor i din livssituation

Vår elektroniska löneräknare hjälper våra medlemmar att bedöma sina lönenivåer. Uppgifterna baseras på en storskalig medlemsundersökning. Lönefrågor kan också utredas genom att prata med förtroendemannen på arbetsplatsen eller genom att kontakta Pros avtalsexpert på närmaste regionkontor.

Om du har kommit överens med din arbetsgivare om en nettolön kan du uppskatta beloppet för din bruttolön med hjälp av en netto-/bruttolöneräknare. Räknaren lämpar sig för situationer där nettolönen är den enda löneinkomsten och arbetsgivaren inte ansvarar för att betala skatt på andra inkomster.

Intjänandet av inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd förutsätter medlemskap i arbetslöshetskassa avsedd för företagare, för företagarens arbetsvillkor intjänas inte i löntagarkassa. Det finns mera information om företagande och förmåner vi erbjuder företagare på vår sida Från löntagare till företagare.

Ytterligare information

Man försöker ofta hantera för stor arbetsbörda genom att öka tiden som används till arbetet.  Arbetstakten ökar, pauserna faller bort och man fortsätter arbetet till och med på fritiden. Fastän övervakning av arbetstiden är arbetsgivarens lagstadgade uppgift, så vet arbetsgivaren inte alltid hur mycket egen tid arbetstagarna använder för arbetet. Om du utan att märka det håller på att hamna i en 24/7 arbetscirkel, stanna upp och tänk efter. Är det klokt att jobba så enormt med tanke på din ork? Blir arbetsgivaren van att kräva allt mer då du fortsätter arbetsdagen på egen tid? Skulle det vara dags att ta en diskussion med chefen?

Förtroendepersonerna informerar om arbetstidsnormernas innehåll. 

Studieledighet måste beviljas om det inte finns tillräckliga skäl för att skjuta upp den till ett senare tillfälle och innehållet i studierna eller utbildningen uppfyller de lagstadgade kraven.

Vid ansökan om studieledighet i mer än fem dagar ska arbetsgivaren skriftligen meddela sitt beslut 15 dagar innan studieledigheten börjar. Vid ansökan om ledighet i högst fem dagar ska arbetsgivaren meddela beslutet sju dagar innan utbildningen eller studierna börjar.

Om arbetsgivaren begär det separat ska personen uppvisa ett intyg om användning av studieledigheten på ett godtagbart sätt. Arbetsgivaren får inte säga upp eller häva anställningsavtalet på grund av att den anställda har ansökt om eller använt studieledighet.

Partiell förtida ålderspension kan fås tidigast vid 61 års ålder. Det är fritt fram att arbeta parallellt utan arbetstids- och inkomstgränser, men arbete förutsätts inte. En partiell förtida ålderspension minskar pensionstillväxten.

Deltidspensionen avskaffades i och med den arbetspensionsreform som trädde i kraft i början av 2017. Deltidspensionerna som redan betalas ut kommer dock att fortsätta enligt de gamla reglerna.

Arbetarskydd är samarbete och gäller hela personalen. Meddela din arbetsgivare och arbetarskyddsfullmäktigen om du märker brister i din arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar att åtgärda missförhållandet. Cheferna har ansvar i enlighet med den egna befattningsbeskrivningen och ställningen samt beslutanderätt i arbetarskyddsärenden. De bedömer behovet av föreslagna arbetarskyddsåtgärder och viktighetsordningen samt bestämmer om behövliga resurser och förverkligandet. Om du är chef och din egen beslutanderätt inte är tillräcklig, för då ärendet till din egen chef för att avgöras.

Arbetarskyddsfullmäktigen är för sin del expert på arbetsplatsens säkerhet. Arbetarskyddsfullmäktigen övervakar på arbetsplatsen som personalens representant att arbetarskyddslagen förverkligas. Han eller hon sätter sig in i arbetarskyddsfrågorna på sin arbetsplats och deltar i arbetarskyddsinspektionerna på arbetsplatsen.

Anmäl dig som arbetssökande

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i arbets- och näringsbyråns E-tjänst på www.te-palvelut.fi/ senast den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas och självrisktid bestämmas bara för tid då jobbsökningen är i kraft.

Sänd första ansökan och bilagor till Pro-kassan

Inkomstrelaterad dagpenning ansöks från arbetslöshetskassan. Du kan sända den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning med bilagor till arbetslöshetskassan efter två veckors arbetslöshet eller permittering. Behändigast får du dem sända via Pro-kassans e-tjänst.  Men du kan också fylla i pappersblanketten och sända den med bilagor per post, om det inte är möjligt att använda e-tjänsten. Notera att man inte kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i förväg, men man måste likväl ansöka om den inom tre månader från den dag man vill att inkomstrelaterad dagpenning betalas för.

Sänd fortsatt ansökan lätt via Pro-kassans e-tjänst

Om du är helt arbetslös sänder du nästa ansökan eller fortsatt ansökan för fyra kalenderveckor (från måndag till söndag) eller för en hel kalendermånad genast perioden blivit full. Gör så fastän kassan inte skulle ha gett beslut om den första ansökan, så att ansökan inte blir för gammal. Inkomstrelaterad dagpenning ansöks alltid i efterskott, men den betalas inte för längre tid än tre månader bakåt. Ansökan ska vara i kassan inom tre månader från den dag för vilken du söker inkomstrelaterad dagpenning. 

 

Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Företagande
ProSoolo underlättar vardagen och gör den säkrare samt erbjuder ensamföretagare möjligheter att nätverka.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Framåt i karriären
Karriärcoachen hjälper att ta riktning i arbetslivet. I vad annat än i ditt nuvarande arbete kunde din kompetens vara till nytta?
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Studietiden
Det kan vara utmanande att kombinera studier och arbete. Du får hjälp och tips av oss.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Erfaren arbetstagare
Ännu är det inte bråttom på pension, fastän mycken erfarenhet har samlats.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Arbetssökande
Dagpenning snabbt till kontot från kassan. Hitta ny riktning i arbetslivet med hjälp av karriärcoachning.
Icon
Elämäntilanne uran alku
I början av karriären
Våra sakkunniga hjälper i arbetslivsfrågor. Du får personlig sparrning för arbetsintervjun.
Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Småbarnsåren
Fart på arbetet och hemma. Koncentrerar du dig på rätt saker? Karriärcoachen hjälper dig få riktning på arbetslivet.
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.