Hoppa till huvudinnehållet

Styrelsen

Edustajiston kokous

Styrelsen

Styrelsen drar upp riktlinjer för Fackförbundet Pros verksamhet och leder förbundet i ärenden som inte hör till representantskapets beslutanderätt.

Styrelsen uppgift är att sköta förbundets tillgångar och annan egendom. Dessutom svarar den för kollektivavtalsverksamheten och intressebevakningen och fattar beslut om förbundets verksamhetsplan och budget för vart år.

Styrelsen sammankallar representantskapets möten och förbereder de ärenden som ska behandlas. Styrelsen kan också ordna bindande eller rådgivande medlemsomröstningar.

Styrelsens ordförande

ordförande, styrelsen
+358 50 576 0389
1:a vice ordförande för styrelsen, styrelsen
+358 50 364 0183
2:a vice ordförande för styrelsen, styrelsen
+358 50 472 4479

Styrelsens medlemmar

styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 569 5326
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 472 4693
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 591 5974
styrelsemedlem, styrelsen
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 564 2033
styrelsemedlem, styrelsen
050 472 6406
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 312 0463
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 9133338
styrelsemedlem, styrelsen
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 329 1607
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 475 9529
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 471 1204
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 516 5548
styrelsemedlem, styrelsen
+35850 463 8815
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 329 1688
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 477 9250
styrelsemedlem, styrelsen
+358 46 920 5149
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 430 4524
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 329 3674
styrelsemedlem, styrelsen
+358 50 3049520

Styrelsens allmänna suppleanter


Jesse Kankanen

Mirka Fors                    

Sami Moilanen

Veli-Matti Salminen

Mia Lagerblom

Teija Leppivuori

Terhi Kilvelä

Taru Könkö      

Hannu Koponen

Jari Kannisto            

Styrelsens suppleanter är sektorvisa suppleanter. Om en styrelsemedlem från en viss sektor är förhindrad att delta i mötet, kallas det från samma sektor in den 1:a suppleanten och om också han eller hon är förhindrad, så kallas den 2:a suppleanten.