Hoppa till huvudinnehållet

Arbetssökande

Image
Kiikarit ja kompassi

Arbetssökande

Du söker efter ny arbetsplats. Hur identifierar du din egen kompetens och styrka? Var hittas arbetsplatser? Här får du idéer och alternativ för framtiden.

Är du ännu inte medlem? Anslut dig redan i dag.

 

Se hur Pro skulle kunna hjälpa just dig att hitta en arbetsplats

 


Våra kärntjänster
Sininen turkoosi aaltoileva tausta
Kollektivavtalet för din bransch till ditt förfogande

Den synligaste delen av vårt arbete är att avtala och övervaka avtalen. Vi avtalar med arbetsgivaren om bland annat minimilöner, arbetstider och lönetillägg. 

Aikuinen mies, puhelin
Våra sakkunniga till din tjänst

Utöver förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen på din egen arbetsplats har du Pros sakkunniga och jurister till din hjälp. Rättshjälpen är helt riskfri och gratis för dig. 

Aikuinen nainen puhuu videopuhelua, koulutus tai tapaaminen, skype
Utbildning nära dig

Vill du ha utbildning i kompetensutveckling, lönesättning, välbefinnande, chefsarbete eller i att leda dig själv? Kom med på våra utbildningar!

Arbetssökande
Kokenut nainen, puhelin
Löneräknaren ger undersökt fakta för beslutsfattande

Vilket skulle ditt löneönskemål vara på ny arbetsplats eller hur skulle du motivera det? Med hjälp av våra elektroniska löneräknare utreder du vad det lönar sig för dig att be i lön i olika branscher eller på olika håll i Finland.

Nuori nainen hymyilee sohvalla, puhelin kädessä
Du får sparrning och råd för att söka ny arbetsplats

Du får konfidentiella och konkreta råd av en personlig karriärcoach. Med hjälp av coachningen har du framgång i karriären, kan föra fram din kompetens och klarar arbetsintervjun.

Kiipeäminen, työttömyysturva
Stöd och tjänster för arbetslöshetsperioder

Som Pro-medlem hör du till Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren för det uppfylls. Arbetslöshetskassan Pros behandlingstider hör bevisligen till de snabbaste i Finland. 

Våra övriga tjänster

Du kunde tänkas vara intresserad av de här ämnenea då du söker efter ny arbetsplats

Ofta ställda frågor i din livssituation

Enligt arbetsavtalslagen har du rätt till tillfällig vårdledighet om ditt barn under 10 år eller ett annat barn under 10 år som bor permanent i ditt hushåll plötsligt insjuknar. Samma rätt gäller även för föräldern till ett barn som inte bor i samma hushåll som barnet. Den maximala längden på den tillfälliga vårdledigheten är fyra arbetsdagar. Den är avsedd för att ordna behandling eller ta hand om ett barn. Båda föräldrarna får ta tillfällig vårdledighet under samma kalenderperiod, men inte samtidigt.

Du har också rätt till tillfällig frånvaro från arbetet om din närvaro är nödvändig på grund av ett oförutsett och tvingande familjeskäl som har påverkat din familj på grund av sjukdom eller olycksfall. Meddela din arbetsgivare om frånvaron och orsaken till detta så snart som möjligt. På arbetsgivarens begäran måste du lämna en tillförlitlig förklaring av orsaken till frånvaron.

De flesta kollektivavtal föreskriver kort tillfällig ledighet. Kort tillfällig ledighet avser betald frånvaro från arbetet. Det blir aktuellt om din familj drabbas av plötslig sjukdom eller om någon nära anhörig dör. En kort tillfällig ledighet är avsedd för att organisera exceptionell vård. Den korta tillfälliga ledighetens omfattning måste säkerställas i ditt eget kollektivavtal. Om det råder oenighet om den korta tillfälliga ledigheten eller dess längd bör du kontakta förtroendemannen på arbetsplatsen eller branschombudsmannen.

Anmäl dig som arbetssökande

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i arbets- och näringsbyråns E-tjänst på www.te-palvelut.fi/ senast den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas och självrisktid bestämmas bara för tid då jobbsökningen är i kraft.

Sänd första ansökan och bilagor till Pro-kassan

Inkomstrelaterad dagpenning ansöks från arbetslöshetskassan. Du kan sända den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning med bilagor till arbetslöshetskassan efter två veckors arbetslöshet eller permittering. Behändigast får du dem sända via Pro-kassans e-tjänst.  Men du kan också fylla i pappersblanketten och sända den med bilagor per post, om det inte är möjligt att använda e-tjänsten. Notera att man inte kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i förväg, men man måste likväl ansöka om den inom tre månader från den dag man vill att inkomstrelaterad dagpenning betalas för.

Sänd fortsatt ansökan lätt via Pro-kassans e-tjänst

Om du är helt arbetslös sänder du nästa ansökan eller fortsatt ansökan för fyra kalenderveckor (från måndag till söndag) eller för en hel kalendermånad genast perioden blivit full. Gör så fastän kassan inte skulle ha gett beslut om den första ansökan, så att ansökan inte blir för gammal. Inkomstrelaterad dagpenning ansöks alltid i efterskott, men den betalas inte för längre tid än tre månader bakåt. Ansökan ska vara i kassan inom tre månader från den dag för vilken du söker inkomstrelaterad dagpenning. 

 

Ett tidsbestämt avtal kan ingås bara om det finns motiverad orsak. Ett sådant skäl kan vara till exempel vikariat orsakat av en annan arbetstagares frånvaro.

Arbetslöshetskassorna betalar rörlighetsunderstöd, vars syfte är att stöda mottagande av arbete dit det är lång arbetsresa. Du kan söka rörlighetsunderstöd, om du som arbetslös mottar ett heltidsarbete, med arbetsresa som tur och retur tar över tre timmar eller ett deltidsarbete, med arbetsresa som tur och retur är över två timmar. 

Inkomstrelaterad dagpenning betalas om du under medlemskapstiden uppfyllt arbetsvillkoret och betalat medlemsavgift under tiden i arbete. Arbetsvillkoret uppfylls då du under de 28 månaderna före arbetslösheten varit 26 kalenderveckor i sådant lönearbete, där arbetstiden var vecka varit minst 18 timmar.

Enligt semesterlagen tjänar arbetstagaren in semester under särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, tillfällig vårdledighet och frånvaro på grund av tvingande familjeskäl. Däremot tjänar man inte in semester under vårdledighet.

Semester får inte beordras under moderskaps- eller faderskapsledigheten utan arbetstagarens samtycke.

Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Företagande
ProSoolo underlättar vardagen och gör den säkrare samt erbjuder ensamföretagare möjligheter att nätverka.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Framåt i karriären
Karriärcoachen hjälper att ta riktning i arbetslivet. I vad annat än i ditt nuvarande arbete kunde din kompetens vara till nytta?
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Studietiden
Det kan vara utmanande att kombinera studier och arbete. Du får hjälp och tips av oss.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Erfaren arbetstagare
Ännu är det inte bråttom på pension, fastän mycken erfarenhet har samlats.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Arbetssökande
Dagpenning snabbt till kontot från kassan. Hitta ny riktning i arbetslivet med hjälp av karriärcoachning.
Icon
Elämäntilanne uran alku
I början av karriären
Våra sakkunniga hjälper i arbetslivsfrågor. Du får personlig sparrning för arbetsintervjun.
Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Småbarnsåren
Fart på arbetet och hemma. Koncentrerar du dig på rätt saker? Karriärcoachen hjälper dig få riktning på arbetslivet.
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.