Hoppa till huvudinnehållet

Arbetslöshet

Turvallisuus, kiipeäminen, työttömyysturva

Arbetslöshet

Som medlem i Pro tillhör du Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd om villkoren har uppfyllts. Kassan säkrar din utkomst vid arbetslöshet, alterneringsledighet och sysselsättningsfrämjande tjänster. Den vägleder, ger också råd och information om olika förmåner och hur man ansöker om dem. Som medlem betjänas du av erfarna experter som känner till branschens särdrag och hjälper dig med alla frågor som rör arbetslöshetsskydd. Undersökningar visar att handläggningstiderna hos Arbetslöshetskassan Pro är bland de snabbaste i Finland. Så du är trygg om du blir arbetslös.
Vill du veta mer om utkomstskydd?

I Arbetslöshetskassan Pros e-tjänst kan du bläddra bland och uppdatera dina egna uppgifter och få betalningsrelaterad information, kommunicera med kassans förmånshandläggare och skicka ansökningar om dagpenning (samtliga) och bilagor elektroniskt. Tjänsten är avgiftsfri för medlemmar.

Kassan säkrar din utkomst även vid alterneringsledighet och sysselsättningsfrämjande tjänster.

Funderar du på om du är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning?

Hur mycket inkomstrelaterad dagpenning får du eller när inbetalas pengarna på ditt konto? Inkomstrelaterad dagpenning utbetalas om du har uppfyllt arbetsvillkoret under din medlemskapsperiod och betalat medlemsavgifter för arbetsperioden.

Arbetsvillkoret uppfylls när du har haft avlönat arbete under tillräckligt lång tid före arbetslösheten där arbetstiden har överskridit den fastställda minimitiden per vecka.

Kasvin lehtiä
Vi stöttar dig under arbetslösheten
Kasvin lehtiä

Även den skarpaste experten eller chefen kan ibland bli arbetslös. Som medlem i Pro tillhör du Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat utkomstskydd om villkoren har uppfyllts. När du letar efter ett nytt jobb hjälper vi dig också med personlig sparrning, videor eller webbseminarier, hur det passar dig.

Vakava kokenut mies
Var kan jag få information om inkomstrelaterad dagpenning?”
Mer information om inkomstrelaterad dagpenning och hur du ansöker om den finns i vår bifogade broschyr. Annars är du alltid välkommen att kontakta arbetslöshetskassans experter.
Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.