Hoppa till huvudinnehållet

I början av karriären

Image
Kaksi ihmistä, mies ja nainen, katsovat karttaa ja suunnittelevat tulevaa

I början av karriären

Söker du efter den första riktiga arbetsplatsen eller stadigvarande arbete? Behöver du råd hur du ska föra fram dina egna styrkor i arbetsansökan? Här hittar du information i anslutning till din livssituation.
Är du ännu inte medlem? Anslut dig redan i dag!

 

Se hur Pro kunde hjälpa just dig i början av karriären

 


Våra kärntjänster
Sininen turkoosi aaltoileva tausta
Kollektivavtalet för din bransch till ditt förfogande

Den synligaste delen av vårt arbete är att avtala och övervaka avtalen. Vi avtalar med arbetsgivaren om bland annat minimilöner, arbetstider och lönetillägg. 

Aikuinen mies, puhelin
Våra sakkunniga till din tjänst

Utöver förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen på din egen arbetsplats har du  Pros sakkunniga och jurister till din hjälp. Rättshjälpen är helt riskfri och gratis för dig. 

Aikuinen nainen puhuu videopuhelua, koulutus tai tapaaminen, skype
Du får sparrning och råd för att utvecklas i arbetslivet

Du får konfidentiella och konkreta råd av en personlig karriärcoach. Med hjälp av coachningen har du framgång i karriären, kan föra fram din kompetens och klarar arbetsintervjun.

I början av karriären
Kokenut nainen, puhelin
Löneräknaren ger undersökt fakta för beslutsfattande

Vilket skulle ditt löneönskemål vara på ny arbetsplats eller hur skulle du motivera det? Med hjälp av våra elektroniska löneräknare utreder du vad det lönar sig för dig att be i lön i olika branscher eller på olika håll i Finland.

Aikuinen mies, puhelin
Informationsbanken för arbetslivet ger svar på frågor

Betalades semesterpremien eller slutlönen rätt? I informationsbanken för arbetslivet hittar du svaret. Om du inte hittar svar på din fråga kan du vända dig till våra sakkunniga i arbetslivsfrågor.

Nuori nainen hymyilee sohvalla, puhelin kädessä
Se videor och webbinarier då du vill

Vi erbjuder en hisnande mängd arbetslivsvideor och -webbinarier som du kan nyttja precis då du vill. Du får information, tips och inspiration.

Våra övriga tjänster
Ofta ställda frågor i din livssituation

Förtroendemannen representerar i företaget Fackförbundet Pros organiserade arbetstagare och övervakar tillämpningen av lagar och avtal.

Förtroendemannen hjälper medlemmarna i sitt förbund i problemsituationer och är med och utvecklar arbetsgemenskapen. Han eller hon fungerar som den primära företrädaren, som arbetstagarna valt, i förhandlingssituationer.

På arbetsplatsen bör alla förbundets medlemmar få veta vem som är deras förtroendeman.

Din lön ska betalas den sista dagen i löneperioden om inget annat har avtalats. I regel bestäms lönedagen i ditt arbetsavtal eller det kollektivavtal som ska följas i anställningen. Om din lön förfaller på en söndag eller kyrklig helgdag betalas den ut föregående vardag. Löneutbetalningen bör ske regelbundet på de datum som överenskommits i avtalen. Om lönedagen inte har avtalats betalas lönen en gång i månaden. Om lönen fastställs för en period som är kortare än en vecka kan den betalas ut två gånger i månaden.

På den ordinarie lönedagen betalas lönerna ut för varje arbetsperiod. I flera kollektivavtal har man dock kommit överens om att icke-regelbundna tillägg, såsom övertid och skifttillägg kan betalas ut i samband med den löneutbetalning som följer arbetsmånaden. Om en del av din lön bestäms av en vinstandel, provision eller annan liknande grund kan betalningsperioden för denna andel vara längre än den som föreskrivs, dock högst 12 månader.

Om den förfallna lönen inte betalas ut ska du kräva att arbetsgivaren betalar den försenade lönen omedelbart. Om du inte får svar på utebliven löneutbetalning inom skälig tid, eller om lönen inte har betalats ut inom två veckor efter dess förfallodatum med lön för väntetiden och dröjsmålsränta kan du lämna in en ansökan om lönegaranti. Lönegarantisystemet garanterar betalning av fordringar som härrör från arbetstagarens anställningar i händelse av arbetsgivarens insolvens. Ansökan om lönegaranti ska lämnas in till NTM-centralen senast tre (3) månader efter fordringens förfallodag.

Vår elektroniska löneräknare hjälper våra medlemmar att bedöma sina lönenivåer. Uppgifterna baseras på en storskalig medlemsundersökning. Lönefrågor kan också utredas genom att prata med förtroendemannen på arbetsplatsen eller genom att kontakta Pros avtalsexpert på närmaste regionkontor.

Om du har kommit överens med din arbetsgivare om en nettolön kan du uppskatta beloppet för din bruttolön med hjälp av en netto-/bruttolöneräknare. Räknaren lämpar sig för situationer där nettolönen är den enda löneinkomsten och arbetsgivaren inte ansvarar för att betala skatt på andra inkomster.

Du får också betalt under din semester. Utöver detta får du vanligtvis semesterpremie/-penning. Semesterpremie är extra ersättning utöver din semesterlön, vilket är 50 procent av din semesterlön. Den betalas utöver den normala lönen vanligtvis antingen före eller efter semestern eller i två delar före och efter semestern.

Ett arbetsavtal där arbetstagarens arbetstid under en angiven period varierar mellan minimi- och maximiarbetstiden som arbetsgivaren erbjuder på grundval av arbetet kallas i arbetsavtalslagen för ett avtal med varierande arbetstid. I avtal med varierande arbetstid ingår också arbetstidsarrangemang där arbetstagaren åtar sig att arbeta för arbetsgivaren om hen kallas separat (så kallade extratider, dvs. anställda som inkallas att arbeta vid behov).

Avtal med varierande arbetstider får endast tillämpas när arbetsgivarens behov av arbetskraft verkligen varierar. På arbetsgivarens initiativ får den minimiarbetstid som inskrivs i arbetsavtalet inte vara lägre än vad som krävs av arbetsgivarens behov av arbetskraft. Om den faktiska arbetstiden för de föregående sex månaderna visar att den överenskomna minimiarbetstiden inte motsvarar arbetsgivarens faktiska behov av arbetskraft, ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran förhandla fram en ändring av arbetstidsvillkoret för att tillgodose det faktiska behovet. Förhandlingarna ska ske inom skälig tid och arbetstagaren har rätt att använda en assistent i förhandlingarna.

I början av anställningen måste arbetsgivaren ge arbetstagaren en förklaring av de situationer och i vilken utsträckning arbetsgivaren behöver arbetskraft. Denna information kan finnas i arbetsavtalet eller i en separat rapport.

En person som arbetar med ett varierande arbetstidsavtal har också rätt till sjuklön och lön under uppsägningstiden. Vid upprättandet av arbetsskiftsförteckningen måste arbetstagaren ges möjlighet att ange i vilken utsträckning och på vilka villkor hen kan ta emot arbete om arbetsgivaren kan erbjuda mer än den minimiarbetstid som föreskrivs i avtalet. Således behöver inte ens en nollavtalspart längre gå med på obegränsat mertidsarbete.

Man försöker ofta hantera för stor arbetsbörda genom att öka tiden som används till arbetet.  Arbetstakten ökar, pauserna faller bort och man fortsätter arbetet till och med på fritiden. Fastän övervakning av arbetstiden är arbetsgivarens lagstadgade uppgift, så vet arbetsgivaren inte alltid hur mycket egen tid arbetstagarna använder för arbetet. Om du utan att märka det håller på att hamna i en 24/7 arbetscirkel, stanna upp och tänk efter. Är det klokt att jobba så enormt med tanke på din ork? Blir arbetsgivaren van att kräva allt mer då du fortsätter arbetsdagen på egen tid? Skulle det vara dags att ta en diskussion med chefen?

Förtroendepersonerna informerar om arbetstidsnormernas innehåll. 

Semesterpremie/-penning är ett extra arvode utöver din semesterlön, vilket är 50 procent av din semesterlön. Den betalas utöver den normala lönen vanligtvis antingen före eller efter semestern eller i två delar före och efter semestern. Semesterpremien/-penningen grundar sig inte på semesterlagen, utan på kollektivavtal, arbetsavtal eller praxis på arbetsplatsen. (* Det heter semesterpremie i den privata sektorn och semesterpenning i den offentliga.)

Semesterersättning avser ersättning som betalas ut när en anställning upphör eller när arbetstagaren till exempel ska göra sin militärtjänst. Semesterersättningen ersätter outnyttjad semester. Semesterpremie/-penning bör därför inte förväxlas med semesterlön eller semesterersättning, eftersom dessa två baseras på lagen.

Icon
Elämäntilanne yrittäjä
Företagande
ProSoolo underlättar vardagen och gör den säkrare samt erbjuder ensamföretagare möjligheter att nätverka.
Icon
Elämäntilanne arkistunut työ
Framåt i karriären
Karriärcoachen hjälper att ta riktning i arbetslivet. I vad annat än i ditt nuvarande arbete kunde din kompetens vara till nytta?
Icon
Elämäntilanne opiskelu
Studietiden
Det kan vara utmanande att kombinera studier och arbete. Du får hjälp och tips av oss.
Icon
Elämäntilanne uralla eteenpain -ikoni
Erfaren arbetstagare
Ännu är det inte bråttom på pension, fastän mycken erfarenhet har samlats.
Icon
Elämäntilanne työnhakija
Arbetssökande
Dagpenning snabbt till kontot från kassan. Hitta ny riktning i arbetslivet med hjälp av karriärcoachning.
Icon
Elämäntilanne uran alku
I början av karriären
Våra sakkunniga hjälper i arbetslivsfrågor. Du får personlig sparrning för arbetsintervjun.
Icon
Elämäntilanne ruuhkavuodet
Småbarnsåren
Fart på arbetet och hemma. Koncentrerar du dig på rätt saker? Karriärcoachen hjälper dig få riktning på arbetslivet.
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.