Hoppa till huvudinnehållet

Intressebevakningssektorer och regionkontor

Intressebevakningssektorer och regionkontor

Pros intressebevakning består av fem sektorer: industri, finans, service, ict- och kommunikation samt offentlig sektor. Sektorerna sköter sina avtalsbranschers förhandlingsverksamhet och påverkar till exempel lagstiftning rörande löntagarna. Vart och ett av de 75 kollektiv-, arbetskollektiv- och tjänstekollektivavtalen har en eller flera ansvariga branschombudsmän. Intressebevakningsarbetet i regionkontoren sköts av avtalsexperter. De anställda inom intressebevakningen arbetar i Fiskehamnen i Helsingfors och i förbundets regionkontor.
Kontaktuppgifter

I förbundet arbetar en stor grupp sakkunniga i olika branscher. Du hittar deras kontaktuppgifter bakom länken nedan.

Rahoitus, talous, palkanlaskenta, raha ja talous
Finanssektorn
Rahoitus, talous, palkanlaskenta, raha ja talous

Förhandlar tre kollektivavtal med allmänt bindande verkan för finansieringsbranschen, kreditupplysnings- och inkassobranschen och penningbehandlingsbranschen. Därtill fyra avtal på företagsnivå: Danske Bank, Pensionsskyddscentralen, Finnvera och Crosskey. Sköter också intressebevakningen för tjänstemännen i försäkringsbranschen.

Direktör är Antti Hakala.

Ict- och kommunikationssektorn

Förhandlar kollektivavtal för bland annat TeliaSonera, Elisa, DNA samt företag som sköter service och upprätthållande av datanät. Svarar för kollektivavtalen för tjänstemännen i call center samt i elektronisk och tryckt media.

Direktör är Antti Hakala.

Silmälasit pöydällä
Servicesektorn
Silmälasit pöydällä

Förhandlar tiotals kollektivavtal med allmänt bindande verkan eller kollektivavtal på företagsnivå. Till sektorn hör kollektivavtalen för byggnads-, fastighetsservice-, transport- och logistik- samt  bland annat spelbranschen,  bokföringsbyråer, privata laboratorier och stuveribranschen.

Direktör är Minea Pyykönen.

Jyväskylän yliopisto
Offentliga sektorn
Jyväskylän yliopisto

Största delen av medlemmarna i den offentliga sektorn arbetar i statens ämbetsverk och anstalter, på universitet, i statsägda företag, men också i privata branscher. Förhandlar ett tjugotal arbets- och tjänstekollektivavtal.

Avtalsbranscher är bland annat staten, universiteten, Paltas allmänna kollektivavtal för specialbranscher, Alkos tjänstemän, Helsingfors universitets fastighetstjänster, Finlands nationalgalleri, den privata socialservicebranschen, rådgivningsbranschen, seminologer och konstbefruktningsstationer och Unigrafia.  

Direktör är Niko Simola.

Kaksi insinööriä näkyy läpi suuren hammaspyörän akselin, metalliteollisuus
Industrisektorn
Kaksi insinööriä näkyy läpi suuren hammaspyörän akselin, metalliteollisuus

Förhandlar tiotals kollektivavtal, de flesta med allmänt bindande verkan. Till sektorn hör bland annat teknologiindsutrin, bilbranschen, skogsindustrin (papper och träförädling), kemiska industrin, livsmedelsindustrin, energibranschen och konsumtionsvaruindustrin samt planerings- och konsultbranschen.

Direktör är Anssi Vuorio.

Suomen kartta
Regionkontor
Suomen kartta

Regionkontoren finns i Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Branschombudsmännen som arbetar i regionkontoren hjälper våra medlemmar med arbetslivsfrågor och stöder föreningarnas verksamhet.

Kontoren deltar i sin region i samhällelig påverkan, utbildnings- och näringspolitik och upprätthåller Pros lokala samarbetsrelationer.

Regionverksamheten leds av direktör Heikki Tuominen.