Hyppää pääsisältöön

Edunvalvontasektorit ja aluetoimistot

Edunvalvontasektorit ja aluetoimistot

Pron edunvalvonta muodostuu viidestä sektorista: teollisuus-, finanssi-, palvelu-, ict- ja viestintäsektorista sekä julkisesta sektorista. Sektorit hoitavat sopimusalojensa neuvottelutoiminnan ja vaikuttavat esimerkiksi palkansaajia koskevaan lainsäädäntöön. Kullakin 75 työ- ja virkaehtosopimuksella on yksi tai useampi sopimusalavastaava. Aluetoimistoissa edunvalvontatyötä tekevät sopimusasiantuntijat. Edunvalvonnan henkilöstö työskentelee Helsingin Kalasatamassa ja liiton aluetoimistoissa.
Yhteystiedot

Liiton palveluksessa työskentelee laaja joukko eri alojen asiantuntijoita. Heidän yhteystietonsa löydät oheisesta linkistä.

Antti Hakala
Finanssisektori
Antti Hakala

Neuvottelee kolme yleissitovaa työehtosopimusta rahoitusala, luottotieto- ja perintäala sekä rahankäsittelyala. Lisäksi neljä talokohtaista työehtosopimusta: Danske Bank, Eläketurvakeskus, Finnvera ja Crosskey. Myös vakuutusalan toimihenkilöiden edunvalvonta.

Johtaja Antti Hakala.

Antti Hakala
Ict- ja viestintäsektori
Antti Hakala

Neuvottelee työehtosopimukset muun muassa TeliaSoneralle, Elisaan, DNAlle sekä tietoverkkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville yrityksille. Vastaa call centereiden sekä sähköisen ja painetun median toimihenkilöiden työehtosopimuksista.

Johtaja Antti Hakala.

Minea Pyykönen
Palvelusektori
Minea Pyykönen

Neuvottelee kymmeniä yleissitovia tai yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Sektorille kuuluvat rakennus- ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimukset. Lisäksi sektori neuvottelee sopimukset kuljetus- ja logistiikka-alalle sekä muun muassa pelialan, tilitoimistojen, sekä laboratorio- ja ahtausalan työehtosopimukset.

Johtaja Minea Pyykönen.

Niko Simola
Julkinen sektori
Niko Simola

Suurin osa julkisen sektorin jäsenistä työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa, yliopistoissa, valtion omistamissa yrityksissä mutta myös yksityisillä aloilla. Neuvottelee parikymmentä työ- ja virkaehtosopimusta. Sopimusaloja ovat muun muassa valtio, yliopisto, Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus, Alkon toimihenkilöt, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut, Kansallisgalleria, yksityinen sosiaalipalveluala, neuvonta-ala, seminologit ja keinosiemennysasemat ja Unigrafia.  

Johtaja Niko Simola.

Anssi Vuorio
Teollisuussektori
Anssi Vuorio

Neuvottelee kymmeniä työehtosopimuksia, joista valtaosa yleissitovia. Sektorille kuuluvat muun muassa teknologiateollisuus, autoala, metsäteollisuus (paperi- ja puunjalostus), kemianteollisuus sekä elintarviketeollisuus, energiateollisuus, kulutustavarateollisuus ja suunnittelu- ja konsulttiala.

Johtaja Anssi Vuorio.

Heikki Tuominen
Aluetoimistot
Heikki Tuominen

Sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Aluetoimistoissa työskentelevät sopimusala-asiantuntijamme auttavat jäseniämme työelämäkysymyksissä ja tukevat yhdistysten toimintaa.

Toimistot osallistuvat alueellaan yhteiskunnalliseen, koulutus- ja elinkeinopoliittiseen vaikuttamiseen sekä ylläpitävät Pron paikallisia yhteistyösuhteita.

Aluetoimintaa johtaa Heikki Tuominen.