Hoppa till huvudinnehållet

Media och logor

Linssinheijastus sinisellä taustalla.

Media och logor

Pros kommunikationsenhet betjänar medierna i frågor om Fackförbundet Pros verksamhet, kommunikation, publikationer och nyheter.

Kommunikationsenhetens kontaktuppgifter

Du tar väl kontakt enligt ansvarsområdena.

kommunikationsdirektör, medlemstjänster, utbildning, dataenheten, kommunikationstjänster, samhällspåverkan
+358 50 336 6286
kommunikationschef, kommunikationstjänster
+358 40 773 6591
informatör, kommunikationstjänster
+358 50 514 5073
informatör, kommunikationstjänster
+358 40 522 8852
kommunikationsexpert, kommunikationstjänster
Borta till 30.6.2022
+358 50 462 1116
kommunikationsexpert, kommunikationstjänster
+358 40 583 8561
chefredaktör, kommunikationstjänster
+358 40 517 8311

Samhällelig påverkan

ansvarig forskare, samhällspåverkan
+358 50 444 6390
forskare, samhällspåverkan
+358 45 7731 4358
expert i närings- och miljöpolitikärenden, samhällspåverkan
+358 50 339 2604
expert i ekonomisk politik, samhällspåverkan
+358 44 275 8797

Nyaste aktuellt

Du kan kanske vara intresserad av de här

Valtakunnansovittelijan toimisto Bulevardilla
Nyheter
Publicerad 09.05.2022
Medlingen i tjänstemännens arbetstvist i ict-branschen fortsätter lördag 14.5 klockan 13.00 på riksförlikningsmannens byrå. 
Nyheter
Publicerad 08.05.2022
Medlingsbudet som gavs 6.5 löser inte de långvariga problemen i branschen och den erbjudna löneuppgörelsen höjer inte tillräckligt de lägsta lönerna i branschen. Därför har Pro förkastat medlingsbudet och varslat om ny strejk i branschen.
Valtakunnansovittelijan toimisto Bulevardilla
Nyheter
Publicerad 07.05.2022
Svarstiden för medlingsbudet i ict-branschen har på Pros begäran förlängts till i morgon söndag 8.5 klockan 19.00.
Valtakunnansovittelijan toimisto.
Nyheter
Publicerad 06.05.2022
Ett medlingsbud har getts i arbetstvisten i ict-branschen. Parterna svarar på det före klockan 16 i morgon 7.5.
Kuvassa tyhjä toimisto
Nyheter
Publicerad 06.05.2022
Medlingen i tjänstemännens arbetstvist i ict-branschen började idag 6.5 klockan 14.30 på riksförlikningsmannens byrå och den fortsätter ännu. Pro har bestämt att från nästa veckas måndag 9.5 betalas strejkbidrag för sju dagar i veckan. 
Valtakunnansovittelijan toimisto Bulevardilla
Nyheter
Publicerad 05.05.2022
Medlingen i ict-branschens arbetstvist har pågått flera timmar idag torsdag under ledning av förlikningsman Jukka Ahtela. Medlingen fortsätter på riksförlikningsmannens byrå.
Kunta-alalla on alkanut lakko.
Nyheter
Publicerad 05.05.2022
Fackförbundet Jyty har inlett en strejk i kommunbranschen. Pro-medlemmar som arbetar i kommunbranschen inom tillämpningsområdet för Jytys avtal deltar också i strejken och Pro betalar strejkbidrag till dem.
Valtakunnansovittelijan toimisto Bulevardilla
Nyheter
Publicerad 05.05.2022
Medlingen i tjänstemännens arbetstvist i ict-branschen fortsätter den 5 maj på riksförlikningsmannens byrå.
Pro Goes Future -sarjassa haastatellaan Lasse Laatusta.
Nyheter
Publicerad 05.04.2022
Emeritus arbetsmarknadsdirektör Lasse Laatunen tror att vi kan befinna oss i historiens allvarligaste kris för arbetsmarknaden. Han bedömer att ett beteende likt UPM:s förfarande kan vara ett hot mot samhällsfreden.
Sankaluurit ovat pöydällä.
Nyheter
Publicerad 04.04.2022
Vår telefontjänst betjänar den här veckan 5.4–7.4 enligt en avvikande tidtabell på grund av utbildning för personalen.
Nyheter
Publicerad 03.04.2022
I universitetens kollektivavtalsförhandlingar har det idag uppnåtts ett förhandlingsresultat. Det kommer härnäst att behandlas i parternas förvaltningar. Vi informerar mera efter förvaltningsmötena.
Paperiteollisuuden neuvottelukunnan kannanotto
Nyheter
Publicerad 17.03.2022
Fackförbundet Pros förhandlingsdelegation för pappersindustrin fördömer skogsbolaget UPM:s beteende på arbetsmarknaden i hemlandet. Enligt pappersindustrins förhandlingsdelegation riskerar UPM med sitt eget beteende onödigt framtiden och arbetsplatserna för företaget som är mycket lönsamt.
Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.