Hoppa till huvudinnehållet

För media

För media

Söker du en expert? Behöver du intervjua någon i arbetslivsfrågor?
Pros kommunikationsenhet betjänar medierna i frågor om Fackförbundet Pros verksamhet, kommunikation, publikationer och nyheter.

Vad är Fackförbundet Pro?

Fackförbundet Pros medlemmar är utbildade proffs, sakkunniga och chefer oberoende av bransch.

Vi är en stark, kunnig och ansvarsfull påverkare i det finländska arbetslivet och på arbetsmarknaden. Vår grunduppgift är att förbättra utkomsten i olika livssituationer, välbefinnande i arbetet och på fritiden samt utvecklings- och sysselsättningsmöjligheter för våra medlemmar och dem som utbildar sig för branschen. Vi erbjuder mångsidiga, nyttiga och värdefulla medlemsförmåner och -tjänster.

Vi har 120 000 medlemmar och vi förhandlar 75 kollektiv-, arbets- och tjänstekollektivavtal.  Vi hör till STTK. 

Pros ledningsgrupp

ordförande, styrelsen
+358 50 576 0389
ekonomi- och förvaltningsdirektör, förvaltningens tjänster, ekonomienheten, dataenheten
+358 40 567 1477
direktör, intressebevakning
Antti Hakala är direktör för ict- och kommunikationssektorn och finanssektorn.
+358 40 533 7413
direktör för samhällsrelationer, medlemstjänster, utbildning, samhällspåverkan
+358 40 52 98 113
direktör, intressebevakning
Minea Pyykönen är direktör för servicesektorn.
+358 400 823 008
direktör, intressebevakning
Niko Simola är direktör för den offentliga sektorn.
+358 40 566 8517
direktör, intressebevakning
Anssi Vuorio är direktör för industrisektorn.
+358 50 564 5376

Journalist, hittade du ingen att intervjua?

Vi hjälper dig gärna.

kommunikationschef, kommunikationstjänster
+358 050 3040 794

Nyaste aktuellt

Du kan kanske vara intresserad av de här

Pron edustajisto syyskuu 2023
Nyheter
Publicerad 21.05.2024
207 Pro-medlemmar ställer upp i valet och 100 av dem väljs till representantskapet. Kandidaterna kommer från olika håll i landet och har en gedigen facklig erfarenhet.
Vuoden työsuojeluvaltuutettu Kalle Sallila
ProStoori
Publicerad 30.04.2024
Kalle Sallila valdes till årets arbetarskyddsfullmäktig i Fackförbundet Pro. ”För mig innebär arbetarskyddet trygghet, hälsa, meningsfullt arbete och det att människor upplever sig vara uppskattade.”
ahtaajat
Nyheter
Publicerad 17.04.2024
Pro-arbetsledare i hamnarna har idag marscherat ut från sina arbetsplatser.
Nyheter
Publicerad 17.04.2024
Telefonjourerna för medlemstjänsterna, arbetsgivarinkasseringen och anställningsrådgivningen är stängda torsdagen den 18 april på grund av personalutbildning.
Kuvituskuva työnhakuun
ProStoori
Publicerad 17.04.2024
Du har blivit uppsagd och söker nytt jobb. Får rekryteraren ringa till den tidigare arbetsgivaren? Vad får din tidigare arbetsgivare berätta om dig till en ny arbetsgivare?
Kuvituskuva työhyvinvointi ja tuottavuus aiheeseen
ProStoori
Publicerad 12.04.2024
Då arbetshälsan förbättras, möjligheterna att lära sig tillsammans utvecklas och äldre arbetstagares erfarenhet utnyttjas, förbättras arbetets produktivitet och välståndet i Finland ökar.
Kuvassa kannettava tietokone
Nyheter
Publicerad 08.04.2024
Enkäten om Pros målsättningar i kollektivavtalsförhandlingarna har öppnats – genom att svara påverkar du dina framtida anställningsvillkor.
Unionens ordförande
Nyheter
Publicerad 05.04.2024
Regeringen Orpo har inte helt förstått att den svenska samarbetsmodellen som växt fram genom år av partsrelationer förutsätter att politikerna låter bli att lägga sig i lönebildningen.
Kuvituskuva artikkeliin
ProStoori
Publicerad 05.04.2024
Läs i artikeln fyra orsaker till att Finland, som en följ av regeringens åtgärder, håller på och lösgör sig från den nordiska arbetsmarknadsmodellen, som grundar sig på balanserat avtalande.
Kuvituskuva sairaana työskentely
ProStoori
Publicerad 27.03.2024
Allt fler finländare arbetar när de är sjuka, berättar Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Hur mår Finland?. Forskningsprofessor Jari Hakanen belyser orsaker och följder.
Kuvituskuva
ProStoori
Publicerad 27.03.2024
Skillnaderna mellan kvinnor och män i arbetslivet hålls seglivat oförändrade i Finland. Förändringen till ett jämställdare arbetsliv har varit mycket långsam.
Henkilökuva: Juha Luoma
ProStoori
Publicerad 26.03.2024
Servicechef Juha Luomas anställningsförhållande sades upp utan grund. Som medlem i Pro fick han gratis rättshjälp och arbetsgivaren var tvungen att betala 50 000 euro.