Hyppää pääsisältöön

Vaihe 4: Henkilökohtainen osaamisen kehittäminen

Sininen turkoosi aaltoileva tausta

Vaihe 4: Henkilökohtainen osaamisen kehittäminen

Esimies tarkastaa aiheuttaako osaamismatriisi muutostarpeita toimenkuvissa. Osaamismatriisin vaikutus henkilökohtaisen toimenkuvan mukaisiin tehtäviin käsitellään esimiehen ja työntekijän välillä esimerkiksi kehityskeskusteluiden yhteydessä.

Askel 8 — henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

Työntekijän osaamistarpeet työtehtävissä ja osaamistavoitteet käydään läpi hyödyntäen yksikön osaamismatriisia sekä henkilökohtaista toimenkuvaa.

Arviointi voidaan tehdä kolmivaiheisesti:

 1. työntekijä tekee itsearvioinnin
 2. esimies tekee arvioinnin
 3. lopuksi keskustellen tehdään lopullinen arvio tilanteesta (esim. kehityskeskustelussa)

Osaamisen arvioinnin asteikkona voidaan käyttää

 • hallitsee ammattimaisesti
 • ei hallitse ja vaatii kehittämistä
 • ei tarvitse.

tai

 1. = pihalla/ei tarvitse
 2. = hajulla, osaa alkeet ja tarvitsee opastusta
 3. = hanskassa, osaa toimia itsenäisesti
 4. = ytimessä, osaa opastaa ja opettaa muita
 5. = guru, jota pyydetään kehittämään alaa.

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomio kohtiin, joissa todetaan olevan kehittämistarvetta.
Esimies ja työntekijä laativat kehittymissuunnitelman, johon on kirjattu miten ja milloin osaaminen hankitaan.
Osaamisen hankkimiskeinoja ovat mm. valmennus, työssä oppiminen tai itseopiskelu
Katso edellinen

Vaihe 3. Osaamisvaatimusten purkaminen yksiköille/prosesseille/tiimeille

Katso seuraava

Vaihe 5: Yritystason kehittämissuunnitelma