Hyppää pääsisältöön

FIPSU edellyttää eettisten periaatteiden noudattamista ulkomaisissa rekrytoinneissa

ihmisiä pöydän ääressä
Suomen julkisen alan ammattiliittojen kansainvälinen verkosto FIPSU on laatinut eettiset periaatteet ulkomaisten työntekijöiden rekrytoimiseen. Esiin tulleet työvoiman hyväksikäyttötapaukset ja ihmiskauppa korostavat tarvetta periaatteille.

FIPSU edellyttää eettisten periaatteiden noudattamista ulkomaisissa rekrytoinneissa

Julkaistu 13.10.2021 klo 11:07
Uutiset
Suomen julkisen alan ammattiliittojen kansainvälinen verkosto FIPSU on laatinut eettiset periaatteet ulkomaisten työntekijöiden rekrytoimiseen. Esiin tulleet työvoiman hyväksikäyttötapaukset ja ihmiskauppa korostavat tarvetta periaatteille.

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Työmarkkinoiden pelisääntöjä on vahvistettava ja työntekijöiden suojelua on kehitettävä niin, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti.

Kaikilla työntekijöillä tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa oikeus järjestäytyä ja oikeus samaan palkkaan ja samoihin työehtoihin.

Suomi ei voi siirtää omaa työvoimapulaansa muiden maiden kannettavaksi. Lähtömaiden peruspalveluita ei saa rapauttaa eikä vinouttaa koulutusjärjestelmää tuottamaan ammattilaisia muiden maiden tarpeisiin.

Työehtojen valvontaa tarvitaan riittävät resurssit

FIPSU edellyttää, että ulkomailta tulevien työntekijöiden työehtojen noudattamisen valvontaan varataan riittävät resurssit. Työntekijöiden hyväksikäytöstä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja ihmiskaupasta on annettava nykyistä kovempia rangaistuksia. 

Eettiset periaatteet painottavat kielitaitoa ja työnantajan vastuuta kielikoulutuksessa. Työntekijöille, jotka eivät suoraan voi toimia koulutustaan vastaavissa tehtävissä, on luotava koulutusväylä, joka takaa vastaavan suomalaisen koulutuksen mukaisen osaamistason, riittävän kielitaidon ja mahdollisimman nopean työllistymisen koulutusta vastaaviin tehtäviin.  

Julkisen alan kilpailutuksissa ja hankinnoissa on huomioitava eettisyys sekä työehtosopimusten ja lakien noudattaminen. Hankintoja ja alihankintoja on valvottava paremmin.

FIPSU korostaa perheenyhdistämisen merkitystä ulkomailta tulevien työntekijöiden sitoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

FIPSU sitoutuu omassa työssään edistämään maahanmuuttajien kotoutumista. Yhdessä toimimalla työperäisestä maahanmuutosta voidaan tehdä eettisesti kestävää.

FIPSUn eettiset periaatteet kokonaisuudessaan >

Suomen julkisen alan ammattiliittojen kv-verkosto FIPSU tukee seitsemän julkisen alan ammattiliiton kansainvälistä edunvalvontaa ja EU-yhteistyötä. FIPSUn jäsenliitot ovat Ammattiliitto  Pro, Ammattiliitto Jyty, Ammattiliitto Unio, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja Tehy.