Hyppää pääsisältöön

Hybridityö lisääntyy rahoitusalalla -työnantajat ja työntekijät yhtä mieltä koronan vaikutuksesta

Nainen tekee etätöitä tietokoneella.
Koronan jälkeen töitä tehdään sekä etänä että konttoreilla, kertovat rahoitusalan työnantajat ja työntekijät tuoreessa kyselyssä, jossa selvitettiin koronan vaikutuksia rahoitusalan työelämään. 

Hybridityö lisääntyy rahoitusalalla -työnantajat ja työntekijät yhtä mieltä koronan vaikutuksesta

Julkaistu 04.05.2021 klo 07:30
Uutiset
Koronan jälkeen töitä tehdään sekä etänä että konttoreilla, kertovat rahoitusalan työnantajat ja työntekijät tuoreessa kyselyssä, jossa selvitettiin koronan vaikutuksia rahoitusalan työelämään. 

Koronaviruksen vuoksi yhdeksän kymmenestä rahoitusalan työntekijästä siirtyi etätöihin. Työntekijät suhtautuivat etätyön jatkumiseen koronan jälkeen erittäin myönteisesti: 42 prosenttia vastaajista haluaisi työskennellä etänä 2–3 päivänä viikosta.  Joka neljäs työntekijä haluaisi työskennellä etänä 4–5 päivää viikosta.  

Työnantajista 60 prosenttia arvioi, että heidän yrityksessään etätöitä tehdään jatkossa 2–3 päivää viikossa. Suurilla työpaikoilla etätyön jatkumiseen suhtauduttiin positiivisemmin, kun taas pienillä työpaikoilla oli enemmän varauksellisuutta.  

- On tärkeää, että etätyömahdollisuutta tarkastellaan jatkossa rahoitusalalla ennakkoluulottomasti. Samalla on toki pidettävä huolta etätyön tekemisen edellytyksistä, kuten ergonomiasta, johtaja Antti Hakala Ammattiliitto Prosta sanoo.

Etätyöt ovat olleet mieluisa muutos, sillä niitä on tehty rahoitusalalla vähän muihin aloihin verrattuna. Etätyöt ovat lisänneet työnteon joustavuutta ja häiriöttömän työajan määrää sekä helpottaneet perheen ja työn yhteensovittamista.  Erityisesti naiset kokivat työhyvinvoinnin lisääntyneen etätöissä, tätä mieltä oli 54 prosenttia naisista. Miehistä samalla kannalla oli 35 prosenttia. Työnantajien mielestä työntekijöistä on tullut etätöiden myötä omatoimisempia kuin aiemmin.

Kasvokkain kohtaamisilla iso merkitys

Etätöiden huonoimpina puolina nousivat esiin vaikeudet hiljaisen tiedon siirtymisessä ja työyhteisöön kiinnittymisessä, kun ihmiset eivät enää tapaa työpaikoilla vapaamuotoisesti. 

- Kun koronan jälkeen paluu työpaikoille mahdollistuu, täytyy keskustella siitä, miten hybridityöstä saadaan kaikki irti. Milloin ollaan samaan aikaan konttoreilla, jotta esimerkiksi hiljainen tieto saadaan siirtymään ja etätöiden huonot puolet saadaan taklattua? Kollegoiden kohtaamisella kasvokkain on edelleen suuri merkitys, kertoo Finanssialan kehitysjohtaja Katja Repo.

Hän toimii projektipäällikkönä rahoitusalan työntekijöiden ja työnantajien yhteisessä Finanssityö2030-hankkeessa, jonka yhteydessä kysely tehtiin.  

Teknistä osaamista kotikonttoreille

Etätyö on tuonut lisää vaatimuksia henkilöstön osaamiselle.  Sekä työntekijöiden että työnantajien mielestä etätyökalujen hallinnassa ja teknisen osaamisen kehittämisessä on runsaasti parantamisen varaa.  

- Kotikonttorilla ei voi kääntyä ihan yhtä helposti vierustoverin tai IT-osaston puoleen, vaan ongelmia joutuu ratkomaan enemmän yksin, Repo arvioi.  

Aula Researchin tekemään kyselyyn vastasi tammi-helmikuussa 300 työntekijöiden ja 168 työnantajien edustajaa. Finanssityö2030-hanke kerää tietoa rahoitusalan uusista toimintatavoista erityisesti korona-aikana ja levittää hyviä käytäntöjä. Finanssiala ja Palvelualojen työnantajat Palta toteuttavat hankkeen yhteistyössä Ammattiliitto Pron, Ammattiliitto Union ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanssa.  

Tutustu kyselyyn tarkemmin täällä