Skip to main content

Jorma Malinen fortsätter som Pros ordförande

Till Fackförbundet Pros ordförande för perioden 2020–2024 valdes Jorma Malinen. Han var ordförande även föregående fyraårsperiod 2016–2020. Valet gjordes av Pros representantskap som sammankommit idag den 13 november.

Jorma Malinen fortsätter som Pros ordförande

Publicerad 13.11.2020 at 12:28
Uutiset
Till Fackförbundet Pros ordförande för perioden 2020–2024 valdes Jorma Malinen. Han var ordförande även föregående fyraårsperiod 2016–2020. Valet gjordes av Pros representantskap som sammankommit idag den 13 november.

Pro Nyheter / Pressmeddelande 13.11.2020

Jorma Malinen anser att en av de viktigaste uppgifterna under ordförandeperioden som inleds är att Pro är förhandlingspart även i eventuella lokala kollektivavtal.  

– Våra medlemmar vill att Pro förhandlar alla centrala anställningsvillkor och avtalar om arbetsfred även lokalt i samarbete med förtroendemännen. På fackets axlar vilar det att se till avtalssamhället och rättvisa, jämställdhet med alla begrepp och inkomstutveckling i arbetslivet samt köpkraften, säger Malinen.

Nettoantalet för Pros betalande medlemmar vände till positivt under representantskapsperioden som avslutas och förbundets ekonomi förstärktes. Enligt Malinen utvecklas arbetsmarknadsmiljön fortfarande i en riktning där det råder allt mer behov och efterfrågan på större och starkare förbundshelheter.

– Pro måste vara i framkant i den här utvecklingen. Pro har under årens lopp varit en intressant kompanjon för förbund. I början av år 2021 blir Försäkringsmannaförbundet en del av Pro.

Malinen vill utvidga Pro även genom att identifiera nya branscher och erbjuda organisering och avtalsverksamhet till nya målgrupper.

– Vi måste kunna reagera bättre och snabbare på förändring. Vi måste ha förmåga att lyssna aktivt på våra medlemmar och det omkringliggande samhället, i hemlandet och internationellt, sade Malinen.

– Medlemmarna förväntar sig att förbundet är deras röst i media. Vi fortsätter Pros linje i ibruktagandet av nya former och kanaler för kommunikation och påverkan för att stärka medlemmarnas röst. 

Vem är Jorma Malinen?

Pros omvalda ordförande är 61-årig båtteknikplanerare från Vahto bredvid Åbo. Han har lett Pro sedan år 2014. Han är gift och har familj. Hans intressen är läsning, musik, matlagning och friluftsliv. På grund av arbetet har han ett andra hem i Esbo.  

 

Bekanta dig med Jorma Malinens tal 13.11.2020 i representantskapet >>