Hoppa till huvudinnehållet

Medlemsavgiftserbjudandet för nyexaminerade upphörde 2022

Nuori nainen hymyilee kuvassa.

Medlemsavgiftserbjudandet för nyexaminerade upphörde 2022

Utnyttja Pros medlemsavgiftserbjudande och njut av sänkt medlemsavgift till slutet av examensåret och hela följande kalenderår.

Blev du just färdig och fick du arbetsplats?
Utnyttja medlemsavgiftserbjudandet!

Medlemsavgiftserbjudandet är för dig som är nyexaminerad och har arbetsplats. Du får hisnande förmåner och tjänster av oss för arbetslivet och fritiden.

Du får gratis resenär- och olycksfallsförsäkring för fritiden, kurser och webbinarier, personlig karriärcoachning, evenemang och möjlighet att nätverka. Du har även Pros semesterställen till ditt förfogande.

Dessutom får du stöd av förtroendemannen på din arbetsplats och den egna branschens kollektivavtal, som är en betydligt bättre grund än lagen för att förhandla om anställningsvillkoren.

Du kan ta i bruk erbjudandet genom att fylla i anslutningsblanketten och välja punkten "Jag utnyttjar diamanterbjudandet".

Du har tillgång till arbetslivets sakkunniga
Medlemskap i Arbetslöshetskassan Pro: du kan intjäna arbetsvillkor för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd
Du betalar bara 0,8 % av löneinkomsten (max. 49 € i månaden) till slutet av examensåret och följande kalenderår – klar inbesparing!

Ta i bruk erbjudandet inom sex månader från det du blev färdig


Du betalar bara 0,8 % av löneinkomsten (max. 49 € i månaden) till slutet av examensåret och följande kalenderår. Du kan använda erbjudandet genom att ansluta dig inom sex månader från det du fick din examen.

Erbjudandet gällde till 31.12.2022 och det trädde i kraft från datum för undertecknandet av anslutningsblanketten. Erbjudandet fås inte retroaktivt och då det upphör övergår du till att betala normal medlemsavgift. Vi kan be dig om examensbetyg. Samtidigt övergår du till normalmedlem i Fackförbundet Pro.