Hoppa till huvudinnehållet

Medlemsvärvningstävling för föreningarna

voittaja

Medlemsvärvningstävling för föreningarna

Pro arrangerar en medlemsvärvningstävling för sina medlemsföreningar. Syftet med tävlingen är att värva nya ordinarie medlemmar.

Tidpunkt: 1.8–31.12.2021

Tävlingen har tre kategorier och de två bästa i var kategori belönas. Alla föreningar deltar automatiskt i de två första kategorierna, i den tredje deltas med Webropol-blankett.
nainen, nuttura
Kategori 1

Till antalet flest medlemmar  Föreningen som under tävlingen fått flest nya medlemmar vinner.

tumma mies
Kategori 2

Relativt sett flest medlemmar: Antalet nya medlemmar under tävlingen räknas i relation till föreningens medlemsantal 31.7.2021 – föreningen som procentuellt fått flest medlemmar vinner.

nainen vinossa
Kategori 3

Ny medlemsvärvningsidé: Föreningen som kommit på en innovativ, inspirerande, ny, kreativ och resultatrik medlemsvärvningsidé eller -försök vinner.

confettisade
Pris
confettisade

I varje kategori belönas vinnaren och föreningen som placerat sig tvåa.

 

Vinnaren

Föreningen vinner ett 2000 euros presentkort till vald destination (Majvik, Levi, Lootholma eller Holiday Club). De som använder presentkortet ska vara medlemmar i föreningen. Presentkortet är i kraft ett år från det priset överlåtits.

Andra plats

Föreningen vinner ett 500 euros presentkort till FazerStore. Presentkortet är i kraft sex månader från det priset överlåtits.

 

Regler

1. Arrangör

Fackförbundet Pro (nedan "arrangör, "förbundet" eller "Pro", Verkstadsgatan 13 A, 00580 Helsingfors).

2. Vem som kan delta

I tävlingen kan Pros medlemsföreningar delta.

Berättigade att använda priset de vinnande föreningarna får, är endast föreningens medlemmar, vilkas medlemskap är i kraft vid tidpunkten då priset används, det vill säga medlemsavgiften har betalats i enlighet med förbundets stadgar.

Pros anställda är inte berättigade att delta i användningen av priset.

3. Tävlingens tidpunkt

Tävlingstiden är 1.8.2021–31.12.2021.

Vid uträkningen för kategorierna 1 och 2 beaktas nya medlemmar som under granskningsperioden anslutit sig som normala medlemmar.

I kategori 3 beaktas innovativa, nya, kreativa och resultatrika medlemsvärvningsidéer och dito -försök.

4. Deltagande i tävlingen och tävlingens kategorier

Tävlingens kategorier är:

  1. Till antalet flest medlemmar: Den förening vinner som under tävlingen fått till antalet flest nya medlemmar.
  2. Relativt sett flest medlemmar: Antalet nya medlemmar under tävlingen räknas i relation till föreningens medlemsantal 31.7.2021 – föreningen som procentuellt fått flest medlemmar vinner.
  3. Ny medlemsvärvningsidé: Föreningen som kommit på en innovativ, inspirerande, ny, kreativ och resultatrik medlemsvärvningsidé eller dito-försök vinner.

Alla Pros föreningar deltar automatiskt i kategorierna 1 och 2.

I kategori 3 deltas med Webropol-blankett före 15.12.2021. Vinnaren i kategori 3 väljs av en jury (direktör Heikki Tuominen, sakkunnig inom regional påverkan Juha Kähärä, utvecklare av medlemstjänster Maija Lindeman och kommunikationsexpert Päivi Vuorivirta).

5. Pris och villkor

I varje kategori belönas vinnaren och föreningen som kommit tvåa.

Vinnaren: Föreningen vinner ett 2000 euros presentkort till vald destination (Majvik, Levi, Lootholma eller Holiday Club). De som använder presentkortet ska vara medlemmar i föreningen. Presentkortet är i kraft ett år från det priset överlåtits.

Andra plats: Föreningen vinner ett 500 euros presentkort till FazerStore. Presentkortet är i kraft sex månader från det priset överlåtits.

Prisen kan inte bytas till pengar.

6. Meddelande om vinst

Vi berättar om vinnarna i föreningsbrev i februari 2022. 

7. Arrangörens ansvar

Tävlingsarrangörens ansvar gällande tävlingsdeltagarna kan inte med någon motivering överstiga prisens antal och värde, som nämns i de här officiella reglerna. Prisvinnaren befriar tävlingsarrangören från allt ansvar, som kan orsakats eller påstås ha orsakats av deltagande i den här tävlingen eller av att ha löst ut eller av att ha använt priset.

Tävlingens arrangör förbehåller sig rätten till ändringar.

Tävlingstiden är 1.8.2021–31.12.2021.
Alla föreningar kan delta i tävlingen.
I varje kategori belönas de två bästa.
Varför lönar det sig att höra till fackförbund?

Fackförbundet är arbetstagarnas skyddsnät, som sköter om dina rättigheter och hjälper dig att ha framgång i din karriär.

Vi i Fackförbundet Pro vill att våra medlemmar förtjänar och mår bra. Våra medlemmars möjligheter att sysselsättas och utvecklas är huvudsaken för oss och utöver kollektivavtalen förhandlar vi om förmåner för våra medlemmar.

Bli vår medlem redan i dag!

Då du är medlem i Pro har du alla Pros medlemsförmåner till ditt förfogande. Du har läget under kontroll, avancerar i karriären och mår bättre. Du är i säkerhet även på fritiden och trivs på olika semesterdestinationer till förmånligt pris. I anställningsfrågor har du alltid stöd av en omfattande grupp sakkunniga och du får också hjälp i juridiska frågor i anslutning till fritid eller företagande.