Hyppää pääsisältöön

Lausunto valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030

Sininen turkoosi aaltoileva tausta
Hallintovaliokunnan pyynnöstä Pro on antanut kirjallisen asiantuntijalausunnon valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta - Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Lausunto valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030

Julkaistu 25.05.2021 klo 08:48
Lausunnot
Hallintovaliokunnan pyynnöstä Pro on antanut kirjallisen asiantuntijalausunnon valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta - Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Lausunnossaan Pron keskeisiä näkemyksiä ovat olleet: 

Pro korostaa valtionhallinnon riittävää resurssointia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yksinomaan uusien lisäresurssien saamiseen ei voi koronan jälkivaikutuksista toipumisen vuosina luottaa, vaan yksi mahdollisuus voisi olla kestävän kehityksen toimeenpanon nostaminen osaksi valtion henkilöstökoulutuksen sisältöä. Lisäksi voitaisiin pohtia millä tavalla kestävän kehityksen tavoitteet voisivat näkyä valtiokonsernin yhteisissä HR-tavoitteissa. 

Pro korostaa, että asiakasryhmien tarpeista lähtevä julkisten palvelujen saatavuus ja valtionhallinnon alueellinen läsnäolo ovat alueiden elinvoimalle sekä myönteiselle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokehitykselle välttämättömiä. Valtionhallinto voi näyttää esimerkkiä työn tekemisen uusien mallien edistämisessä ottamalla laajasti käyttöön monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn sekä etätyön mahdollisuudet. Valtion henkilöstöllä on erinomaiset perusvalmiudet monipuolisten sekä digitaalisten että fyysiseen asioin-tiin perustuvien palvelumallien kehittämisessä. 

Ammattiliitto Pro pitää hyvänä hallituksen pyrkimystä YK-sitoumuksen mukaiseen tavoitteeseen käyttää 0,7 prosenttia bruttokansantulosta (BKTL) kehitysyhteistyöhön ja aikataulutetun tiekartan laatimista näiden sitoumusten saavuttamiseksi. Pro katsoo, että olisi varmistettava kehitysyhteistyön rahoituksen nykyistä suuremman osuuden ohjautuminen kehitystyöhön nimenomaan kansalaisjärjestöjen kautta, jotta laaja-alainen monitoimijayhteistyö kehitystyössä varmistetaan 

Pro painottaa, että kehityspolitiikassa tulisi erityisesti korostaa nimenomaan ihmisarvoisen työn merkitystä työpaikkojen synnyssä. Työpaikkojen laadun osalta tulee korostaa ihmisarvoisen työn kaikkia osatekijöitä, erityisesti järjestäytymisvapautta, neuvotteluoikeutta, elämiseen riittävää palkkaa, työn turvallisuutta ja mahdollisuutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Lue koko lausunto tästä